Intraumbilikální léčba supraventrikulárnítachykardie plodu


Intraumbilical Treatment of Supraventricular FoetalTachycardia

The supraventricular tachycardia represents the life threatening disease, which may cause severeheart failure or even during foetal life. The authors present case report of the foetus aged 23weeks of gestation in whom the supraventricular tachycardia was resistant to standard transplacentaltreatment by using digoxin and sotalol. The successful rhythm conversion was achieved byintracordal infusion of amiodarone. Further uncomplicated course of pregnancy reached termand healthy boy was subsequently born without having additional psychomotoric complications.

Key words:
supraventricular tachycardia, prenatal echocardiography, foetal hydrops, intrauterinetreatment


Autoři: V. Tomek 1;  J. Marek 1;  I. Špálová 2;  R. Vlk 2;  J. Janoušek 1;  M. Břešťák 3;  E. Kulovaný 2;  J. Škovránek 1
Působiště autorů: Dětské kardiocentrum FN Motol, Praha, vedoucí MUDr. J. Škovránek, CSc. 2Gynekologicko-porodnická klinika FN Motol, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Hořejší, DrSc. 3Gyncentrum s. r. o., Praha 1
Vyšlo v časopise: Čes. Gynek.2002, , č. 6 s. 380-383
Kategorie: Články

Souhrn

Supraventrikulární tachykardie u plodu je závažným onemocněním vedoucím k úmrtí často ještěběhem nitroděložního života. Autoři popisují případ supraventrikulární tachykardie u plodu, kterýbyl zpočátku léčen transplacentárním přenosem digoxinu a dále pak jeho kombinací se sotalolem.Léčba tachyarytmie však i při dvojkombinaci antiarytmik nebyla úspěšná a postupně došlok rozvoji hydropsu plodu. Přímé podání amiodaronu do umbilikální žíly v 25. gestačním týdnuvedlo k úspěšné konverzi tachykardie a následně k porodu zdravého dítěte.

Klíčová slova:
supraventrikulární tachykardie, prenatální echokardiografie, hydrops plodu, intrauterinníléčba

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2002 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MAPA ROUŠEK Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.