Česká perinatologie 2010: Quo vadis?


Vyšlo v časopise: Čes. Gynek.2010, 75, č. 4 s. 267
Kategorie: Editorialy

Vážené kolegyně a kolegové,

dostáváte do rukou čtvrté číslo letošího ročníku České gynekologie s převážně perinatologickým zaměřením. Výběr prací Vám, jak pevně věříme, přinese obohacení o nové poznatky v oblastech např. ošetření poporodních poranění, dystokie ramének a s tím spjatou neonatální morbiditou, poporodního krvácení a v mnoha dalších vysoce aktuálních tématech.

České porodnictví i neonatologie, byť svými výsledky stále na špici výsledků v evropském i světovém kontextu, se v současné době potýkají s velmi vážnými problémy. Personální a finanční nedostatky jsou stále mnohde substituovány extrémním pracovním nasazením a vypětím lidí zapálených pro náš obor, lékaři i porodní asistentky pracují neustále pod permanentní hrozbou soudních žalob a mediálně oblíbeného pranýřování.

Přes to všechno dosáhla za rok 2009 perinatální mortalita 3,4 promile (minulý rok 3,2 promile) a drží se na výborné úrovni. Perinatální úmrtnost všech plodů od 500 gramů klesla v roce 2009 na 5,2 promile z 5,6 promile v roce minulém. Zhoršují se však podmínky pro poskytování perinatální péče v důsledku pokračujícího nárůstu novorozenců s nízkou porodní hmotností, zvyšujícího se věku rodiček, stoupajícího podílu vícečetných gravidit, přičemž perinatální úmrtnost vícečetných gravidit je více než dvojnásobná než u jednočetných gravidit. Se vzestupem frekvence císařských řezů úzce souvisí zvyšující se počet poporodních hysterektomií a komplikovaných stavů. Nemění se podíl instrumentálních vaginálních porodů, který zůstává na stabilní úrovni 2 %, a pokračuje nárůst podílu vakuumextrakcí.

Velkým problémem také zůstává mateřská úmrtnost. Rozhodně nelze konstatovat zlepšení. V roce 2008 bylo registrováno 19 případů. V popředí příčin jsou porodnické hemoragie a embolické komplikace. K velmi častým patří také kardiovaskulární komplikace. Podíl těchto nejčastějších příčin se v posledních dvaceti letech nezměnil. Z tohoto důvodu výbor Sekce perinatální medicíny stejně tak jako výbor ČGPS doporučuje centrální projednávání jednotlivých případů (které bylo de facto zrušeno MZ ČR v září 2008), aby byl zajištěn jednotný postup a kompletní přehled v této problematice. Bohužel přehled o případech mateřské úmrtnosti se zhoršil a oficiální statistiky jsou nedostatečné, přitom máme horší výsledky než okolní vyspělé země. Ačkoli má Česká republika jako jedna z mála zemí celostátní povinný sběr individuálních perinatologických dat, je kvalita této databáze (kvůli špatnému zadávání údajů) v řadě položek velmi pochybná. Změna rozsahu získávaných údajů, jejich jednoznačné definice a kontrola kvality databáze patří k přetrvávajícím úkolům výboru Sekce perinatální medicíny. Byly vytvořeny předpoklady pro elektronický sběr agregovaných dat, která, ač omezena, pokud jde o rozsah získatelných informací, stále zůstávají jedním z nejrychlejších a nejspolehlivějších zdrojů o bazální kvalitě námi poskytované péče. Jinými slovy: v mnoha situacích jsou data poskytovaná primáři nejlepší a nejspolehlivější.

Perinatologická centra i spolupracující pracoviště pracují v současné době často na hranici kapacitních možností, a přesto zatím dosahují výborných výsledků. Podpora sítě perinatologických center obou kategorií je pro další vývoj v ČR zásadně důležitá. Neméně důležitá je podpora všech typů zařízení ve smyslu zajištění dostatečně kvalifikovaného personálu. Oba tyto body jsou zásadním úkolem pro management zdravotnictví v ČR.

Doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.
předsedkyně Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP

Doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
zástupce vedoucího redaktora České gynekologie


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Článek Akce IPVZ

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 4

2010 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více