Fotodynamická terapie benigníchvirových lézí vulvy


Photodynamic Therapy of the Benign Viral VulvarLesions

Objective:
The aim of the study was to evaluate the use of the photodynamic effect in the treatmentof genital warts in women.Design: Prospective study.Setting: Department of Obstetrics and Gynecolog, Hospital Na Bulovce, 1st Faculty of Medicine,Charles University, Prague.Methods: Twenty-five women with genital warts (HPV infection), which were verified by biopsy,were involved into the study. The affected area was treated by ten milligrams of the 5-aminolevulinicacid in three milliliters of gel for 8 hours. Red light with the 630 nanometers wavelength wasapplied for 15 minutes, with calculated energy intake 30 J/cm2.Results: All women were free of symptoms and had negative colposcopy in the followed period of 3to 12 months. On average 3.8 sessions were necessary to reach the remission. It was possible torepeat the session after two weeks time. During the application of light, 17 (68%) of the patientsfelt either no or slight burning sensation, 6 (24%) had unpleasant but bearable sensation and 2patients had to be treated in short intravenous anestesia.Conclusion: Photodynamic therapy (PDT) is a promising modality in the treatment of HPV vulvarlesions and can be considered to be a method of choice.

Key words:
phototherapy, aminolevulinic acid, human papillomavirus, vulvar diseases


Autoři: M. Uhlíř 1;  M. Jirsa 2;  M. Otčenášek 1;  M. Halaška 1;  J. Feyereisl 3
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika, UK, 1. LF a FN Na Bulovce, Praha, přednosta doc. MUDr. M. Halaška, DrSc. 2 I. interní klinika, UK, 1. LF a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. P. Klener, DrSc. 3Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, ředitel doc. MUDr. J. Fe 1
Vyšlo v časopise: Čes. Gynek.2002, , č. 6 s. 320-323
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Cílem studie bylo vyhodnotil účinnost fotodynamického jevu při léčbě virových lézízevních pohlavních orgánů.Typ studie: Prospektivní studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika, UK, 1. FN Na Bulovce, I. interníklinika, UK 1. LF a VFN Praha, Ústav pro péči o matku a dítě, Praha.Metodika: Do studie jsme zařadili 25 žen s biopticky verifikovaným postižením vulvy infekcí lidskýmpapilomavirem (HPV – ploché a špičaté kondylomy). Oblast byla inkubovaná místní aplikací10 miligramů kyseliny 5-aminolevulové ve 3 ml gelu po dobu osmi hodin. Následně byl provedenosvit červeným světlem o vlnové délce 630 nm, po dobu 15 minut a s dopadovou energií 30 J/ cm2.Výsledky: U všech žen došlo ke kolposkopicky ověřené remisi. Doba sledování byla 3–12 měsíců.K dosažení remise bylo třeba průměrně 3,8 ošetření. Osvit bylo možno opakovat po 14 dnech.Žádné až mírně nepříjemné pocity „tepla“ pociťovalo 17 ( 68 %) žen, 6 ( 24 %) pacientek uvádělopocity „tepla a pálení“, které však byly snesitelné, a jen ve 2 případech byl osvit proveden v krátkécelkové anestezii. Závěr: Fotodynamická léčba (Photodynamic therapy – PDT) je perspektivní alternativní postupv léčbě papillomavirových lézí zevního genitálu žen a lze ho považovat za metodu volby.

Klíčová slova:
fototerapie, kyselina aminolevulová, lidský papilomavirus, vulva

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2002 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MIMOŘÁDNĚ Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.