Současné postavení IPVZ v systému postgraduálního vzdělávání v oboru gynekologie a porodnictví


Vyšlo v časopise: Čes. Gynek.2012, 77, č. 4 s. 373

Po převzetí atestací oboru gynekologie a porodnictví lékařskými fakultami pokračuje katedra gynekologie a porodnictví dále v realizaci specializačních vzdělávacích aktivit v souladu s platnými vzdělávacími programy. V oblasti celoživotního vzdělávání připravuje katedra široké spektrum odborných kurzů a stáží. Významným úkolem IPVZ v oblasti specializačního vzdělávání je administrativní, organizační a odborné zajištění certifikovaných kurzů pro obory onkogynekologie, perinatologie a fetomaternální medicína, reprodukční medicína a urogynekologie. Realizace specializačních kurzů probíhá v souladu s platnými vzdělávacími programy podle vyhlášek 185/2009 Sb. a 361/2010 Sb. Certifikovaný kurz je současně označení pro nástavbové obory stanovené vyhláškou. Certifikované kurzy nabízejí vzdělávání ve vybraných, úzce vymezených činnostech. Po absolvování vzdělávacího programu a splnění všech podmínek získává lékař zvláštní odbornou způsobilost pro specificky vymezené činnosti. Podmínkou realizace vzdělávacího programu certifikovaného kurzu je akreditace udělená MZ ČR.

IPVZ vede agendu certifikovaných kurzů včetně evidence lékařů zařazených do nástavbových oborů. Zájemci o absolvování certifikovaného kurzu se hlásí na adrese studijního oddělení:

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Ruská 85, 100 05 Praha 10.

K žádosti o zařazení, kterou lze získat přímo na stránkách IPVZ

(www.ipvz.cz/formulare-ke-stazeni.aspx),

je nutné doložit průkaz odbornosti, diplom a základní specializaci, doklad o úhradě poplatku za log-book, rozhodnutí MZ o specializované způsobilosti, pokud bylo vydáno, rozhodnutí MZ o uznání způsobilosti k výkonu povolání lékaře u cizích státních příslušníků a doklad o uznání rovnocennosti diplomu získaného v zahraničí.

IPVZ administrativně, technicky a odborně zajišťuje atestace certifikovaných kurzů. K atestacím se hlásí lékaři, kteří splnili formální podmínky zakotvené ve vzdělávacích programech na adrese studijního oddělení IPVZ prostřednictvím formuláře Přihláška k atestaci, kterou lze získat na studijním oddělení. Přihlášky nelze poskytnout elektronicky, neboť jsou strukturovány na formátu A3.

Ve stávajícím období jsou naplánovány tyto termíny atestací v oblasti certifikovaných kurzů:

Perinatologie a fetomaternální medicína – 22. 10. 2012.

Urogynekologie – 6. 11. 2012.

Onkogynekologie – 27. 11. 2012.

Reprodukční medicína – 4. 12. 2012.

Katedra gynekologie a porodnictví organizuje a technicky zajišťuje specializační stáže, které odpovídají vzdělávacím programům certifikovaných kurzů. Stáže jsou realizovány formou celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím týdenní pracovní době a odborným obsahem zaměřeným na výcvik praktických dovedností a teoretických znalostí v oblasti nástavbového specializačního vzdělávání.

Pro absolvování specializačních stáží mohou získat lékaři, kteří splňují kritéria pro financování vzdělávacích aktivit ze zdrojů Evropského sociálního fondu v rámci projektu Vzdělávání zdravotníků – Prohlubování a zvyšování odborných znalostí, finanční podporu. Kromě obecných formálních podmínek pro zařazení lékaře do specializačního vzdělávání v oblasti certifikovaného kurzu, musí lékař splňovat podmínku zaměstnání mimo hlavního města Prahy s úvazkem vyšším než 0,5. Finanční podpora se týká nejen nákladů na vlastní vzdělávací proces, zahrnuje též náhradu mzdy pro vysílající pracoviště.

Zájemci o absolvování specializačních stáží s podporou Evropského sociálního fondu se mohou hlásit elektronicky na adrese:

https://zeus.vzdelavani-zdravotniku.cz/ .

I v současném období transformace systému postgraduálního vzdělávání si zachovává IPVZ významnou úlohu v organizaci vzdělávacích aktivit veden snahou o kontinuitu a zvyšování kvality poskytovaných služeb.

29. 5. 2012

Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

vedoucí Katedry gynekologie a porodnictví IPVZ Praha


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 4

2012 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více