Akce IPVZ


Vyšlo v časopise: Čes. Gynek.2010, 75, č. 4 s. 369-373
Kategorie: Zprávy

Katedra gynekologie a porodnictví

Katedra gynekologie a porodnictví
ÚPMD, Podolské nábř. 157, 147 00 Praha 4 - Podolí
Vedoucí: doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., tel. 296 511 200, 296 511 833, fax 296 511 296, e mail: sekretariat@upmd.cz

206002101 Specializační modulární kurz – Fetomaternální medicína

 • Určeno pro lékaře ve specializační přípravě v oboru gynekologie a porodnictví.
 • Program: Těhotenství. Prenatální diagnostika. Porod a šestinedělí. Ultrasonografická diagnostika. Neonatologie. Legislativní, právní a etické otázky v porodnictví.
 • Vedoucí: doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc., doc. MUDr. A. Měchurová, CSc., doc. MUDr. Z. Straňák, CSc., MUDr. P. Velebil, CSc., MUDr. L. Krofta, CSc., MUDr. J. Drahoňovský, MUDr. E. Kučera, CSc., MUDr. R. Turyna, MUDr. P. Křepelka
 • Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,
 • Kongresové centrum ÚPMD
 • Předpokládaná cena: 5 000,- Kč
 • 6.9.2010 – 10.9.2010

206002102 Specializační modulární kurz – Gynekologie

 • Určeno pro lékaře ve specializační přípravě v oboru gynekologie a porodnictví.
 • Program: Gynekologická endokrinologie. Gynekologická onkologie. Operační gynekologie. Urogynekologie. Neplodnost. Plánované rodičovství. Záněty v gynekologii. Legislativní, právní a etické otázky oboru gynekologie.
 • Vedoucí: doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc.,
 • MUDr. J. Drahoňovský, MUDr. L. Krofta, CSc.,
 • MUDr. P. Křepelka, MUDr. E. Kučera, CSc.,
 • MUDr. I. Kučerová, MUDr. J. Řezáčová,
 • MUDr. R. Turyna, MUDr. M. Verner,
 • MUDr. F. Hron, MUDr. E. Kašíková
 • Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,
 • Kongresové centrum ÚPMD
 • Předpokládaná cena: 5 000,- Kč
 • 13.9.2010 – 17.9.2010

206002103 Specializační kurz – Praktické dovednosti v laparoskopii – výcvik na trenažérech

 • Určeno pro lékaře ve specializační přípravě v oboru gynekologie a porodnictví.
 • Program: Teoretická část – aplikovaná anatomie, zásady bezpečné laparoskopické operativy, prevence komplikací. Praktická část – výcvik laparoskopie na trenažérech. Techniky endošití, intrakorporální a extrakorporální uzlení, speciální úkony v rámci laparoskopických operací.
 • Vedoucí: MUDr. J. Hanáček,
 • MUDr. J. Drahoňovský, MUDr. P. Křepelka
 • Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,
 • ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví
 • Předpokládaná cena: 2 000,- Kč
 • 11.11.2010

206002104 Workshop – Kolposkopie a patologie děložního hrdla

 • Určeno pro gynekology a cytotechnology.
 • Program: Komplexní přístup v prevenci karcinomu děložního hrdla. Prebioptické metody. Nové trendy ve vývoji screeningových programů. Praktické prezentace kolposkopických a cytologických nálezů. Základy LASER operativy v gynekologii.
 • Vedoucí: MUDr. R. Turyna, MUDr. P. Křepelka,
 • MUDr. A. Havránková, MUDr. V. Hejda,
 • MUDr. M. Verner
 • Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,
 • Kongresové centrum ÚPMD
 • Předpokládaná cena: 1 000,- Kč
 • 7.10.2010

206002105 Workshop – Diagnostika a léčba závažných forem poporodní hemoragie

 • Určeno pro lékaře oboru gynekologie a porodnictví.
 • Program: Etiologie a patogeneze závažných forem poporodní hemoragie. Anatomie pánevních cévních struktur a jejich variabilita. Praktická prezentace topografické anatomie pánve a retroperitonea. Prezentace operačních technik v terapii závažných forem poporodní hemoragie (ligatura hypogastrických arterií, postpartální hysterektomie). Aktivní účast na operacích v oblasti retroperitonea.
 • Vedoucí: doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc.,
 • MUDr. L. Krofta, CSc., MUDr. P. Křepelka,
 • MUDr. E. Kučera, CSc., doc. MUDr. A. Měchurová, CSc.,
 • MUDr. D. Kachlik, Ph.D.,
 • prof. MUDr. J. Kvasnička, DrSc.
 • Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,
 • ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví
 • Předpokládaná cena: 4 000,- Kč
 • 4.11.2010 – 5.11.2010

206002106 Kurz – Poruchy plodnosti, prevence a léčba

 • Určeno pro gynekology, lékaře před atestací v oboru gynekologie a porodnictví, reprodukční medicína a pro psychology.
 • Program: Poruchy plodnosti ženy a muže, prevence, léčba, techniky asistované reprodukce, práce v embryologické laboratoři centra asistované reprodukce, preimplantační genetická diagnostika, přínosy a rizika, těhotenství po asistované reprodukci, komplikace metod asistované reprodukce. Praktická část – aspirace folikulů, embryologická péče o gamety, embryotransfer.
 • Vedoucí: MUDr. J. Řezáčová, MUDr. P. Darebný
 • Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,
 • Kongresové centrum ÚPMD
 • Předpokládaná cena: 1 200,- Kč
 • 3.11.2010

206002107 Kurz – Akutní stavy v porodnictví

 • Určeno pro lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví a neonatologie.
 • Program: Diagnostika a léčba život ohrožujících stavů v průběhu gravidity, porodu a šestinedělí. Nejčastější příčiny závažné fetomaternální morbidity a mortality. Současný vývoj. Možnosti prevence. Mezioborová spolupráce. Využití komplementárních metod v řešení kritických stavů. Praktická aplikace kardiotokografie, fetální pulzní oxymetrie, ST analýzy a ultrasonografie v diagnostice fetální hypoxie. Prezentace kazuistik, interaktivní řešení klinických otázek.
 • Vedoucí: doc. MUDr. A. Měchurová, CSc.,
 • MUDr. P. Křepelka, MUDr. P. Velebil, CSc.
 • Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,
 • ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví
 • Předpokládaná cena: 2 000,- Kč
 • 9.12.2010 – 10.12.2010

206002108 Kurz – Ultrazvuk v diagnostice vrozených vývojových vad a managementu patologické gravidity

 • Určeno pro lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví v rámci kontinuálního vzdělávání.
 • Program: Ultrazvukový screening vrozených vývojových vad plodu. Nové markery I. trimestru.
 • Hodnocení morfologie plodu v I. a II. trimestru, doporučení FMF. Význam dopplerovských vyšetření v I. trimestru. Kazuistiky – výběr některých vrozených vad plodu. Praktické ukázky, rozbor konkrétních situací, „life“ demonstrace vyšetření včetně technických parametrů nastavení.
 • Ultrazvuk a rizikové těhotenství. Placenta praevia a poruchy placentace. Význam cervikometrie u jednočetných a vícečetných gravidit. Dvojčetné těhotenství – diagnostika “twin to twin transfusion syndromu”, ultrasonografická kritéria růstové retardace plodu, indikace k ukončení těhotenství.
 • Aloimunizace – algoritmus vyšetření. Kazuistiky.
 • Praktické ukázky, rozbor konkrétních situací, „life“ demonstrace vyšetření včetně technických parametrů nastavení.
 • Vedoucí: MUDr. I. Kučerová, MUDr. L. Krofta, CSc.
 • Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,
 • ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví
 • Předpokládaná cena: 1 000,- Kč
 • 10.12.2010

206002109 Kurz – Porodní asistentka v péči o rizikovou rodičku

 • Určeno pro porodní asistentky.
 • Program: Maternální morbidita a mortalita, nejčastější porodnická rizika. Zásady diferencované péče v těhotenství a za porodu. Úkol porodní asistentky v identifikaci rizik. Organizace péče o rizikový porod.
 • Vedoucí: MUDr. P. Velebil, CSc.,
 • doc. MUDr. A. Měchurová, CSc., Bc. P. Mrázová,
 • Bc. K. Zděnková, Bc. I. Hrnčířová,
 • MUDr. P. Křepelka
 • Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,
 • Kongresové centrum ÚPMD
 • Předpokládaná cena: 1 000,- Kč
 • 20.11.2010

206002110 Kurz – Praktická onkogynekologie

 • Určeno pro lékaře ve specializační přípravě oboru onkogynekologie, gynekology se zájmem o obor onkogynekologie, klinické onkology.
 • Program: Aktuální léčba gynekologických malignit. Prezentace a rozbor kazuistik.
 • Prezentace radikálních operačních výkonů.
 • Vedoucí: MUDr. P. Šafář, CSc.,
 • MUDr. R. Turyna, MUDr. M. Verner
 • Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,
 • Kongresové centrum ÚPMD
 • Předpokládaná cena: 1 000,- Kč
 • 20.10.2010

206002111 Kurz endoskopie v diagnostice a léčbě patologií dělohy

 • Určeno pro lékaře se specializovanou způsobilostí oboru gynekologie a porodnictví, lékaře s odbornou způsobilostí ve specializační přípravě oboru gynekologie a porodnictví.
 • Program: Benigní a maligní onemocnění dělohy, epidemiologie a symptomatologie. Místo endoskopie v diagnostice a léčbě specifických poruch dělohy. Videoprezentace.
 • Vedoucí: MUDr. E. Kučera, CSc.
 • Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,
 • ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví
 • Předpokládaná cena: 1 000,- Kč
 • 15.10.2010

206002112 Kurz – Praktická urogynekologie

 • Určeno pro lékaře ve specializační přípravě oboru urogynekologie, gynekology se zájmem o obor urogynekologie.
 • Program: Anatomie podpůrných a závěsných struktur pánevního dna. Zobrazovací techniky, MRI, 3D. Vyšetřovací metody v urogynekologii a jejich praktická aplikace. Konzervativní a operační léčba inkontinence moči a prolapsu pánevních orgánů. Videoprezentace. Rozbor kazuistik.
 • Vedoucí: doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc.,
 • MUDr. L. Krofta, CSc., MUDr. M. Otčenášek, CSc.,
 • MUDr. E. Kašíková, MUDr. M. Krčmář
 • Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,
 • ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví
 • Předpokládaná cena: 1 000,- Kč
 • 22.11.2010

206002113 Kurz – Praktické porodnictví

 • Určeno pro lékaře ve specializační přípravě oboru perinatologie a fetomaternální medicína, gynekology se zájmem o obor porodnictví.
 • Program: Prenatální diagnostika, praktická aplikace vyšetřovacích metod. Péče o vysoce rizikovou graviditu. Rozbor kazuistik.
 • Vedoucí: doc. MUDr. A. Měchurová, CSc.,
 • MUDr. P. Velebil, CSc., MUDr. I. Kučerová,
 • MUDr. L. Krofta, CSc.
 • Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,
 • ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví
 • Předpokládaná cena: 1 000,- Kč
 • 3.12.2010

206002114 Odborná stáž v gynekologickém ultrazvuku

 • Určeno pro gynekology.
 • Program: Gynekologicko-porodnická ultrasonografie, včetně geneticky zaměřených vyšetření.
 • Školitel: MUDr. I. Kučerová
 • Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,
 • ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví
 • Předpokládaná cena: 1 000,- Kč
 • 16.9.2010
 • 21.10.2010

206002115 Odborná stáž v porodnictví

 • Určeno pro gynekology.
 • Program: Kardiotokografie, pulzní oxymetrie, prenatální péče v perinatologickém centru, spolupráce porodníků s neonatology.
 • Školitel: doc. MUDr. A. Měchurová, CSc.
 • Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,
 • ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví
 • Předpokládaná cena: 1 000,- Kč
 • 2.12.2010

206002116 Odborná stáž – Operační gynekologie, urogynekologie

 • Určeno pro gynekology.
 • Program: Operativa v urogynekologii a při sestupu rodidel.
 • Školitel: doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc.,
 • MUDr. L. Krofta, CSc., MUDr. M. Otčenášek, CSc.,
 • MUDr. E. Kašíková
 • Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,
 • ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví
 • Předpokládaná cena: 1 000,- Kč
 • 3.11.2010
 • 18.11.2010

206002117 Odborná stáž v gynekologii – Cervikální patologie

 • Určeno pro gynekology.
 • Program: Patologie děložního hrdla a jeho chirurgické ošetření. Technika jehlové konizace.
 • Školitel: MUDr. R. Turyna
 • Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,
 • ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví
 • Předpokládaná cena: 1 000,- Kč
 • 29.9.2010
 • 24.11.2010

206002118 Odborná stáž – Endoskopické techniky v gynekologii

 • Určeno pro gynekology.
 • Program: Laparoskopická a hysteroskopická diagnostika a operativa. Videoprezentace.
 • Peroperační a pooperační komplikace.
 • Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,
 • ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví
 • Předpokládaná cena: 1 000,- Kč
 • Školitel: MUDr. E. Kučera, CSc.
 • 18.10.2010
 • Školitel: MUDr. J. Hanáček
 • 11.11.2010
 • 9.12.2010

206002119 Odborná stáž – Operační techniky císařského řezu

 • Určeno pro gynekology a porodníky.
 • Program: Aktivní účast na porodnických operacích. Prezentace a nácvik techniky císařského řezu “Misgav-Ladach.”
 • Školitel: MUDr. P. Křepelka
 • Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,
 • ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví
 • Předpokládaná cena: 1 500,- Kč
 • 12.11.2010

206002120 Odborná stáž – Hysteroskopická diagnostika a hysteroskopické operační techniky

 • Určeno pro gynekology.
 • Program: Ambulantní hysteroskopická diagnostika a operativa. Nové techniky.
 • Peroperační a pooperační komplikace.
 • Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,
 • ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví
 • Předpokládaná cena: 1 000,- Kč
 • Školitel: MUDr. J. Hanáček
 • 9.9.2010
 • 7.10.2010
 • Školitel: MUDr. E. Kučera, CSc.
 • 25.10.2010
 • 6.12.2010

206002121 Odborná stáž – Systém diferencované péče o novorozence

 • Určeno pro neonatology a porodníky.
 • Program: Primární zajištění novorozence.
 • Ohrožený novorozenec. Specializovaná péče o novorozence velmi nízké hmotnosti. Spolupráce neonatologa a porodníka.
 • Školitel: doc. MUDr. Z. Straňák, CSc.
 • Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,
 • ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví
 • Předpokládaná cena: 1 000,- Kč
 • 14.9.2010
 • 12.10.2010
 • 9.11.2010
 • 14.12.2010

220202103 Kurz – Hormonální antikoncepce (HAK) u dospívajících

 • Určeno pro praktické lékaře pro děti a dorost, dětské lékaře, gynekology a dorostové lékaře.
 • Program: Indikace hormonální antikoncepce v dospívání, trombotické komplikace HAK.
 • Akce je pořádaná za účasti předních hematologů, gynekologů a dorostových lékařů a mělo by z ní vyplynout jasné doporučení, jak postupovat při preskripci HAK z pozice dětského lékaře a dětského gynekologa.
 • Vedoucí: MUDr. P. Kabíček, CSc.
 • Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
 • Předpokládaná cena: 1 000,- Kč
 • 22.10.2010

Subkatedra dětské gynekologie

Subkatedra dětské gynekologie
FN v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Vedoucí: prof. MUDr. Jan Hořejší, DrSc.,
tel. 224 438 200, fax 224 438 220, e-mail: jan.horejsi@lfmotol.cuni.cz

206102101 Specializační odborná stáž v dětské gynekologii I.

 • Určeno pro gynekology, kteří začínají se vzděláváním a erudicí v dětské gynekologii.
 • Program: Anatomie a fyziologie reprodukční soustavy v dětství a v dospívání.
 • Vyšetřování a ošetřování v gynekologii dětí a dospívajících. Vaginoskopie.
 • Ultrazvukové vyšetřování v dětské gynekologii. Základy hormonální poševní cytologie. Forenzní dětská gynekologie.
 • Školitel: prof. MUDr. J. Hořejší, DrSc.
 • Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84,
 • FN v Motole, ambulance dětské gynekologie
 • Předpokládaná cena: 10 000,- Kč
 • Termín dle dohody se školitelem.
 • 2 týdny

206102102 Specializační odborná stáž v dětské gynekologii II.

 • Určeno pro lékaře v pokročilém výcviku v dětské gynekologii.
 • Program: Prohloubení znalostí v dětské gynekologii, vyšetřování a ošetřování dětí, průběžný test znalostí (IFEPAG I a II), zadání tématu atestační práce a konzultace její přípravy.
 • Školitel: prof. MUDr. J. Hořejší, DrSc.
 • Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84,
 • FN v Motole, ambulance dětské gynekologie
 • Předpokládaná cena: 10 000,- Kč
 • Termín dle dohody se školitelem.
 • 2 týdny

206102103 Odborná stáž v dětské gynekologii pro pediatry

 • Určeno pro pediatry v přípravě k atestaci z pediatrie anebo z praktického lékařství pro děti a dorost.
 • Program: Základy anatomie a funkce reprodukční soustavy u dětí a dospívajících.
 • Vyšetřování a ošetřování dětských rodidel.
 • Základy funkční poševní cytologie, základy ultrazvukového vyšetřování, test znalostí IFEPAG I.
 • Školitel: prof. MUDr. J. Hořejší, DrSc.
 • Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84,
 • FN v Motole, ambulance dětské gynekologie
 • Předpokládaná cena: 10 000,- Kč
 • Termín dle dohody se školitelem.
 • 2 týdny

Subkatedra reprodukční medicíny

Subkatedra reprodukční medicíny
FTN, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč
Vedoucí: doc. MUDr. Tonko Mardešić, CSc.,
tel. 261 711 606, fax 261 711 585, e-mail: pronatal@mbox.vol.cz

206202101 Kurz – Nové poznatky v reprodukční medicíně

 • Určeno pro všechny lékaře, biology a ostatní pracovníky v oboru reprodukční medicína.
 • Program: Luteální fáze – nové poznatky. Nové postupy v ovariální stimulaci. Ageing male a reprodukční aspekty. Reprodukční turistika.
 • Psychosociální aspekty neplodnosti.
 • Kryokonzervace.
 • Vedoucí: doc. MUDr. T. Mardešič, CSc.
 • Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
 • Předpokládaná cena: 1 000,- Kč
 • 11.11.2010

Subkatedra sexuologie

Subkatedra sexuologie
Apolinářská 4, 128 08 Praha 2
Vedoucí: doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.,
tel. 224 968 232, 224 968 233, fax 224 968 233, e-mail: sexuol@lf1.cuni.cz

206302101 Kurz – Mužská plodnost a její poruchy

 • Určeno pro sexuology, gynekology, urology, dermatovenerology, praktické lékaře.
 • Program: Fyziologie a patofyziologie pohlavního zrání muže. Fyziologie a patofyziologie spermiogeneze. Sexuální dysfunkce jako faktor infertility páru. Spermiologické vyšetření a jeho interpretace. Vedení infertilního páru. Možnosti moderních technologií asistované reprodukce při léčení poruch mužské plodnosti. Medikamentózní terapie poruch plodnosti muže.
 • Vedoucí: doc. MUDr. J. Zvěřina, CSc.
 • Místo konání: IPVZ , Praha 4, Budějovická 15
 • Předpokládaná cena: 1 000,- Kč
 • 2.10.2010

206302102 Specializační odborná stáž v lékařské sexuologii

 • Určeno pro lékaře, kteří se připravují k atestaci ze sexuologie.
 • Program: Ambulantní a ústavní sexuologická péče v celém rozsahu, spermiologická laboratoř, spermabanka, samostatná práce s dysfunkčními pacienty a sexuálními delikventy. Vypracování a obhajoba seminární práce z oboru.
 • Školitel: doc. MUDr. J. Zvěřina, CSc.
 • Místo konání: Praha 2, Apolinářská 4, VFN,
 • Sexuologický ústav, subkatedra sexuologie
 • Předpokládaná cena: 10 000,- Kč
 • 15.11.2010 – 10.12.2010

206302103 Specializační odborná stáž v lékařské sexuologii

 • Určeno pro lékaře, kteří se připravují k atestaci z dermatovenerologie.
 • Program: Klinická stáž v sexuologické ambulanci, spermiologické laboratoři, spermabance, vyšetření a hodnocení spermiogramu.
 • Školitel: doc. MUDr. J. Zvěřina, CSc.
 • Místo konání: Praha 2, Apolinářská 4, VFN,
 • Sexuologický ústav, subkatedra sexuologie
 • Předpokládaná cena: 2 000,- Kč
 • Termín dle dohody se školitelem.
 • 4 dny

206302104 Odborná stáž v lékařské sexuologii

 • Určeno pro gynekology se zájmem o reprodukční medicínu a sexuální problémy pacientek.
 • Program: Ambulantní diagnostika a terapie sexuálních dysfunkcí u žen, vyšetřování a terapie poruch plodnosti, spermiologická laboratorní diagnostika, sexuální poradenství, sexuální výchova.
 • Školitel: doc. MUDr. J. Zvěřina, CSc.
 • Místo konání: Praha 2, Apolinářská 4, VFN,
 • Sexuologický ústav, subkatedra sexuologie
 • Předpokládaná cena: 5 000,- Kč
 • 20.9.2010 – 1.10.2010

206302105 Odborná stáž v lékařské sexuologii

 • Určeno pro psychiatry, urology a praktické lékaře se zájmem o sexuální problémy pacientů.
 • Program: Ambulantní diagnostika a terapie sexuálních dysfunkcí mužů a žen, sexuální parafilie, transsexualita, sexuální poradenství, sexuální výchova.
 • Školitel: doc. MUDr. J. Zvěřina, CSc.
 • Místo konání: Praha 2, Apolinářská 4, VFN,
 • Sexuologický ústav, subkatedra sexuologie
 • Předpokládaná cena: 5 000,- Kč
 • 11.10.2010 – 22.10.2010

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 4

2010 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více