5. konference Akné a obličejové dermatózy
Praha, 4. listopadu 2011


Autoři: Zuzana Nevoralová
Působiště autorů: Nemocnice Jihlava
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 41-42
Kategorie: Sjezdy

V první listopadový pátek se konala v konferenčním sále hotelu Diplomat v Praze již 5. celostátní konference na téma Akné a obličejové dermatózy pořádaná Pracovní skupinou pro akné České dermatologické společnosti ČLS JEP. Přednášky si přišlo poslechnout téměř 150 lékařů z celé České republiky.

Konferenci zahájili předsedkyně Pracovní skupiny pro akné doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc. a předseda České dermatologické společnosti prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA. Oba ocenili práci Pracovní skupiny pro akné, která patří k nejaktivnějším v rámci České dermatologické společnosti, i význam konferencí samotných, které se již staly každoroční tradicí v rámci dermatologických akcí a patří k akcím s největší účastí lékařů.

Vlastní odborný program byl rozdělen do několika částí: Souhrnné přednášky, Kazuistiky a Firemní přednášky. Program moderoval již tradičně prim. MUDr. David Stuchlík.

Členové výboru Pracovní skupiny pro akné: zleva prim. D. Stuchlík, as. N. Benáková, MUDr. Z. Nevoralová, doc. J. Rulcová, prim. D. Diamantová, MUDr. M. Havlíčková; v pozadí vítěz soutěže MUDr. P. Třeštík
Členové výboru Pracovní skupiny pro akné: zleva prim. D. Stuchlík, as. N. Benáková, MUDr. Z. Nevoralová, doc. J. Rulcová, prim. D. Diamantová, MUDr. M. Havlíčková; v pozadí vítěz soutěže MUDr. P. Třeštík

Blok Souhrnných přednášek zahájila doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc. z kožní kliniky FN Brno-Bohunice tématem Porfyrie – podstata mýtů o upírech. Uvedla, že porfyrie je enzymopatie charakterizovaná nadměrnou produkcí porfyrinů nebo jejich prekurzorů. Porucha může být podmíněna dědičně nebo může být získána během života. Jsou zaznamenány příčinné vztahy mezi porfyrií a duševními chorobami. Paní docentka uvedla, že lidé se dříve domnívali, že fotosenzitivní upíři se pitím krve obyčejných lidí snaží zmírnit příznaky svého onemocnění. Jako další důkaz pro pověry o upírech v souvislosti s porfyrií mluví dřívější domněnky, že chybějící hem u nemocných porfyrií by měl být obnoven až v žaludku. Tyto myšlenky pak korelují s legendami o upírech pijících lidskou krev. Následovaly dvě přednášky hostů – nedermatologů. MUDr. Ladislav Korábek, CSc., vedoucí lékař oddělení pro léčení onemocnění parodontu a onemocnění ústní sliznice stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN, v přednášce Choroby dutiny ústní a přechodových sliznic seznámil posluchače se základním klinickým a topografickým rozdělením sliznic dutiny ústní. Následně věnoval pozornost skupině infekčních, fyzikálních, chemických a imunologických vlivů, které ovlivňují stav ústních sliznic a vyvolávající slizniční choroby s jejich typickými klinickými projevy. Ve druhé části své přednášky rozebral jednotlivé chorobné projevy včetně poznámek diferenciálně diagnostických. MUDr. Michalis Palos, vedoucí centra pro onemocnění rohovky a spojivky Oční kliniky 1. LF UK a VFN v Praze v přednášce Chronické blefaritidy a imunologicky podmíněné konjunktivitidy seznámil posluchače s výše uvedenou problematikou, možnostmi léčby a nejčastějšími komplikacemi. Uvedl, že chronická blefaritida je jedno z nejčastějších onemocnění v oftalmologické praxi. Zázračný lék, který by onemocnění zcela vyléčil, neexistuje. Dermatolog nesmí zapomenout na existenci těchto zánětů a především pak na syndrom suchého oka. Imunologicky podmíněné konjunktivitidy zahrnují několik onemocnění, které zhoršují kvalitu života a při jejich nepoznání nebo špatné léčbě mohou vést ke vzniku závažných komplikací ohrožujících zrakovou ostrost a v některých případech i život pacientů. Prof.MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, přednosta kožní kliniky FN Královské Vinohrady, přednesl zajímavé téma Acne inversa léčená adalimumabem. V úvodu charakterizoval chorobu a uvedl dosavadní možnosti léčby. Následně pak uvedl výsledky zajímavého sledování devíti pacientů s těžkou formou acne inversa, kteří byli na 3. kožní klinice v Praze léčeni jeden rok adalimumabem a následně 12 měsíců monitorováni pro posouzení efektu léčby. U čtyř pacientů byla zaznamenána dlouhodobá remise, pět pacientů zrelabovalo několik měsíců po vysazení terapie. Dle názoru pana profesora je léčba adalimumabem vhodná pro zvládnutí těžké formy acne inversa a k navození delší remise. Poslední přednáškou v tomto bloku byla přednáška MUDr. Zuzany Nevoralové, Ph.D. z Akné poradny v Jihlavě s názvem Doporučení pro léčbu těžkých forem akné perorálním izotretinoinem. Na základě dlouholetého osobního sledování a studia dostupné literatury přednesla paní doktorka navržené schéma postupu při léčbě perorálním izotretinoinem u těžkých forem akné. To je rozděleno do dvou základních částí. Prvním je Postup při léčbě perorálním izotretinoinem – obecná doporučení. Dále jsou zpracována i speciální doporučení pro tyto situace: opatření u pacientů s jinou celkovou chorobou či laboratorní odchylkou a opatření u pacientů – sportovců. Doporučení jsou doplněna řadou praktických tabulek a schémat a měla by vyjít během příštího roku tiskem.

V bloku Kazuistik vystoupili již podruhé vítězové soutěže kazuistik, tentokrát pro rok 2011. MUDr. Milica Kovačevičová z kožní kliniky FN Brno-Bohunice referovala tři kazuistiky: 77letého muže s demodikózou obličeje, který měl zároveň i několik onkologických chorob jiné než kožní povahy, následně pak případ 64leté pacientky s velmi zajímavou bifosfonáty provokovanou růžovkou a 52letou pacientkou s velmi vzácnou diagnózou lupus milliaris disseminatus faciei. MUDr. Petr Třeštík z kožní ambulance ve Svitavách vyhrál v soutěži již podruhé. Tentokrát mělo jeho sdělení název Svitavské obličeje a opět ukázal, že ve své praxi patří k vynikajícím diagnostikům. Uvedl krásně obrazově zdokumentované kazuistiky řady vzácných dermatologických obrazů. Oba přednášející byli odměněni. V závěru tohoto bloku prim. MUDr. David Stuchlík přenesl Odborný kvíz, ve kterém lékaři vybírali nejpravděpodobnější diagnózu pro danou anamnézu a klinický obraz u třech pacientů. Poslední hádanka pak byla zároveň i milou gratulací MUDr. Zuzaně Nevoralové k ukončení doktorského studia na téma akné a izotretinoin (foto).

V bloku Firemních sympózií byly předneseny dvě velmi zajímavé přednášky. Gynekolog MUDr. PhDr. Pavel Čepický hovořil na téma Možnosti využití hormonální antikoncepce v dermatologii. Toto téma je pro dermatology velmi zajímavé a pan docent uvedl řadu praktických doporučení pro praxi. Závěrečnou přednáškou konference bylo sdělení prim. MUDr. Aleny Machovcové, MBA, Dávkování izotretinoinu v praxi. Paní primářka uvedla řadu možných schémat léčby izotretinoinem s odkazy na nejnovější světovou literaturu.

Pátá konference Pracovní skupiny pro akné je za námi. Poprvé byla volena témata i z jiných oborů než z dermatologie, se kterými se ale dermatolog může setkat a měl by si s nimi poradit. Konference se opět setkala s velkým zájmem lékařů. Těšíme se, že stejně úspěšná bude i 6. konference Akné a obličejové dermatózy, která se bude konat dne 2. listopadu 2012 v Brně.

MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D.

místopředsedkyně Pracovní skupiny pro akné

Nemocnice Jihlava

Vrchlického 59, 586 33 Jihlava

e-mail: znevoralova@atlas.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Článek Kniha

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se