Fournierova gangréna spojená s léčbou diabetes mellitus glifloziny


Autoři: J. Brož 1;  J. Urbanová 2;  L. Brunerová 2
Působiště autorů: Interní klinika FN Motol a 2. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. M. Kvapil, CSc., MBA 1;  Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy, II. interní klinika 3. LF UK a FNKV, Praha, přednosta prof. MUDr. M. Kršek, CSc. 2
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2019; 84(1): 77
Kategorie: Dopis redakci

Inhibitory sodíko-glukózových kotransportérů 2 (SGLT 2) nazývané též glifloziny jsou v časové řadě poslední lékovou skupinou uvedenou na trh k léčbě diabetes mellitus 2. typu. Jejich zástupci jsou kanagliflozin, dapagliflozin, empagliflozin a ertugliflozin, z nichž první tři jsou k dispozici i v České republice. Mechanismem účinku je inhibice reabsorpce glukózy v ledvinách vedoucí ke glykosurii. Nejběžnějším vedlejším účinkem jsou genitální mykotické infekce, některé studie prokázaly mírně vyšší incidenci infekcí vývodných močových cest [5]. Jejich léčba je standardní, vysazení gliflozinů za normálního průběhu léčby není třeba [1].

V letošním roce vydal úřad zodpovědný v USA za registraci léčiv The Food and Drug Administration (FDA) varování, že léčba glifloziny může zvyšovat riziko Furnierovy gangrény [3, 4], tedy nekrotizující fasciitidy zevního genitálu a perianální oblasti, která má 20–40% mortalitu [2]. Analýzou do FDA nahlášených a v lékařské literatuře publikovaných případů bylo od roku 2013 nalezeno 12 případů Furnierovy gangrény v souvislosti s léčbou glifloziny (všechny se objevily v průběhu několika měsíců po zahájení léčby), oproti pouhým šesti publikovaným v souvislosti s ostatními skupinami antidiabetik během posledních 30 let.

Další odlišností spojenou s léčbou glifloziny bylo to, že z těchto 12 případů se pět týkalo žen, zatímco epidemiologické údaje uvádějí, že za normálních okolností Furnierova gangréna postihuje v drtivé většině muže (podle analýzy hospitalizovaných v několika státech USA v letech 2001 a 2004 bylo pro tuto diagnózu přijato 1641 mužů a pouze 39 žen [2]).

Postup léčby se neliší od obvyklých standardů, gliflozin je samozřejmě doporučeno vysadit a zaléčit diabetes jiným typem antidiabetika. Tato komplikace léčby glifloziny je velmi vzácná. Nicméně vzhledem k tomu, že je prokázána v podstatně větším než obvyklém procentu u žen, i vzhledem ke stále častějšímu užívání gliflozinů (pro jejich pozitivní účinky) v léčbě diabetes mellitus 2. typu, považujeme za vhodné na ni upozornit.

MUDr. Jan Brož

Interní klinika 2. LF UK a FN Motol

V Úvalu 84

150 00 Praha 5

e-mail: zorb@seznam.cz


Zdroje

1. Lupsa, BC., Inzucchi, SE. Use of SGLT2 inhibitors in type 2 diabetes: weighing the risks and benefits. Diabetologia, 2018, 61, p. 2118–2125. doi:10.1007/s00125-018-4663-6.

2. Sorensen, MD., Krieger, JN. Fournier‘s gangrene: epidemiology and outcomes in the general US population. Urol Int, 2016, 97(3), p. 249–259.

3. Šuráň, M., Jarošincová, J., Milota, J. Fournierova gangréna. Urol praxi, 2017, 18(3), p. 124–126.

4. The Food and Drug Administration. https://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm617360.htm [Accessed 01.12.2018].

5. Vasilakou, D., Karagiannis, T., Athanasiadou, E., et al. Sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors for type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis. Ann Intern Med, 2013, 159, p. 262–274.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 1

2019 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se