BIOLAB 2012 – celostátní sjezd biochemických laborantů
Písek, 13. až 15. května 2012


Autoři: Martina Bunešová
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 401
Kategorie: Sjezdy

Ve dnech 13. až 15. května 2012 proběhl v krásném jihočeském městě Písku BIOLAB 2012, celostátní sjezd biochemických laborantů. Zúčastnilo se ho 244 registrovaných účastníků z řad zdravotních laborantů, analytiků i lékařů.

Setkání proběhlo v rekonstruovaných prostorách kulturního domu na břehu řeky Otavy, na jejímž protilehlém břehu bylo možné vidět velké sochy z písku po právě proběhlé akci „Pískobraní“.

Přednášky v jednotlivých odborných blocích sjezdu posluchače zaujaly a přestože v našich zemích není patrná touha po diskuzích na veřejných fórech, kde diskutující nejsou anonymní, na sjezdu se diskutovalo poměrně často. Někdy více, někdy méně a zdá se, že vždy přinejmenším došlo k pochopení diskutovaného problému, či k doplnění informací. Je nutné říci, že mnohdy nebyl patrný rozdíl mezi přednáškou zdravotního laboranta, analytika či lékaře, z čehož lze soudit na zvyšující se kvalitu práce zdravotního laboranta i oblasti prezentací poznatků a zkušeností..

Jednotlivá témata sjezdu korespondovala s praxí v laboratořích klinické biochemie. Obsahovala oblasti preanalytické fáze v náležité šíři od příjmu vzorků k jejich případnému odmítnutí, od státních laboratoří k soukromým. Požadavky na kvalitu vzorků se zdají být dobře zažité a důsledně sledované. Než laborant vstoupí do praxe, je velmi nutné, aby nabyl potřebné úrovně vzdělání, a tak blok „Vztah laborantů k vzdělávání, stav vzdělávání v České republice a EU“ patřil mezi nejobsáhlejší. Rozhodně bez zajímavosti nebyla ani témata zánětlivých markerů a stanovení hladin léků. Oblast nutrice pacientů byla posluchačům přiblížena jak po stránce vhodných laboratorních parametrů ke stanovení malnutrice a ke sledování její léčby, tak z pohledu lékaře a nutriční terapeutky. K závěru sjezdu se přednášející věnovali novým metodám a jejich uplatnění v diagnostice. Převládala témata z molekulární biologie. Jak již bývá tradicí, i na tomto sjezdu byla posterová sekce. Postery měly velmi dobrou kvalitu a bylo patrné, že laboranti věnovali přípravě velkou pečlivost.

Za přípravu BIOLABu 2012 patří velké poděkování hlavním organizátorům – MUDr. P. Malinovi a M. Michálkové z biochemické laboratoře v Písku, výboru biochemických laborantů včetně výboru ČSKB. Velké poděkování náleží všem přednášejícím, podporujícím firmám a v neposlední řadě společnosti CBT v čele s Monikou Šenderovou.

Přeji organizátorům BIOLAB 2014, který bude probíhat pod záštitou vedoucích pracovníků Ústavu laboratorní diagnostiky a Oddělení klinické biochemie doc. RNDr. K. Šafarčíka, Ph.D., RNDr. Z. Švagery, Ph.D a paní J. Jankůjové, šťastnou ruku při přípravě ve FN v Ostravě.

Mgr. Martina Bunešová

předsedkyně výboru biochemických laborantů ČSKB ČLS JEP

e-mail: bunesovam@seznam.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se