Význam průkazu přítomnostiantichlamydiových protilátek u sterilních žen -srovnání MIF a ELISA


Importance of Evidence of the Presence of AntichlamiaAntibodies in Sterile Wimen - Comparison of MIF andELISA

Objective:
The objective of our study was to evaluate possibilities of serum examination of inferti-le women, particularly as a screening test of tubal damage, and comparison of two diagnosticmethods.Design: Retrospective study.Setting: The Department of Gynecology - Obstetrics of the General Teaching Hospital and the 1 stMedical Faculty of the Charles University in Prague.Methods: 528 women were included in the study, which were monitored at the 1 st Department ofGynecology - Obstetrics from September 1993 to June 1997. The total group was divided intoinfertile and fertile women (women before artifical termination of pregnancy and pregnant wo-men app. 4 week before delivery). The group of infertile patients was further divided into sub-groups, according to their diagnosis. For all women examined, two smears from cervix were takenfor antigen detection using a direct immunofluorescence method (DIF - DFA, Chlamyset Orion),and using an immuno-enzymatic method (ELISA - Wellcozyme set, Murex). From a blood sample,a level of IgA and IgG anti-Chlamydia antibodies was ascertained. For 200 sero-positive or anti-gen-positive women, we performed tests of the serums preserved, using specific micro-immunoflu-orescence tests (MIF) (SeroFia, MRL, Labsystem Savyon). We determined prevalence of antigen,IgA and IgG antibodies in individual groups and subgroups of women. We compared both sero-diagnostic methods and determined prevalence of specific antibodies for individual species ofChlamydia in the groups and sub-groups.Results: A high prevalence of active Chlamydia infection (11%) was ascertained in the total groupof women. Occurrence of IgG anti-Chlamydia antibodies was statistically significantly higher inthe group of sterile patients, i.e. 63.5, compared to 49.5% in the group of fertile women. In thesubgroup of infertile women with tubal infertility factor, IgG anti-Chlamydia antibodies werediagnosed in 92%, compared to 40% in case of groups with other causes of infertility. MIF methodhas a lower sensitivity then ELISA. For women with tubal infertility factor, 90% of MIF IgGpositive serums are positive for Chlamydia trachomatis.Conclusion: Chlamydia trachomatis is the most frequent agent of tubal damage. Species-specificIgG antibodies would be a useful supplementary initial examination of infertile patients. In caseof positive results, a suspicion of tubal damage is high.

Key words:
tubal infertility factor, Chlamydia trachomatis, anti-Chlamydia antibodies specif ic for


Autoři: J. Mašata;  J. Řezáčová;  Sodja I. Drbohlav P. 1
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc. 1 Státní zdravotní ústav, Praha, ředitel doc. MUDr. Jaroslav Kříž
Vyšlo v časopise: Čes. Gynek.2000, , č. 5 s. 327-333
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Cílem naší studie bylo zhodnocení možnosti sérologického vyšetření u neplodných žen,zvláště jako screeningového testu tubární neprůchodnosti a porovnání dvou diagnostických me-tod.Typ studie: Retrospektivní studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Apolinářská 18,120 00 Praha 2.Metodika: Do studie jsme zařadili celkem 528 žen sledovaných na 1. gynekologicko-porodnickéklinice od září 1993 do června 1997. Bylo provedeno rozdělení souboru na ženy sterilní a fertilní(ženy před UPT a těhotné přibližně 4 týdny před porodem). U sterilních pacientek jsme rozlišilijednotlivé podskupiny podle diagnózy. U všech vyšetřovaných žen byly odebrány dva výtěryz hrdla děložního k detekci antigenu přímou imunofluorescencí (DIF - DFA, Chlamyset Orion)a imunoenzymaticky (ELISA - Wellcozyme set, Murex). Ze vzorku krve byla stanovena hladinaantichlamydiálních IgA a IgG protilátek. U 200 séro-pozitivních nebo antigen-pozitivních žen jsmenásledně provedli vyšetření uschovaných sér specifickým mikroimunofluorescenčním testem(MIF) (SeroFia, MRL, Labsystem Savyon). Určili jsme prevalenci antigenu, IgA, IgG protilátekv jednotlivých skupinách a podskupinách žen. Porovnali jsme obě sérologické metody a stanovilijsme zastoupení specifických protilátek proti jednotlivým druhům chlamydií ve skupinách a pod-skupinách.Výsledky: Zjistili jsme vysokou prevalenci aktivní chlamydiové infekce, a to 11,5 % v celém soubo-ru žen. Prevalence IgG antichlamydiových protilátek byla statisticky významně vyšší ve skupiněsterilních žen (63,5 % oproti 49,5 % v souboru fertilních žen). V podskupině sterilních žen s tubár-ním faktorem sterility jsme diagnostikovali IgG antichlamydiové protilátky v 92 % oproti 40 %u jiných příčin sterility. Metoda MIF má nižší senzitivitu než ELISA. U žen s tubárním faktoremsterility je 90 % MIF IgG pozitivních sér pozitivních proti Chlamydia trachomatis.Závěr: Chlamydia trachomatis je nejčastějším původcem poškození vejcovodů. Species specifickéIgG protilátky by byly vhodným doplňujícím vstupním vyšetřením sterilních žen. Při jejich pozi-tivně je vysoká suspekce na poškození vejcovodů.

Klíčová slova:
tubární faktor sterility, Chlamydia trachomatis, protilátky proti chlamydiím, speci-

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2000 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se