Periodické horečky


Periodic Fever Syndromes

Periodic fevers are characterized by prolonged periodic fever attacks, associated in some cases withperitonitis, pleurisy, arthritis, skinrash, conjunctivitis or systemic amyloidosis. Recently, the geneticcause of some entities was found and the group of periodic fever syndrome was roughly divided intoautosomal recessive and autosomal dominant states. Familial Mediterranean Fever (FMF) andHyper IgD syndromes belong among autosomal recessive disorders. The genes for both entitieswerediscovered 1997 and 1999, respectively, in the course of the Human Genome Project. Gene modifiedin FMF is called MEFV and codes for protein pyrin, sometimes referred as manetostrin. Pyrin isexpressed mainly in granulocytes and monocytes, the fever is caused by alteration in IL-1 regulation.Hyper IgD syndrome is surprisingly caused by mutations in gene coding for mevalonate kinase, anenzyme involved in the cholesterol biochemical pathway. The detailed mechanism of fever pathogenesisis in that case unknown. Autosomal dominant periodic fevers are grouped under the nameTRAPS, TNF receptor-associated periodic syndromes. Individual case-reports known originally forexample as Familial Hybernian Fever or Familial Periodic Fever are now included into the TRAPSgroup according to the genetical analysis in the affected families. Mutated gene codes the subunitof the receptor for TNF, called now TNFSF1A. The probable cause of fever attacks is the diminishedshedding of membrane bound receptor, causing low level of the soluble form which under normalcircumstances might links with free TNF. Blockade of TNF is thus one of the new possible therapeuticaloptions. We followed over the last 5 years 12 children with periodic fever syndromes. Even ifthe clinical characteristics differed among patients, all of them suffered from repeated attacks offevers, lasting for at least one year. We systematically followed IgD and the level of mevalonic acidin children with suspected hyper IgD syndrome and soluble TNF receptor in children suspected forTRAPS. Molecular diagnosis was until now performed in 5 children, hyper IgD syndrome wasconfirmed in 3 patients, critical exons 2, 3 and 4 ofTNFR1 gene were sequenced in another 2 childrenwith clinically suspected TRAPS but no mutation was found in these patients.

Key words:
periodic fever, autoimmunity, child


Autoři: A. Šedivá;  A. Skalická
Působiště autorů: Ústav imunologie, FN Motol a UK 2. LF
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 2003, No. 1, p. 35-41.
Kategorie: Články

Souhrn

Periodické horečky jsou onemocnění, charakterizovaná epizodami horečky většinou spojené sezánětem serózních blan, synovie či kůže, někdy i dalších tkání jako jsou svaly či cévy. Na základěrecentních nálezů genů, zodpovědných za jednotlivá onemocnění, se dělí na autosomálně recesivnía autosomálně dominantní jednotky. K autosomálně recesivním stavům patří Familiární středozemníhorečka (FMF) a Hyper IgD syndrom. Geny pro obě tato onemocnění byly nalezeny v letech 1997až 1999, v rámci Human Genome Project. FMF je způsobena mutacemi v genu nazývaném MEFV,kódujícím protein pyrin či manetostrin. Tento protein je exprimován hlavně v granulocytecha monocytech, reguluje imunitní reakce zánětu a apoptózy, ovlivňuje působení IL-1. Hyper IgDsyndromje překvapivě způsoben mutacemi genu kódujícího mevalonát kinázu, enzymu účastnícíhose v metabolismu cholesterolu. Patogenetické spojení této metabolické cesty se vznikem horečkynení stále objasněno. Autosomálně dominantně je děděna skupina nemocí nazývaných nyní TRAPS,TNF receptor-associated periodic syndrome. TRAPS je způsoben mutacemi v genu kódujícíhopodjednotku receptoru pro TNF, nyní nazývanou TNFRSF1A. Podle posledních hypotéz docházík horečce tím, že se tato část receptoru neodlučuje od membrány a netvoří tak solubilní formu, kteránormálně vyvazuje volný TNF. Blokáda TNF je jednou z nových terapeutických možností TRAPS.V některých schématech jsou mezi autosomálně dominantně děděná onemocnění i další jednotky,jako je Muckle-Wells syndrom a familiární chladová urtika. V posledních 5 letech jsme vyšetřovali12 dětí s opakovanými horečnatými stavy. Všechny děti měly ataky horeček trvající přinejmenšímrok, i když jejich délka, frekvence, výše horeček a doprovodné příznaky se u jednotlivých dětí lišily.Při vyšetření jsme nalézali nespecifické známky zánětu. U pacientů s podezřením na hyper IgDsyndromjsme monitorovali IgD a odpad kyseliny mevalonové v moči.U dětí s podezřením naTRAPSjsme vyšetřovali solubilní formu TNF receptoru a v souhlase s literaturou jsme nalezli sníženéhodnoty. Molekulárně genetické vyšetření na zahraničním pracovišti bylo provedeno u 5 dětí, u 3byl prokázán hyper IgD syndrom, u 2 dalších byl vyšetřen gen TNFR1, ale žádná mutace v kritickýchexonech nebyla nalezena.

Klíčová slova:
periodické horečky, autoimunita, děti

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se