IX. seminář mladých revmatologů
Špindlerův Mlýn, 17. až 19. května 2012


Autoři: Ladislav Šenolt
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 401-402
Kategorie: Sjezdy

Ve dnech 17. až 19. května 2012 se v Hotelu Bedřiška ve Špindlerově Mlýně konal IX. seminář mladých revmatologů. Seminář má postgraduální charakter, je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLK a je ohodnocen kredity jako akce kontinuálního vzdělávání. Hlavními organizátory semináře byli doc. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D. a doc. MUDr. Petr Němec, Ph.D. Celá akce probíhala pod záštitou České revmatologické společnosti ČLS JEP. Seminář je určen pro mladé revmatology do 40 let věku (není striktní podmínkou), pravidelně se ho účastní kolem třiceti mladých revmatologů. Základem semináře bývají odborná témata vyzvaných přednášejících a příspěvky, zpravidla kazuistiky a vlastní vědecké výsledky, mladých revmatologů.

Přednáškový sál na IX. semináři mladých revmatologů
Přednáškový sál na IX. semináři mladých revmatologů

Mezi hlavní odborná témata patřilo několik sdělení vyzvaných přednášejících. Na téma novinek v diagnostice idiopatických zánětlivých myopatií pohovořil MUDr. Heřman Mann a léčebné možnosti idiopatických zánětlivých myopatií shrnul prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc. Na téma současné léčebné možnosti osteoporózy přednášela MUDr. Olga Růžičková a současnému stavu a perspektivám léčby osteoartrózy se věnoval prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Problematiku dialyzační osteoartropatie zdokumentoval prof. MUDr. Pavel Horák, DrSc. a léčebné možnosti revmatických nemocných s chronickým onemocněním ledvin přednesl doc. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D. Nová léčebná doporučení pro pacienty s psoriatickou artritidou byla prezentována MUDr. Jiřím Štolfou a problematiku časné revmatoidní artritidy, včetně vlastních zkušeností z této oblasti přednesl doc. MUDr. Petr Bradna, CSc. Složitost diagnostiky a terapie neurolopusu popsala MUDr. Martina Olejárová, CSc. Náročnost diferenciální diagnostiky artritidy kotníku z pohledu revmatologa praktikujícího ultrazvuk popsala MUDr. Petra Hánová, Ph.D. a o problematice kotníku z pohledu ortopeda pohovořil v rámci mezioborové spolupráce MUDr. Jiří Bek z Fakultní nemocnice Motol.

Přednášky v rámci sekce diskuzního semináře mladých revmatologů (MUDr. Michal Tomčík při svém sdělení)
Přednášky v rámci sekce diskuzního semináře mladých revmatologů (MUDr. Michal Tomčík při svém sdělení)

V sekci diskuzního semináře mladých revmatologů zazněly následující přednášky. MUDr. Katarína Hviščová navázala na odborné téma a detailně probrala případ imunitně podmíněné nekrotizující myopatie u nemocné léčené statinem. Vlastní výsledky své doktorské práce diskutoval MUDr. Martin Klein a popsal výskyt artritidy u pacientů se zánětlivými myopatiemi. MUDr. Eliška Stehlíková se zamýšlela nad otázkou, kdy je třeba ukončit léčbu bisfosfonáty u pacientů s osteoporózou. MUDr. Pavel Jeremiáš obrátil pozornost posluchačů na komplikovaný případ imunodeficientního pacienta s mnohočetnými granulomy a abscesy. Problematiku plicní hypertenze u pacientů se systémovými chorobami pojiva diskutovala MUDr. Andrea Smržová a kazuistice – amyloidózy u revmatických onemocnění se věnovala MUDr. Jana Hořínková. Vzácný a komplikovaný případ systémové sklerodermie komplikované purulentní mediastinitidou referoval MUDr. Jan Tomš. MUDr. Michal Tomčík seznámil přítomné s ryze experimentální problematikou a vlastními výsledky na téma role proteinu S100A4 v patogenezi systémové sklerodermie. Ultrazvukové skórovací indexy při hodnocení aktivity revmatoidní artritidy přednesla MUDr. Jana Hurňáková. V poslední části sekce diskuzního semináře mladých revmatologů zazněly přednášky MUDr. Markéty Fojtíkové, Ph.D. – kazuistické sdělení efektivního použití infliximabu v léčbě nemocného s ankylózující spondylitidou a ulcerózní kolitidou – a MUDr. Mariána Tošovského teploty nejasného původu u pacienta s ankylózující spondylitidou léčeného anti-TNF--alfa s výskytem ANCA asociované vaskulitidy a IgG4 mediastinálního infiltrátu.

Cílem zprávy nebylo detailně popsat všechna sdělení, protože lze v brzké době očekávat, že přednášky ze sekce diskuzního semináře budou formou abstrakt publikovány v časopisu Česká revmatologie.

doc. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Revmatologický ústav 1. LF UK

Na Slupi 4/450, 128 08 Praha 2

e-mail: seno@revma.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se