Novinky v léčbě ankylozující spondylitidy


Advances in the Treatment of Ankylosing Spondylitis

The author presents a review of new pharmacotherapeutic procedures in ankylosing spondylitis(AS). In the introduction three basic findings are mentioned: a) the prevalence of spondylarthritis(among which AS is most frequent) is higher than formerly reported, b) the effect of AS on disabilityand quality of life is the same as in rheumatoid arthritis, c) among hitherto used procedures so faronly exercise was effective and the administration of non-steroid antirheumatics, and in peripheralforms of AS sulfasalazine has a mild effect. Other DMARDs incl. MTX and corticosteroids areineffective. A quite new quality into treatment of AS was introduced by TNF blockers. Infliximaband etanercept were more effective in double blind randomized controlled studies than placebo inperipheral as well as axial forms of AS. The effect was at least as great as in the indication ofrheumatoid arthritis. Registration ofTNFblocking drugs for the indication inASmay be anticipatedat the end of 2002. A quite different approach is the administration of intravenous pamidronate inAS. The first randomized controlled trial gave promising results.

Key words:
ankylosing spondylitis, therapy, TNF blocking


Autoři: K. Pavelka
Působiště autorů: Revmatologický ústav, Praha
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 2003, No. 1, p. 3-9.
Kategorie: Články

Souhrn

Autor podává přehled nových farmakoterapeutických postupů u ankylozující spondylitidy (AS).V úvodu přehledné práce jsou konstatovány 3 zásadní poznatky: a) prevalence spondylartritid (znichž je AS nejčastější) je vyšší než se udávalo, b) vliv AS na disabilitu a kvalitu života u AS je stejnýjako u revmatoidní artritidy, c) z dosavadních postupů bylo průkazně účinné pouze cvičení a pakaplikace nesteroidních antirevmatik, dále snad je mírný efekt sulfasalazinu u periferních forem AS.Neúčinná jsou další DMARDs včetně MTX a kortikosteroidů. Zcela novou kvalitu do léčby ASpřinášejí blokátory TNF. Infliximab a etanercept byly v dvojslepých, randomizovaných, kontrolovanýchstudiích účinnější než placebo u periferních a axiálních forem AS. Velikost účinku bylanejméně tak vysoká, jako v indikaci revmatoidní artritidy. Registraci TNF blokujících léků lzeočekávat pro indikaci AS na konci roku 2002. Zcela odlišný přístup představuje aplikace intravenózníhopamidronátu u AS. První, randomizovaná, kontrolovaná studie přinesla nadějné výsledky.

Klíčová slova:
ankylozující spondylitida, terapie, blokáda TNF

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se