Vzpomínka na prof. MUDr. Františka Gazárka, CSc.


Vyšlo v časopise: Čes. Gynek.2013, 78, č. 1 s. 112-113
Kategorie: Zprávy

V listopadu letošního roku uplynulo 100 let od narození dlouholetého přednosty Porodnicko-gynekologické kliniky LF UP a FN v Olomouci profesora MUDr Františka Gazárka, CSc. Profesor Gazárek patřil k výrazným osobnostem v československé gynekologicko-porodnické společnosti, zejména v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století. Narodil se 25. 11. 1912 ve Skalici na Slovensku. Maturoval na gymnáziu ve Strážnici a poté studoval na lékařské fakultě v Bratislavě, kde promoval v roce 1938. Jako mladý sekundář nastoupil do tehdejších Zemských ústavů v Olomouci, kde získával základní porodnicko-gynekologickou erudici pod vedením prof. Bittmanna. V roce 1945 odchází do Velkých Losin, odkud později přechází na místo primáře porodnicko-gynekologického oddělení nemocnice v Šumperku.

V roce 1962 je pověřen státními a stranickými orgány vedením Porodnicko-gynekologické kliniky v Olomouci. V čele této kliniky pak stál až do roku 1983, kdy předal vedení prof. Pohankovi. Na klinice ale aktivně působil dále, a to jako vedoucí nově zřízené Laboratoře lidské reprodukce. Během 21 let, kdy stál v čele olomoucké kliniky, se stal známou osobností, jak v českých zemích, tak na Slovensku, ke kterému ho poutala celá řada osobních přátel.

Vůdčími vlastnostmi prof. Gazárka byly vždy činorodost a pracovitost. Jako autor nebo spoluautor uveřejnil celkem 272 publikací v našem i zahraničním odborném tisku. Často přednášel zejména na domácích kongresech a konferencích a byl jejich aktivním organizátorem. Svůj odborný zájem zaměřil zejména na problematiku předčasného porodu a možnosti snižování perinatální morbidity a mortality. Jeho cíl – snížení perinatální mortality pod 10 promile se jevil v tehdejší době jako megalomanský a nereálný, zejména pro jeho formu zveřejnění – závazek porodníků k oslavě sjezdu KSČ. Čas však ukázal, že měl v tomto směru pravdu.

Rád operoval a byl autorem několika nových nebo modifikovaných operačních postupů, zejména v oblasti urogynekologie. Byl skvělým diagnostikem a měl intuici předvídat nové perspektivní směry v našem oboru. Proto patřila olomoucká klinika k pracovištím, kde se prvně zavedly nové diagnostické metody, jako byl ultrazvuk nebo radioimunologické stanovení hCG. Zmýlil se snad jen v oblasti gynekologické endoskopie, kterou nepovažoval za perspektivní směr, a proto byla v Olomouci zavedena až poměrně pozdě. Svými spolupracovníky byl oceňován zejména pro obrovskou aktivitu a pracovní elán, který si zachoval až do své smrti. Uměl dokonale organizovat práci na klinice a obklopil se týmem nadšených lékařů ochotných řešit nejen každodenní úkoly léčebné péče a výuky mediků, ale i náročné úkoly vědy a výzkumu.

Přestože sám příliš necestoval, umožňoval svým spolupracovníkům navštěvovat zahraniční pracoviště, a tím zajišťovat kontakt kliniky se špičkovými zahraničními centry. Např. tehdejší docent Talaš přivezl ze svého stážového pobytu v LA v USA metodu stanovení hCG radioizotopovou imunoesejí, a olomoucká klinika se tak stala prvním pracovištěm v republice využívajícím tuto převratnou diagnostickou metodu. Po řadu let pak byly v Olomouci pořádány pravidelné mezinárodní konference věnované této problematice. V posledních letech svého působení na klinice se profesor Gazárek zaměřil na oblast lidské reprodukce. Výsledkem této snahy pak byl porod druhého dítěte v naší republice počatého metodou IVF a ET.

V oblasti pedagogické vychoval profesor Gazárek stovky mediků a byl rovněž autorem skript pro posluchače stomatologického směru.

Jeho největším osobním koníčkem byla myslivost a je třeba přiznat, že na rozdíl od řady tehdejších funkcionářů jej k tomu nevedla módní vlna a možnost navštěvovat prominentní hony a lovy, ale skutečná láska ke zvěři a přírodě. Byl rovněž velkým propagátorem česko-slovenské vzájemnosti a řada úzkých vztahů se slovenskými kolegy a pracovišti přetrvala až do dnešní doby.

Přestože byl profesor Gazárek velmi dobrým lékařem, pedagogem a výzkumným pracovníkem a mnoho jeho kolegů, a zejména pacientek na něho vzpomíná jako na skvělého člověka, je nutno zmínit i jeho kontroverzní stránku osobnosti. Po okupaci naší republiky sovětskou armádou v roce 1968 se stal jedním z hlavních představitelů „normalizace“ na olomoucké univerzitě, se všemi důsledky, které toto doba přinesla. Snad i proto byl též jmenován na dvě funkční období do postu rektora Palackého univerzity. Na každé vedoucí osobnosti kterékoliv doby lze nalézt současně pozitivní i negativní stránky. I politického protivníka si lze jako člověka vážit, pokud nepřekročil hranice obecných norem etických a humánních. Z pohledu jeho spolupracovníků, kteří jej znali jako přednostu kliniky a člověka, prof. Gazárek tyto hranice nikdy vědomě nepřekročil.

Prof. MUDr. Milan Kudela,CSc


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Článek Editorial

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 1

2013 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se