XIX. pražské chirurgické dny
Praha, 1. června 2012


Autoři: Zdeněk Krška
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 404
Kategorie: Sjezdy

Dne 31. května až 1. června 2012 proběhl český chirurgický kongres s mezinárodní účastí – XIX. pražské chirurgické dny. Pořádala ho I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN spolu s Českou chirurgickou společností a tradičně proběhl v kongresovém centru hotelu Clarion. Letošní ročník kongresu probíhal v době oslav 130. výročí založení I. české chirurgické kliniky jako nejstarší chirurgické kliniky v Čechách, na Moravě, na Slovensku a v horních zemích Rakouska-Uherska, tedy založení české chirurgické školy se všemi atributy.

Zleva: doc. MUDr. Jan Šváb, CSc., zástupce přednosty I. CHK a člen výboru ČCHS, doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc., emeritní přednosta CHK Pardubice a emeritní předseda ČCHS a člen výboru ČCHS, Mgr. Dagmar Škochová, MBA, vrchní sestra I. CHK, Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, ředitelka VFN, prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., děkan 1. LF UK, doc. MUDr. Erik Schadde, Ph.D., Univerzitní klinika Curych, a prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc., přednosta I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN
Zleva: doc. MUDr. Jan Šváb, CSc., zástupce přednosty I. CHK a člen výboru ČCHS, doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc., emeritní přednosta CHK Pardubice a emeritní předseda ČCHS a člen výboru ČCHS, Mgr. Dagmar Škochová, MBA, vrchní sestra I. CHK, Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, ředitelka VFN, prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., děkan 1. LF UK, doc. MUDr. Erik Schadde, Ph.D., Univerzitní klinika Curych, a prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc., přednosta I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN

Svým rozsahem a počtem účastníků se jedná o největší chirurgický kongres v České republice, letos svoji účast potvrdilo 700 lékařů a sester a více než 40 firem.

Nosnými programy byly aktuální onkochirurgie, problematika hemoperitonea, infekcí po chirurgických výkonech, poranění v oblasti hlezna a nohy a komplikace a neúspěchy v traumatologii. Do organizace programu se – kromě I. chirurgické kliniky a České chirurgické společnosti zapojila i Česká společnost pro úrazovou chirurgii, Onkologická společnost, Gastroenterologická společnost, Česká společnost pro trombózu a hemostázu a Česká asociace sester.

Kromě předních českých odborníků z oblasti chirurgie, onkologie, gastroenterologie a gynekologie přijali pozvání i špičkoví zahraniční odborníci ze Švýcarska, Rakouska a Německa (prof. Clavien, prof. Zwipp, dr. Schadde a další) a vystoupili s aktuální problematikou nosných témat a jejich stavem a úrovní řešení ve světě.

Témata – jak je tradičním zvykem – byla volena účastníky rok dopředu anketní formou. Byl dán prostor přednáškám z řady českých pracovišť tak, aby mohla být prezentována úroveň regionální chirurgie a přeneseny zpětnovazebně zkušenosti i do přípravy a výuky.

Součást kongresu bylo i setkání představitelů specializační oborové rady pro postgraduální vzdělávání v chirurgii, jež nyní I. chirurgická klinika garantuje, a posléze diskuzní kulatý stůl za účasti garantů pro toto vzdělávání, dále garantů pro vzdělávání v oboru onkochirurgie a koloproktologie a lékařů.

Součástí programu byla řada firemních odborných sympozií, na kterých byly předvedeny nové postupy a metody v chirurgických technikách a v perioperačním zajištění pacientů.

V průběhu jednání proběhlo setkání výborů řady participujících odborných společností s doprovodnými akcemi.

Součástí odborného programu byla již tradičně samostatná konference zdravotnických pracovníků nelékařských profesí, která je zařazena jako vzdělávací akce do kreditního systému ČAS i UNIFY (ČAS – Česká asociace sester, UNIFY – Unie fyzioterapeutů České republiky).

Odborný program letošní konference byl zaměřen na hojení chronických ran, ošetřovatelskou péči u pacientů s poraněním horních i dolních končetin a týmovou spolupráci při řešení kritických stavů v chirurgii.

Tradiční společenské setkání (tradice od třicátých let 20. století) se konalo na parníku, který plul jarní večerní Prahou.

prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.

I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2

e-mail: zdenek.krska@vfn.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se