Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace u RhD negativních žen


Guideline for prevention of RhD alloimmunization in RhD negative women

Events following which anti-D immunoglobulin should be given to all RhD negative women with no anti-D antibodies: First trimester indications (50 μg) - termination of pregnancy, spontaneous abortion followed by instrumentation, ectopic pregnancy, chorionic villus sampling, partial molar pregnancy; Second and third trimester indications (100 μg) – amniocentesis, cordocentesis, other invasive prenatal diagnostic or therapeutic procedures, spontaneous or induced abortion, intrauterine fetal death, attempt at external cephalic version of a breech presentation, abdominal trauma, obstetric haemorrhage; Antenatal prophylaxis at 28th weeks of gestation (250 μg); Delivery of an RhD positive infant * (100 μg); Minimal dose: before 20 weeks gestation - 50 μg (250 IU), after 20 weeks gestation ** - 100 μg (500 IU); Timing: as soon as possible, but no later than 72 hours after the event. In cases where prevention of RhD alloimmunization is not performed within 72 hours of a potentially sensitising event, it is still reasonable to administer anti-D immunoglobulin (IgG anti-D) within 13 days, and in special cases, administration is still recommended up to a maximum interval of 28 days postpartum.; FMH (fetomaternal haemorrhage) - If the amount of fetal erythrocytes which entered the maternal circulation is quantitatively determined, administration of 10 μg IgG anti-D per 0.5 ml of fetal erythrocytes or 1 ml of whole blood is indicated.

*also if the RhD type of the infant has not been determined or is in doubt, **in conjunction with a test to assess the volume of any fetomaternal hemorrhage.


Autoři: M. Lubušký 1,2;  M. Procházka 1;  O. Šimetka 3;  I. Holusková 4
Působiště autorů: Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc, přednosta doc. MUDr. Radovan Pilka, Ph. D. 1;  Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny LF UP a FN Olomouc, přednosta prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc. 2;  Porodnicko-gynekologická klinika FN Ostrava, přednosta MUDr. Ondřej Šimetka 3;  Transfúzní oddělení FN Olomouc, přednosta MUDr. Dana Galuszková, Ph. D., MBA 4
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2010; 75(4): 323-324

Souhrn

Events following which anti-D immunoglobulin should be given to all RhD negative women with no anti-D antibodies: First trimester indications (50 μg) - termination of pregnancy, spontaneous abortion followed by instrumentation, ectopic pregnancy, chorionic villus sampling, partial molar pregnancy; Second and third trimester indications (100 μg) – amniocentesis, cordocentesis, other invasive prenatal diagnostic or therapeutic procedures, spontaneous or induced abortion, intrauterine fetal death, attempt at external cephalic version of a breech presentation, abdominal trauma, obstetric haemorrhage; Antenatal prophylaxis at 28th weeks of gestation (250 μg); Delivery of an RhD positive infant * (100 μg); Minimal dose: before 20 weeks gestation - 50 μg (250 IU), after 20 weeks gestation ** - 100 μg (500 IU); Timing: as soon as possible, but no later than 72 hours after the event. In cases where prevention of RhD alloimmunization is not performed within 72 hours of a potentially sensitising event, it is still reasonable to administer anti-D immunoglobulin (IgG anti-D) within 13 days, and in special cases, administration is still recommended up to a maximum interval of 28 days postpartum.; FMH (fetomaternal haemorrhage) - If the amount of fetal erythrocytes which entered the maternal circulation is quantitatively determined, administration of 10 μg IgG anti-D per 0.5 ml of fetal erythrocytes or 1 ml of whole blood is indicated.

*also if the RhD type of the infant has not been determined or is in doubt, **in conjunction with a test to assess the volume of any fetomaternal hemorrhage.

Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace je zpracováno v souladu s poznatky Evidence Based Medicine a výsledky řešeného grantového projektu „Incidence, objem a rizikové stavy fetomaternání hemoragie při porodu“.

Schváleno výborem ČGPS ČLS JEP dne 3. 6. 2010.

Události, při kterých by měl být podán anti-D imunoglobulin RhD negativním ženám, nejsou-li u nich již přítomny protilátky anti-D:

 • Indikace v 1. trimestru (50 μg):
  • umělé ukončení těhotenství,
  • samovolný potrat s instrumentální revizí dutiny děložní,
  • operace mimoděložního těhotenství,
  • biopsie choria z genetické indikace,
  • evakuace molární gravidity.
 • Indikace ve 2 a 3. trimestru (100 g):
  • amniocentéza,
  • kordocentéza,
  • jiné invazivní výkony prenatální diagnostiky a fetální terapie,
  • indukovaný abort,
  • intrauterinní úmrtí plodu,
  • pokus o zevní obrat konce pánevního,
  • břišní poranění,
  • porodnické krvácení.
 • Antepartální profylaxe ve 28. týdnu (1 x 250 μg)
 • Porod RhD pozitivního plodu * (100 μg)

Minimální dávka:

 • před 20. týdnem těhotenství 50 μg (250 IU)
 • po 20. týdnu těhotenství ** 100 μg (500 IU)

Načasování: co nejdříve ale nejpozději do 72 hodin po události.

Při opomenutí provedení prevence RhD aloimunizace do 72 hodin po potenciálně senzibilizující události má ještě smysl podat IgG anti-D do 13 dní, v mimořádných případech je doporučeno podání s odstupem maximálně 28 dní po porodu.

FMH (fetomaternání hemoragie)

Je-li provedeno kvantitativní stanovení množství fetálních erytrocytů proniklých do oběhu matky, je indikováno podání 10 μg IgG anti-D na 0,5 ml fetálních erytrocytů nebo 1 ml plné krve.

Vysvětlivky

* i v případech, kdy RhD fenotyp plodu není znám

** současně by měl být stanoven objem fetomaternální hemoragie (FMH) k upřesnění dávky

Podpořeno grantem IGA MZ ČR NS-10311-3/2009.

Doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.
Porodnicko-gynekologická klinika
FN Olomouc
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc


Zdroje

1. Ľubušký, M. Prevence RhD aloimunizace. Evidence Based Medicine a přehled doporučených postupů. Postgrad Med, 2010, 12 (2), s. 194-198.

2. Ľubušký, M. Prevence Rh (D) aloimunizace u Rh (D) negativních žen. Prakt Gyn, 2008, 12 (2), s. 100-103.

3. Ľubušký, M., Procházka, M., Krejčová, L., et al. Prevence Rh (D) aloimunizace u Rh (D) negativních žen v těhotenství a po porodu Rh (D) pozitivního dítěte. Čes Gynek, 2006, 71 (3), s. 173-179.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Článek Akce IPVZ

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 4

2010 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
nový kurz
Autoři:

Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se