Hyperandrogenní syndrom (syndrompolycystických vaječníků) - terminologie,historie, prevalence, etiologie, genetika


Hyperandrogenic Syndrome (Polycystic OvariesSyndrome) - Terminology. History. Prevalence.Etiology. Genetics

The submitted review deals with the problem of hyperandrogenic syndrome (formerly polycysticovary syndrome). With regard to the scope of the problem the paper was divided into three parts.The article contains also hitherto unpublished data on the history of the disease, a critical viewon the differential diagnosis and evaluation of diagnostic criteria and recent views on late risksand possible treatment.

Key words:
hyperandrogenic syndrome, differential diagnosis, treatment


Autoři: D. Cibula ;  J. Živný
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika I. LF UK a VFN v Praze, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes. Gynek.2000, , č. 5 s. 292-297
Kategorie: Články

Souhrn

Souhrný článek podává přehled problematiky hyperandrogenního syndromu (dříve syndrom po-lycystických vaječníků). Vzhledem k rozsahu problematiky byla práce rozdělena do třech částí.Součástí článku jsou dosud nepublikovaná data o historii onemocnění, kritický pohled na diferen-ciální diagnostiku a na hodnocení diagnostických kritérií a recentní pohled na pozdní rizikaa možnosti léčby.

Klíčová slova:
hyperandrogenní syndrom, diferenciální diagnostika, léčba

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2000 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Diabetes mellitus a kardiovaskulární riziko, možnosti jeho ovlivnění
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se