10. mezinárodní kongres České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie
Hradec Králové, 25. a 26. května 2012


Autoři: Pavel Rozsíval
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 402-403
Kategorie: Sjezdy

Ve dnech 25. a 26. května 2012 se v Hradci Králové konal 10. mezinárodní kongres České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie. Celkem se jej účastnilo 191 lékařů, 100 sester, vystavovalo zde 19 firem. Celou akce perfektně zajistila po stránce organizační agentura B/P/P Zlín. Na sjezdu bylo předneseno 49 přednášek, byly připraveny tři kulaté stoly, zazněly přednášky významných zahraničních hostů, byla dvě firemní sympozia a vyhlášeny výsledky soutěžního videofestivalu.

Kongres se konal pod záštitou děkana LF UK v Hradci Králové prof. MUDr. RNDr. Miroslava Červinky, CSc. a ředitele FN v Hradci Králové prof. MUDr. Romana Prymuly, CSc., PhD. Prezidentem kongresu byl prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc., předsedou organizačního výboru prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO.

Před slavnostním zahájením podal JUDr. J. Janouch rozbor právních aspektů operace katarakty, téma, které je v dnešní době velmi aktuální.


Slavnostní zahájení vedl předseda společnosti prof. P. Kuchynka, přivítal ředitele FN v Hradci Králové, který kongres pozdravil. Již tradiční součástí slavnostního zahájení je předání medaile prof. MUDr. Jana Vanýska, DrSc., který jako první u nás v padesátých letech 20. století implantoval nitrooční čočky na oční klinice v Hradci Králové. V letošním roce tuto prestižní cenu obdržel plk. doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO, přednosta oční kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha, který svůj profesní život zasvětil mikrochirurgii předního segmentu oka.

Kulatý stůl „Edukace pacienta a lékaře“ vedla doc. MUDr. Drahomíra Baráková, CSc. Je to oblast naší činnosti, která nabývá na významu, neboť dobrá edukace pacienta před operací předchází mnoha nedorozuměním po operaci a je významnou prevencí stížností a eventuálních soudních sporů. Tento blok byl účastníky kongresu hodnocen velmi vysoko. Kulatý stůl „Femtosekudnový laser a jeho využití v refrakční a kataraktové chirurgii“ pod vedením doc. MUDr. Jiřího Pašty, CSc., FEBO a prim. MUDr. Pavla Stodůlky, PhD. poskytl souborný pohled na využití nového exkluzivního nástroje pro zdokonalení chirurgie předního segmentu oka, dokladoval prudký rozvoj této oblasti. Kulatý stůl „Presbyopie – možnosti korekce“ výborně připravil prof. MUDr. Martin Filipec, CSc., ukázal současný stav řešení presbyopie pomocí nitroočních čoček, operací na rohovce jak pomocí laserů, tak i vkládáním implantátů do rohovky.

Videofestival připravila prim. MUDr. Klára Marešová, PhD., spolu s porotou vybrala na prvním místě videofilm z oční kliniky FNKV Praha – Implantace lamely DMEK-S/DSAEK proudem vody aneb cesta do oka jako na tobogánu, autorský kolektiv vedl prim. MUDr. Pavel Studený.

Součástí tohoto kongresu je také celodenní odborný program sesterské sekce, který dává našim nejbližším spolupracovnicím, převážně sálovým sestrám, možnost výměny zkušeností, vyslechnutí pozvaných přednášek o novinkách v oboru, přednesení vlastních poznatků z provozu očních klinik.

Ke každé odborné akci patří společenský večer. Tentokrát jsme se sešli na koncertě barokní hudby v kostele Panny Marie v historických prostorách Nového Adalbertina, zážitek ještě umocnilo pěkné počasí a možnost pobývat na otevřeném nádvoří.

prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO

předseda organizačního výboru kongresu

e-mail: rozsival@lfhk.cuni.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se