Význam cervikovaginální cytodiagnostikya Bethesda terminologie pro perinatologii


Importance of Cervicovaginal Cytodiagnosis andBethesda Terminology for Perinatology

Objective:
Advantage of the use the cervicovaginal cytodiagnostic according to the Bethesdaterminology in the gravidity and in the care after delivery was studied.Design: Cervicovaginal smears of pregnant women were investigated in all parameters requestedby the Bethesda system. Microbial parameters were compared with the data of non-pregnantwomen as given by Bibbo.Setting: Cytological Laboratory of the Clinic of Gynaecology and Obstetrics of the Charles Univer-sity 1st Faculty of Medicine and of the General Faculty Hospital, Apolinářská 18, Praha 2 andCharles University 1st Faculty of Medicine, Laboratory of Histochemistry, Albertov 4, Praha 2.Material and Methods: Cervicovaginal smears were prepared by the cytobrush technique in 100pregnant women, fixed immediately in isopropanol and stained by polychrome Papanicolaoumethod. Slides were evaluated according to the requirements of the Bethesda system.Results: In smears of pregnant women no malignity was found. 27% women suffered from mycoticinfections (Candidosis) (Bibbo gives for the non-gravid population 3,6%), Gardnerella was foundin 8% cases (Bibbo gives for non-pregnant women 21%), trichomoniasis in 5% (in Bibbo’s group in15%). In 2% changes indicating the presence of Papilloma virus, Chlamydia occurred in 2% of.Conclusion: Pathogens found in smears (e.g. Chlamydia and Gardnerella) cause inflammationboth in the mother and child and lead to premature delivery. A detailed cytological examinationas required by the Bethesda system is thus also a help for perinatology because it allows a preven-tive treatment.

Key words:
Bethesda system, perinatology


Autoři: J. Kobilková 1;  Z. Lojda 2;  B. Pazderník 1
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, přednosta prof. MUDr. Živný J., DrSc. 2 Laboratoř pro histochemii 1. LF UK Praha, přednosta prof. MUDr. Z. Lojda, DrSc., h. c. multipl. F. I. A. C. 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2000; (5): 363-366
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Uplatnění cervicovaginální cytodiagnostiky podle terminologie Bethesda v těhotenstvía její význam pro poporodní období.Typ studie: Byly vyšetřeny cervicovaginální stěry u těhotných podle všech parametrů, které Bethesdasystem zahrnuje. Mikrobiální hodnocení bylo srovnáno se skupinou žen netěhotných podle M. Bibbo.Název a sídlo pracoviště: Gynekologická klinika a cytochemická laboratoř 1. LF UK a VFN v Pra-ze 2, Apolinářská 18 a Albertov 4.Metodika: Cytologické stěry u 100 těhotných byly po odběru ihned fixovány v izopropylalkoholua barveny polychromatickou metodou. Bylo posouzeno mikrobiální prostředí (biocenóza) a benig-nita buněk.Výsledky: U těhotných jsme zjistili ve 27 % plísně, u netěhotných udává Bibbo 3,6 %, Gardnerellabyla v 8 % (netěhotné 21 %), trichomoniasis v 5 % (netěhotné 15 %), viry ve 2 %, chlamydie 2 %.Závěr: Chlamydia, Gardnerella jsou příčinou morbidity jak matky, tak novorozence - zánětů,předčasného porodu. Komplexní zhodnocení cytologického cervikálního stěru, jak je uvádí Bet-hesda terminologie, je proto prevencí patologií v perinatologii tím, že patogeny odhalí a lze jevčas odstranit.

Klíčová slova:
Bethesda system, perinatologie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2000 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se