Ateroskleróza 2012


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 406
Kategorie: Zprávy

ČLS JEP – Společnost patologické a klinické fysiologie – Sekce pro aterosklerózu

Česká pediatrická společnost – Komise pro prevenci ateroskleróy v dětském a adolescentním věku

ve spolupráci se Společnostmi klinické biochemie, praktických lékařů pro děti a dorost, obezitologickou, klinické výživy a intenzivní metabolické péče

SLS – Společnost klinické biochemie – Sekce pro atherosklerosu

1. lékařská fakulta UK – IV. interní klinika

IPVZ Praha a NCONZO Brno

si Vás dovolují pozvat na sympozium s edukačním programem

A T E R O S K L E R Ó Z A 2012

diagnostika, léčba, prevence v dětském i dospělém věku

v Praze ve dnech 12.–14. září 2012 pod záštitou děkana 1. LF UK prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc.

Sympozium je pořádáno na počest životního jubilea doc. MUDr. Jozefa Kollára, DrSc.

Tematika edukačního programu:

  • Inzulinová rezistence – společný patofyziologický jmenovatel symptomů metabolického syndromu Subklinický zánět a aterogeneze
  • Reziduální riziko aterosklerózy
  • Současný stav výživy a kardiovaskulání riziko.
  • Kardiovaskulární morbidita a mortalita – aktuální situace ve světe a v ČR
  • Etiopatogeneze cévních mozkových příhod,
  • Nová hypolipidemika – trendy budoucího vývoje
  • Dětská obezita jako rizikový faktor aterosklerózy

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Účast na sympoziu není vázána registračním poplatkem. Přednášky se budou konat v Lékařském domě (Sokolská 31, Praha 2). Ubytování nebude organizátory zajišťováno. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK, přihlášena i u KVVOPZ a ČAS (pro sestry i laboranty). Jednacím jazykem je čeština, slovenština a angličtina.

Průběžné informace a formuláře lze nalézt na internetové adrese: http://lfhk.cuni.cz/pfspol/athero/athero.html

Kontaktní osoba: RNDr. Eva Tvrzická, CSc., IV. interní klinika 1. LF UK, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2tel.: +420-224 962 500, fax: +420-224 923 524, e-mail: Eva.Tvrzicka@lf1.cuni.cz 


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se