Placental Site Trophoblastic Tumoura Epitheloid Trophoblastic Tumourv souboru maligních tumorů trofoblastuzachycených v Centru pro trofoblastickounemoc v ČR v letech 1955 - 2000


Placental Site Trophoblastic Tumour and EpitheloidTrophoblastic Tumour in a Group of MalignantTumours of the Trophoblast Recorded in the Centre forTrophoblastic Disease in the Czech Republic in1955-2000

Objective:
To establish the role of Placental Site Trophoblastic Tumour (PSTT) and so calledEpitheloid Trophoblastic Tumour (ETT) among malignant trophoblastic tumours (MTT).Design of the study: Retrospective analysis.Setting: Trophoblastic Disease Centre (TDC-CZ) in the Czech Rep., Institute of Mother and ChildCare (UPMD), Prague 4.Methods: Clinical pathologic analysis of 367 malignant trophoblastic tumours (MTT) was perfor-med during the years 1955 to 2000. All cases were diagnosed, evaluated and treated in the TDC-CZ in the Czech Rep.Results: Based on the comparison of development stages of orthologic trophoblast 5 types of MTTwere introduced: 1. typical „classical“ choriocarcinoma (CH), so called No Special Type (CH-NST), 2. CH-syntiotrophoblastic (CH-SYN), 3. CH-cytotrophoblastic (CH-CYT), 4. CH-dissociated(CH-DIS), 5. Ch-undifferentiated (CH-UND).Malignant types of PSTT are morphologically identical with CH-CYT and CH-DIS, ETT correlateswith CH-UND. The occurrence of all types of CH is presented in relation to different treatmentstrategy in three periods of time: 1. period (1955-1963) without chemotherapy (CHT), 2. period(1964-1980) undifferentiated CHT, 3. period (1981-2000) differentiated chemotherapy - treatmentprotocols.During the whole period CH-NST was detected 294x, and represented 80,1% of all MTT. CH-SYNwas diagnosed 14x i.e. 3,8%, CH-CYT in 12 cases, i.e. 3,3%, CH-DIS in 22 cases, i.e. 6% and CH-UNDwas diagnosed 25x, i.e. 6,8%.During all three periods the number of MTT was nearly the same but the mortality has changeddramatically. In the first period mortality presented 94,5% in all types, in the second periodmortality dropped to 43,6% and in the third period to 5,8%. Significant differences in mortalitywere due to histological type. In CH-NST mortality represented only 3,2% and in highly differenti-ated type CH-SYN it was 0%. On the other hand mortality in poorly differentiated types repre-sented in CH-CYT 40%, in CH-UND 18,1%, in CH-DIS 11,1%.Lethality of PSTT comprises the mortality of CH-CYT and CH-DIS together and in the first periodrepresented 100%, in the second period it dropper to 53,8% and in the third period to 21,4%.Mortality on ETT correlating to CH-UND comprised in the first period 100%, in the second period44,4% and in the third period 18,1%.-due to aggressive polychemotherapy and early surgicalintervention.Conclusion: Presented morphologic characteristic makes routine bioptic diagnosis of malignanttypes of PSTT and ETT possible as well as their differentiation from benign trophoblastic lesion.These tumours - PSTT and ETT-belong to poorly differentiated MTT.

Key words:
Placental Site Trophoblastic Tumour, Epitheloid Trophoblastic Tumour, mortality on


Autoři: M. Zavadil;  M. Uhlíř;  J. Feyereisl;  P. Šafář
Působiště autorů: Centrum pro trofoblastickou nemoc (CTN), vedoucí doc. MUDr. M. Zavadil, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes. Gynek.2000, , č. 5 s. 317-323
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Určit postavení Placental Site Trophoblastic Tumour (PSTT) a tzv. Epitheloid Trophob-lastic Tumour (ETT) mezi maligními tumory trofoblastu (MTT).Typ studie: Retrospektivní analýza.Název a sídlo pracoviště: Centrum pro trofoblastickou nemoc (CTN) v České republice, Ústav propéči o matku a dítě (ÚPMD) Praha 4, ČR.Metodika: Byla provedena klinicko-patologická analýza 367 maligních tumorů trofoblastu (MTT)zachycených v celostátním Centru pro trofoblastikou nemoc (CTN) v České republice v letech1955 - 2000.Výsledky: Na základě srovnání s vývojovými stadii ortologického trofoblastu bylo vymezeno pěttypů MTT: 1: typický „klasický“ choriokarcinom (CH). tzv. No Special Type (CH-NST), 2. CH-syn-cytiotrofoblastický (CH-SYN), 3. CH-cytotrofoblastický (CH-CYT), 4. CH-disociovaný (CH-DIS), 5.CH-nediferencovaný (CH-NED). Maligní formy PSTT jsou morfologicky i biologicky shodné s CH-CYT a CH-DIS, ETT odpovídá CH-NED. Je uveden výskyt všech typů za celé období a ve 3 časo-vých etapách vymezených podle převládajícího způsobu léčby: 1. etapa (1955-63) bezchemoterapie (CHT), 2. etapa (1964-80) s nediferencovanou CHT, 3. etapa (1981-2000) s diferenco-vanou CHT. Za celé období byl CH-NST zachycen 294x a tvořil 80,1 % všech MTT. CH-SYN 14x tj.3,8 %, CH-CYT 12x, tj. 3,3 %, CH-DIS 22x tj. 6 % a CH-NED 25x tj. 6,8 %. Během všech tří etapprocento výskytu jednotlivých MTT bylo téměř stejné, ale mortalita v jednotlivých etapách sevýrazně změnila. V 1. etapě dosáhla u všech typů celkem 94,5 %. V 2. etapě klesla na 43,6 % a ve 3.etapě na 5,8 %. Významné rozdíly byly v závislosti na histologickém typu. U CH-NST činila pouze3,2 % a u nejdiferencovanějšího typu CH-SYN byla nulová. Naopak úmrtnost málo diferencova-ných typů byla u: CH-CYT 40 %, CH-NED 18,1 %, CH-DIS 11,1 %. Letalita PSTT dána společnouúmrtností CH-CYT a CH-DIS v 1. etapě dosáhla 100 %, ve 2. etapě klesla na 53,8 % a ve 3. etapěna 21,4 %. Úmrtnost na ETT odpovídající CH-NED činila v 1. etapě 100 %, ve 2. etapě 44,4 % a ve3. etapě 18,1 %. Snížení mortality u PSTT a ETT ve třetí etapě bylo dosaženo nasazením agresivnípolychemoterapie a včasnou chirurgickou intervencí.Závěr: Uvedená morfologická charakteristika umožňuje rutinní bioptickou diagnostiku maligníchforem PSTT a ETT, zařazuje tyto nádory mezi málo diferencované MTT a odlišuje je od benigníchlesí trofoblastu.

Klíčová slova:
Placental Site Trophoblastic Tumour, Epitheloid Trophoblastic Tumour, zhoubné

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2000 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se