Střední úroveň exprese proteinu p53 u klinickypokročilého karcinomu čípku - lepší prognóza


Intermediate Level of p53 Expression isAssociated with Better Prognosisin Advanced Squamous Cell Cervical Carcinoma

Objectives:
The present study examines expression of p53 protein and its association with clinicalparameters in locally advanced squamous cell carcinoma of the uterine cervix.Design: Retrospective clinical and pathological study.Setting: Department of Pathology, Faculty Women’s Hospital Brno, Czech Republic, Departmentof Cellular and Molecular Oncology, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno, Czech Repu-blic.Methods: The expression of p53 protein was immunohistochemically explored in 48 clinicallyadvanced squamous cell cervical carcinomas.Results: Prior to radiotherapy treatment, p53 was detected in 41 (87.3%) cases but only 21 (43,5%)cases exceeded 3% of positive nuclei. One case showed a diffuse staining pattern. The patientswith p53 staining in more than 3% of nuclei had more favourable prognosis with better responseto radiotherapy when compared to negative and/or weakly positive cases. The occurrence ofdistant metastases did not differ between these groups.Conclusion: This data support the findings that mutation of p53 is usually not involved in thegenesis of cervical squamous cell malignancy. A subset of cervical cancer may exist with elevatedlevel of p53 protein, which retain the p53 tumour supressor function but exhibit genotoxic stress.These tumours may respond better to radiotherapy.

Key words:
p53 protein, squamous cell carcinoma, uterine cervix, prognosis


Autoři: R. Nenutil 1;  M. Anton 2;  S. Uldrijan 4;  D. Valík 5;  B. Ptáčková 3;  B. Vojtěšek 4
Působiště autorů: Department of Pathology, Faculty Woman’s Hospital Brno, Obilní trh 11, 656 17 Brno, Czech Republic 2 2 nd Dept. Obstet. Gynaecol., Faculty Hospital, Jihlavská 20, 639 01 Brno-Bohunice, Czech Republic 3 Department of Gynaecology, Masaryk Memorial Cancer In 1
Vyšlo v časopise: Čes. Gynek.2000, , č. 5 s. 287-291
Kategorie: Články

Souhrn

Úvod:
Protein p53 hraje důležitou roli v regulaci buněčného růstu a programované buněčné smrtiv závislosti na účinku rozdílných stresových signálů. Antionkogenní funkce proteinu p53 je spojo-vána s jeho vlastnostmi transkripčního faktoru. Jako odpověď na vyvolané stresové situace pro-tein p53 může indukovat zastavení buněčného růstu, čímž brání replikaci poškození DNA, nebomůže vyvolat programovanou smrt buňky, a tím eliminovat poškození buňky. Inaktivace proteinup53 (bodovými mutacemi, interakcí s virovými nebo buněčnými proteiny) vede k buněčné trans-formaci.Cíl studie: Práce se zabývá vztahem exprese proteinu p53 u karcinomu čípku ke klinickým para-metrům (přežití, odezva na radioterapii, disseminace tumoru).Typ studie: Retrospektivní klinická a patologická studie.Název a sídlo pracoviště: Oddělení patologie, Fakultní porodnice Brno, Obilní trh 11, 656 53 Brno,Česká republika.Oddělení buněčné a molekulární onkologie, Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53Brno, Česká republika.Metodika: Na souboru 48 pacientek s pokročilým klinicky stadiem dlaždicobuněčného karcinomučípku byla provedena imunohistochemická detekce proteinu p53.Výsledky: Odběr vzorku byl proveden před započetím radioterapie. Protein p53 byl detekovánu 41 (87,3 %) případů, ale pouze u 21 (43,5 %) případů byl vyšší než 3 % pozitivních jader. V jednompřípadě byla detekována difuzní exprese proteinu p53. Pacientky s expresí p53 a více než 3 %pozitivních jader vykazovaly příznivější prognózu a lépe reagovaly na radioterapii oproti pa-cientkám p53 negativním a pacientkám s pozitivitou v méně než 3 % jader. Výskyt vzdálenýchmetastáz nevykazoval rozdílné hodnoty při srovnávání obou výše uváděných skupin.Závěr: Získané výsledky podporují názor, že inaktivace proteinu p53 bodovými mutacemi neníobvyklou součástí onkogeneze cervikálního karcinomu. Existuje skupina karcinomů čípku se zvýšenou expresí proteinu p53, který má za zachovanou antionkogenní funkci a jeho zvýšenáexprese odráží pouze genotoxický stres buněk. Tyto nádory se vyznačují lepší odpovědí na radio-terapii.

Klíčová slova:
protein p53, dlaždicobuněčný karcinom čípku, děložní čípek, prognóza

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2000 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se