XXX. mezikrajské dny klinické biochemie Královéhradeckého, Pardubického a jihočeského kraje
Prachatice, 28. až 30. května 2012


Autoři: Jaroslava Ambrožová
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 403
Kategorie: Sjezdy

Před rokem v Seči u Chrudimi převzala MUDr. Jaroslava Ambrožová primářka OKB-H Nemocnice Prachatice, a.s. pomyslnou štafetu mezikrajských setkání klinických biochemiků dnes již tří krajů: Královéhradeckého, Pardubického a Jihočeského (původně – od roku 1983 – to bylo setkávání těchto odborníků z krajů Východočeského a Jihočeského) a připravila se svým týmem – kolektivem pracovníků OKB-H Nemocnice Prachatice, a.s. třídenní odbornou konferenci.

Na konci letošního května, ve dnech 28. až 30. května 2012, se proto do Prachatic sjelo více než 170 účastníků, z toho více než 20 s aktivním příspěvkem, s cílem dovědět se novinky převážně z oboru laboratorní diagnostiky odbornosti č. „801“, čili „klinická biochemie“ (dle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR, resp. Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami). Záštitu nad konferencí převzalo vedení Nemocnice Prachatice, a.s., tj. její ředitel Ing. Michal Čarvaš a jeho zástupce MUDr. František Stráský a také starosta města Prachatic Ing. Martin Malý. V rámci odborného programu se objevila témata, která se snažila vždy velmi poctivým způsobem vypořádat s tím, co nás všechny, kdo žijeme odborností 801, velice trápí – čili s její budoucností. Klíčové z tohoto pohledu bylo sdělení prof. MUDr. Vladimíra Paličky, Ph.D., dr.h.c. „Z čeho vychází a kam směřuje klinická biochemie v ČR?“. „Jak se vyrábí alibi“ zaznělo v přednášce MUDr. Miroslava Vernera, „Aktuální situaci vzdělávání analytiků na IPVZ“ zobrazila ve své přednášce Ing. J. Vávrová spolu s RNDr. P. Šternem. V neposlední řadě bylo prezentováno velice aktuální téma „Akreditace – cesta ke zvýšení kvality služeb zdravotnických laboratoří“ a zprávu o stavu akreditace v České republice ve své přednášce podala Ing. Martina Bednářová, zástupkyně ředitelky odboru laboratoří ČIA. Praktické poznámky k průběhu akreditací laboratoří doplnila ve svém sdělení „Poznámky k praktickému provádění verifikace metod a ke QC“ MUDr. Jaroslava Ambrožová.

Většina aktivních účastníků dále volila rovněž vysoce aktuální odborná témata dle toho, co ve svých laboratorních pracovištích denně řeší, s čím kdo má osobní zkušenosti, a prezentovala tím v rámci zmíněného oboru laboratorní klinické biochemie hlavní trendy současné laboratorní medicíny. Jen v krátkém výčtu je nutné uvést přednášku RNDr. Bedřicha Friedeckého, Ph.D. „Současné názory na programy externího hodnocení kvality doma a ve světě“. V přednášce RNDr. Josefa Kratochvíly byla objasněna „Problematika stanovení POCT z pohledu EHK“, prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. pak posluchače seznámil s „Optimálním schématem vyšetřování nádorových markerů“ a velmi podrobně také s problematikou „Vitaminu D u pacientů s nádorovými onemocněními a pacientů dialyzovaných“. Dále byl ve sdělení MUDr. Marie Ládové prezentován „Vliv dlouhodobé warfarinizace na denzitu kostí a častější výskyt zlomenin vertebrálních těl“ a v přednášce MUDr. Pavla Maliny „Nutriční podpora v ambulantní péči“. Nelze opomenout jediné prezentované téma z oboru mikrobiologie „Zkušenosti s metodou MALDI TOF v rutinní práci mikrobiologické laboratoře“ – ty zazněly v přednášce PharmDr. Evy Šimečkové. Všechny přednášky se setkaly s přízní svých posluchačů a byly doprovázeny více či méně bouřlivou diskuzí, o čemž svědčí velice hojná účast posluchačů, která vytrvala do posledního dne, resp. hodiny.

Konference však měla i svou neplánovanou akční část, to když se nedostavil nikdo ze slíbených zástupců ústředí VZP, a tak si hlavní pořadatelka MUDr. Jaroslava Ambrožová vyhradila právo přednést náhradní sdělení „Jak nám rušili metabolickou...“ Seznámila všechny účastníky s postupem krajské, tj. jihočeské pobočky VZP, vůči metabolické ambulanci, kterou lékařsky již 16 let zajišťuje a která patřila pod autorskou odbornost 801, resp. od roku 2009 nově (dle VZP „Postupu při uzavírání smluv se zdravotnickými zařízeními ambulantní péče“, s. 19) patří pod odbornost „881“. Přednáška vyvolala poměrně zajímavou diskuzi o tzv. personalizované medicíně, o níž tolik výbor odborné Společnosti klinické biochemie ČLS JEP ve svých vizích již dlouho píše a jeho členové o ní také příležitostně hovoří, ale praktickou podporu má jen velmi malou, a také o tom, kdo vlastně v současné době řídí zdravotnictví a jak. Tato přednáška má své písemné pokračování v aktuálních Zdravotnických novinách (číslo 11/2012 ze dne 4. června 2012, s. 11).

Nezbytnou součástí akce byla výstava zdravotnické techniky a odborné přednášky sponzorujících firem předvádějící aktuální novinky. Dostatečný prostor byl vyhrazen odborným sdělením formou posterů. Nelze opomenout bohatý kulturní a společenský program, který se od účastníků již krátce po skončení akce dočkal četných pozitivních reakcí.

MUDr. Jaroslava Ambrožová

OKB-H Nemocnice Prachatice, a.s.

383 01 Prachatice

e-mail: ambrozova@nempt.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se