Klinické výsledky, zánětlivá reakce a tkáňovépoškození při totální laparoskopické hysterektomii –srovnání s laparoskopicky asistovanou vaginálníhysterektomií


Clinical Outcome, Inflammatory Responseand Tissue Trauma in Total LaparoscopicHysterectomy: Comparison toLaparoscopically-assisted Vaginal Hysterectomy

Objective:
Our aim was quantify and compare the clinical outcome and surgical inflammatoryresponse and tissue trauma between the total laparoscopic hysterectomy (TLH) and laparoscopically-assisted vaginal hysterectomy (LAVH).Design: Clinical study.Setting: Departments of Gynaecology, Obstetrics and Biochemistry, Hospital Kladno, Departmentof Biochemistry, Faculty Hospital Motol-Prague.Methods: Fifty-eight patients scheduled for laparoscopic hysterectomy were selected accordingpatients or doctor preference to undergo either TLH or LAVH operative technique. Blood samplesfor assay of markers of tissue trauma (C-reactive protein, interleukin-6, creatine kinase, cortisol,cystatin C, serotonin and white blood cells count) were taken preopereatively, on the first andthird postoperative day. One patient with intraoperative complication (ureteral injury) was excludedfrom tissue analysis.Results: No differences were present in the demographic characteristics and clinical outcomes(blood loss, complications and hospital stay) in fifty seven laparoscopic hysterectomies. The statisticallysignificant difference was found only in duration of surgery (70 min in TLH group vs. 90min in LAVH group, P

Key words:
total laparoscopic hysterectomy, LAVH, inflammatory response, tissue trauma


Autoři: Z. Holub 1;  A. Jabor 2;  L. Šprongl 3;  D. Fischlová 4;  Š. Urbánek 1
Působiště autorů: Department of Gynaecology and Obstetrics, Endoscopic Training Centre, Hospital Kladno 2Department of Biochemistry, Postgraduate Medicine School, Hospital Kladno 3Department of Biochemistry, Charles Univesity School of Medicine, Faculty Hospital Motol-Prag 1
Vyšlo v časopise: Čes. Gynek.2002, , č. 6 s. 315-320
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Kvantifikace a porovnání klinických výsledků, zánětlivé reakce a tkáňového poškozenípři totální laparoskopické hysterektomii (TLH) a laparoskopicky asistované vaginální hysterektomii(LAVH).Typ studie: Klinická studie.Pracoviště: Gynekologicko-porodnické a biochemické oddělení, Nemocnice Kladno, Biochemickéoddělení, FN Praha-Motol.Metody: 58 pacientek vybraných k laparoskopické hysterektomii bylo selektováno k TLH neboLAVH na základě jejich volby a lékařského doporučení. Krevní vzorky k hodnocení markerůa tkáňového poškození (C-reaktivní protein, interleukin-6, kreatin, kináza, kortizol, cystatin C,serotonin a krevní obraz) byly odebrány před operací, první a třetí pooperační den. Jedna pacientkas operační komplikací (léze ureteru) byla vyloučena z laboratorní analýzy.Výsledky: Nebyly zjištěny žádné rozdíly v demografické charakteristice a klinických výsledcích(krevní ztráta, komplikace, délka hospitalizace) u 57 žen s laparoskopickou hysterektomií. Statistickyvýznamné rozdíly byly nalezeny pouze v délce operačního výkonu (70 min. v TLH skupině vs90 min. v LAVH skupině, p

Klíčová slova:
totální laparoskopická hysterektomie, LAVH, zánětlivá reakce, tkáňové poškození

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2002 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MIMOŘÁDNĚ Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.