Systémový lupus erythematosus -genetická determinácia a imunopatogenéza


Genetic Determination and Immunopathogenesis of Systemic LupusErythematosus

Systemic lupus erythematosus (SLE) belongs to organ non-specific autoimmunedisorders. Similarlyto other autoimmune diseases, SLE is also genetically determined. Among many genes involved inthe predisposition to SLE those of the major histocompatibility complex (HLA) and the complementsystem (C2, C4, C1q, and MBP) have already been known for many years. Recently new genes wereadded to this list – the FcγRIIA gene (the receptor for Fc-fragment of IgG), the Fas and FasL genesinvolved in the regulation of apoptosis, and the TNF (tumour necrosis factor) gene. Hormones,especially oestrogens, substantially contribute to the pathogenesis of the disease as they stimulatelymphocytes to produce cytokines (IL-4, IL-6, IL-10) supporting antibody production by B-lymphocytes;moreover they suppress cellular immunity. SLE is a prototypic disease in which antibodiesare responsible directly or indirectly, via immunocomplexes, for clinical symptoms. B cells areactivated, thenumberofCD4+-lymphocytes is decreasedcompared todouble negativeT-lymphocytes(CD4-CD8-), the number of which is increased. Changes in the cytokine network are also observed,esp. increased levels of IFN-α, IL-4, IL-6, IL-2 receptor, and adhesive molecule ICAM-1 have beenreported.

Key words:
autoantibodies, cytokines,HLA-complex,hormones,immunocomplexes, lymphocytesT and B


Autoři: M. Buc 1;  J. Rovenský 2
Působiště autorů: Imunologický ústav Lekárskej fakulty UK, Bratislava 2Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany 1
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 2003, No. 1, p. 10-19.
Kategorie: Články

Souhrn

Systémový lupus erythematosus (SLE) patrí k orgánovo-nešpecifickým autoimunitným chorobám.Podobne ako iné autoimunitné choroby aj SLEje geneticky determinovaný, pričomide o polygénovúdedičnosť. Pomerne dávno je známe, že na genetickej predispozícii sa zúčastňujú gény hlavnéhohistokompatibilného komplexu (HLA) a gény pre zložky komplementového systému C2, C4, C1qa MBP. Novšie k nim pribudli gény regulujúce apotózu (Fas, FasL), gén pre Fc-receptor IgG (FcγRIIA)a gén pre faktor nekrotizujúci nádory. Výrazným spôsobom na vývoji SLE sa podpisujú hormóny,najmä estrogény. Príčinný vzťah medzi estrogénmi a imunitným systémomje daný tým, že estrogénystimulujú lymfocyty do syntézy cytokínov (IL-4, IL-6, IL-10), ktoré podporujú B-lymfocyty v produkciiprotilátok a potláčajú bunkovú imunitu. SLE je typická choroba, pri ktorej za vývoj klinickýchpríznakov zodpovedajúpriamoalebo nepriamo,prostredníctvomimunokomplexov, protilátky. Ďalejsa zisťuje, že lymfocyty B sa nachádzajú v aktivovanom stave, počty CD4+-lymfocytov sú znížené,kým dvojito-negatívne bunky (CD4-CD8-) sú naopak zvýšené. Pozorujú sa poruchy aj v cytokínovejsieti, najmä zvýšené hladiny IFN-α, IL-4, IL-6, receptora pre IL-2 a adhezívnej molekuly ICAM-1.

Klíčová slova:
autoprotilátky, cytokíny, HLA-komplex, hormóny, imunokomplexy, lymfocyty Ta B

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se