XXVIII. konference České společnosti pro hypertenzi, XX. konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie České kardiologické společnosti a XVI. konference pracovní skupiny Srdeční selhání ČKS
Mikulov, 13. až 15. října 2011


Autoři: Miroslav Souček;  Petr Svačina
Působiště autorů: II. interní klinika LF MU a FN U sv. Anny v Brně
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 40
Kategorie: Sjezdy

Tradičně v podzimním termínu proběhlo setkání českých lékařů zabývajících se vysokým krevním tlakem v atraktivním prostředí mikulovského zámku. Užitečné poznatky pro klinickou praxi si zde předávali nejen lékaři, ale šestým rokem už také sestry pracující v tomto oboru.

Zájem o diagnostiku a léčbu hypertenze, která patří k nejčastějším kardiovaskulárním onemocněním, potvrdilo svou účastí i několik zahraničních odborníků. Ukazuje se, že dosažení cílových hodnot krevního tlaku pacientů patří i v prvním desetiletí 21. století stále k aktuálním medicínským problémům.

jp_37056_f_1
jp_37056_f_1

Po krátkém neformálním zahájení konference předsedou České společnosti pro hypertenzi ČLS JEP prof. MUDr. Janem Filipovským, CSc. zazněly v úvodním bloku přednášek Léčba hypertenze přednášky o léčbě renovaskulární choroby (J. Ceral), prevenci cévních mozkových příhod u hypertoniků s fibrilací síní (M. Souček), o amlodipinu v prevenci kardiovaskulárních příhod (J. Widimsky jr.), o současné léčbě hypertenze u diabetiků (H. Rosolová), o vyšetření tuhosti stěny tepen (L. Berka) a subanalýza studie ASPITRANT – hypertenze a spironolakton (J. Václavík).

Další bloky byly zaměřeny na hypertenzi, diabetes mellitus a metabolický syndrom, zazněly přednášky i z oblasti rehabilitace, nefarmakologické intervence, genetická témata, přednáška o aldosteronu (K. Horký) a další.

Blok slavnostního zahájení byl zařazen až do odpolední části prvního dne konference. Po vystoupení předsedů pořádajících sekcí byly předány ceny České společnosti pro hypertenzi za nejlepší publikovanou originální práci v posledním roce a odezněly základní teze dvou odměněných prací (J. Rosa, M. Pintérová). Ke slavnostním přednáškám byli pozváni čelní představitelné evropských společností pro hypertenzi – prof. K. Narkiewicz z Polska, která přednesl vynikající přednášku na téma spánková apnoe a pak prof. M. Reincke z Německa, který proslovil přednášku o německém registru primárních aldosteronizmů. Čestné členství České společnosti pro hypertenzi pak bylo předáno právě prof. Narkiewiczovi.

První den uzavřel hojně navštívený blok o srdečním selhání.

Další den odezněly přednášky z experimentální hypertenze, sekundární hypertenze a posléze dva bloky z preventivní kardiologie – Fetální vývoj a těhotenství a následné riziko civilizačních chorob a Alkohol. Dále byl na pořadu společný blok České společnosti pro hypertenzi a České kardiologické společnosti – Kouření.

V poslední den konference v blocích Varia a HOT Topics zaznělo mnoho nových poznatků z oblasti hypertenze, genetiky, nových léčiv na trhu, mikroalbuminurie u dětí a dále pak závěry studií FARIM, HORAS, ROCKET-AF a ARISTOTLE.

Sesterská sekce běží u těchto konferencí už 6. rokem, stala se tedy v podstatě tradicí. Tento trend organizátoři i nadále podporují. V letošním roce v sesterské sekci odeznělo celkem 20 přednášek.

V průběhu konference odeznělo i několik firemních sympozií, kde přednášeli čelní představitelné České společnosti pro hypertenzi, a tato sympozia byla hojně navštívena.

Počet účastníků konference rok od roku roste, letos včetně zástupců vystavujících firem již přesáhl číslo 600. Vystavujících firem bylo celkem 30 a odeznělo úctyhodných 59 přednášek (+ 20 v sesterské sekci) a 11 prací bylo prezentováno ve formě posterů, k nimž byla moderovaná diskuze.

Bezchybnou organizaci konference již opakovaně zajistila firma Meritis s.r.o. Abstrakta všech přednesených a prezentovaných prací vyšla tiskem a byla součástí tištěného programu konference.

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. a prim. MUDr. Petr Svačina

II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Pekařská 664/53, 656 91 Brno

e-mail: miroslav.soucek@fnusa.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Článek Kniha

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se