Klinické výsledky, zánětlivá reakce a tkáňovépoškození při totální laparoskopické hysterektomii –srovnání s laparoskopicky asistovanou vaginálníhysterektomií


Clinical Outcome, Inflammatory Responseand Tissue Trauma in Total LaparoscopicHysterectomy: Comparison toLaparoscopically-assisted Vaginal Hysterectomy

Objective:
Our aim was quantify and compare the clinical outcome and surgical inflammatoryresponse and tissue trauma between the total laparoscopic hysterectomy (TLH) and laparoscopically-assisted vaginal hysterectomy (LAVH).Design: Clinical study.Setting: Departments of Gynaecology, Obstetrics and Biochemistry, Hospital Kladno, Departmentof Biochemistry, Faculty Hospital Motol-Prague.Methods: Fifty-eight patients scheduled for laparoscopic hysterectomy were selected accordingpatients or doctor preference to undergo either TLH or LAVH operative technique. Blood samplesfor assay of markers of tissue trauma (C-reactive protein, interleukin-6, creatine kinase, cortisol,cystatin C, serotonin and white blood cells count) were taken preopereatively, on the first andthird postoperative day. One patient with intraoperative complication (ureteral injury) was excludedfrom tissue analysis.Results: No differences were present in the demographic characteristics and clinical outcomes(blood loss, complications and hospital stay) in fifty seven laparoscopic hysterectomies. The statisticallysignificant difference was found only in duration of surgery (70 min in TLH group vs. 90min in LAVH group, P

Key words:
total laparoscopic hysterectomy, LAVH, inflammatory response, tissue trauma


Autoři: Z. Holub 1;  A. Jabor 2;  L. Šprongl 3;  D. Fischlová 4;  Š. Urbánek 1
Působiště autorů: Department of Gynaecology and Obstetrics, Endoscopic Training Centre, Hospital Kladno 2Department of Biochemistry, Postgraduate Medicine School, Hospital Kladno 3Department of Biochemistry, Charles Univesity School of Medicine, Faculty Hospital Motol-Prag 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2002; (6): 315-320
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Kvantifikace a porovnání klinických výsledků, zánětlivé reakce a tkáňového poškozenípři totální laparoskopické hysterektomii (TLH) a laparoskopicky asistované vaginální hysterektomii(LAVH).Typ studie: Klinická studie.Pracoviště: Gynekologicko-porodnické a biochemické oddělení, Nemocnice Kladno, Biochemickéoddělení, FN Praha-Motol.Metody: 58 pacientek vybraných k laparoskopické hysterektomii bylo selektováno k TLH neboLAVH na základě jejich volby a lékařského doporučení. Krevní vzorky k hodnocení markerůa tkáňového poškození (C-reaktivní protein, interleukin-6, kreatin, kináza, kortizol, cystatin C,serotonin a krevní obraz) byly odebrány před operací, první a třetí pooperační den. Jedna pacientkas operační komplikací (léze ureteru) byla vyloučena z laboratorní analýzy.Výsledky: Nebyly zjištěny žádné rozdíly v demografické charakteristice a klinických výsledcích(krevní ztráta, komplikace, délka hospitalizace) u 57 žen s laparoskopickou hysterektomií. Statistickyvýznamné rozdíly byly nalezeny pouze v délce operačního výkonu (70 min. v TLH skupině vs90 min. v LAVH skupině, p

Klíčová slova:
totální laparoskopická hysterektomie, LAVH, zánětlivá reakce, tkáňové poškození

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2002 Číslo 6
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se