Ženské sexuální dysfunkce


Female Sexual Dysfunctions

Objective:
Comprehensive information about female sexual dysfunctions and possibilities of theirtreatment.Design: Review article.Setting: Institute for Postgraduate Medical Education, Prague.Methods: Analysis of the literary data (texts in medical journals, monographies, textbooks, internet– „Medline“) and author’s clinical experience.Conclusions: Female sexual dysfunctions are highly prevalent but not well defined and understood.Existing definitions and classifications of female sexual dysfunctions are reevaluated andrevised at present. Contemporary classification was expanded to include psychogenic and organiccauses of desire, arousal, orgasm and sexual pain disorders. The female sexual response cycleis initiated by neurotransmitters which increase pelvic blood flow, vaginal lubrication, clitoraland vaginal reactivity. The effect of the therapy consists in the stabilization of the hormonallevels. New drugs with vasocongestive effect on genital are discussed.

Key words:
female sexual dysfunction, sexual response cycle, classification, neurogenic mediators,fosphodiesterase inhibitors, estrogen, testosterone


Autoři: Z. Pastor
Působiště autorů: Subkatedra sexuologie, IPVZ Praha, vedoucí doc. MUDr. J. Zvěřina, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. Gynek.2002, , č. 6 s. 384-389
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Poskytnutí ucelené informace o problematice ženských sexuálních dysfunkcí a možnostechjejich terapie.Typ studie: Přehledný článek.Název a sídlo pracoviště: Subkatedra sexuologie, IPVZ Praha.Metodika: Rozbor literárních údajů (publikace v odborných časopisech, monografie, učebnice,internet – „Medline“) a klinické zkušenosti autora.Závěr: Ženské sexuální dysfunkce mají vysokou prevalenci, jsou však obtížně definovatelné a těžkojim lze dokonale porozumět. Je hodnoceno a revidováno dosavadní rozdělení ženských sexuálníchdysfunkcí. Současná klasifikace byla rozšířena a zahrnuje jak psychogenní, tak organicképříčiny poruch sexuální touhy, vzrušení, orgasmu a sexuální bolestivé problémy. Cyklus ženskésexuální reaktivity je modulován neurotransmitery, které ovlivňují vazokongesci, svalovou relaxaci,vaginální lubrikaci, klitoridální a vaginální reaktivitu. Efekt léčby spočívá ve stabilizacihormonálních hladin a diskutuje se o nových preparátech působících na vazokongesci genitálu.

Klíčová slova:
ženské sexuální dysfunkce, cyklus sexuální reaktivity, klasifikace, neurogenní mediátory,inhibitory fosfodiesterázy, estrogen, testosteron

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2002 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MAPA ROUŠEK Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.