5. konference Akné a obličejové dermatózy
Praha, 4. listopadu 2011


Autoři: Zuzana Nevoralová
Působiště autorů: Nemocnice Jihlava
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 41-42
Kategorie: Sjezdy

V první listopadový pátek se konala v konferenčním sále hotelu Diplomat v Praze již 5. celostátní konference na téma Akné a obličejové dermatózy pořádaná Pracovní skupinou pro akné České dermatologické společnosti ČLS JEP. Přednášky si přišlo poslechnout téměř 150 lékařů z celé České republiky.

Konferenci zahájili předsedkyně Pracovní skupiny pro akné doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc. a předseda České dermatologické společnosti prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA. Oba ocenili práci Pracovní skupiny pro akné, která patří k nejaktivnějším v rámci České dermatologické společnosti, i význam konferencí samotných, které se již staly každoroční tradicí v rámci dermatologických akcí a patří k akcím s největší účastí lékařů.

Vlastní odborný program byl rozdělen do několika částí: Souhrnné přednášky, Kazuistiky a Firemní přednášky. Program moderoval již tradičně prim. MUDr. David Stuchlík.

Členové výboru Pracovní skupiny pro akné: zleva prim. D. Stuchlík, as. N. Benáková, MUDr. Z. Nevoralová, doc. J. Rulcová, prim. D. Diamantová, MUDr. M. Havlíčková; v pozadí vítěz soutěže MUDr. P. Třeštík
Členové výboru Pracovní skupiny pro akné: zleva prim. D. Stuchlík, as. N. Benáková, MUDr. Z. Nevoralová, doc. J. Rulcová, prim. D. Diamantová, MUDr. M. Havlíčková; v pozadí vítěz soutěže MUDr. P. Třeštík

Blok Souhrnných přednášek zahájila doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc. z kožní kliniky FN Brno-Bohunice tématem Porfyrie – podstata mýtů o upírech. Uvedla, že porfyrie je enzymopatie charakterizovaná nadměrnou produkcí porfyrinů nebo jejich prekurzorů. Porucha může být podmíněna dědičně nebo může být získána během života. Jsou zaznamenány příčinné vztahy mezi porfyrií a duševními chorobami. Paní docentka uvedla, že lidé se dříve domnívali, že fotosenzitivní upíři se pitím krve obyčejných lidí snaží zmírnit příznaky svého onemocnění. Jako další důkaz pro pověry o upírech v souvislosti s porfyrií mluví dřívější domněnky, že chybějící hem u nemocných porfyrií by měl být obnoven až v žaludku. Tyto myšlenky pak korelují s legendami o upírech pijících lidskou krev. Následovaly dvě přednášky hostů – nedermatologů. MUDr. Ladislav Korábek, CSc., vedoucí lékař oddělení pro léčení onemocnění parodontu a onemocnění ústní sliznice stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN, v přednášce Choroby dutiny ústní a přechodových sliznic seznámil posluchače se základním klinickým a topografickým rozdělením sliznic dutiny ústní. Následně věnoval pozornost skupině infekčních, fyzikálních, chemických a imunologických vlivů, které ovlivňují stav ústních sliznic a vyvolávající slizniční choroby s jejich typickými klinickými projevy. Ve druhé části své přednášky rozebral jednotlivé chorobné projevy včetně poznámek diferenciálně diagnostických. MUDr. Michalis Palos, vedoucí centra pro onemocnění rohovky a spojivky Oční kliniky 1. LF UK a VFN v Praze v přednášce Chronické blefaritidy a imunologicky podmíněné konjunktivitidy seznámil posluchače s výše uvedenou problematikou, možnostmi léčby a nejčastějšími komplikacemi. Uvedl, že chronická blefaritida je jedno z nejčastějších onemocnění v oftalmologické praxi. Zázračný lék, který by onemocnění zcela vyléčil, neexistuje. Dermatolog nesmí zapomenout na existenci těchto zánětů a především pak na syndrom suchého oka. Imunologicky podmíněné konjunktivitidy zahrnují několik onemocnění, které zhoršují kvalitu života a při jejich nepoznání nebo špatné léčbě mohou vést ke vzniku závažných komplikací ohrožujících zrakovou ostrost a v některých případech i život pacientů. Prof.MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, přednosta kožní kliniky FN Královské Vinohrady, přednesl zajímavé téma Acne inversa léčená adalimumabem. V úvodu charakterizoval chorobu a uvedl dosavadní možnosti léčby. Následně pak uvedl výsledky zajímavého sledování devíti pacientů s těžkou formou acne inversa, kteří byli na 3. kožní klinice v Praze léčeni jeden rok adalimumabem a následně 12 měsíců monitorováni pro posouzení efektu léčby. U čtyř pacientů byla zaznamenána dlouhodobá remise, pět pacientů zrelabovalo několik měsíců po vysazení terapie. Dle názoru pana profesora je léčba adalimumabem vhodná pro zvládnutí těžké formy acne inversa a k navození delší remise. Poslední přednáškou v tomto bloku byla přednáška MUDr. Zuzany Nevoralové, Ph.D. z Akné poradny v Jihlavě s názvem Doporučení pro léčbu těžkých forem akné perorálním izotretinoinem. Na základě dlouholetého osobního sledování a studia dostupné literatury přednesla paní doktorka navržené schéma postupu při léčbě perorálním izotretinoinem u těžkých forem akné. To je rozděleno do dvou základních částí. Prvním je Postup při léčbě perorálním izotretinoinem – obecná doporučení. Dále jsou zpracována i speciální doporučení pro tyto situace: opatření u pacientů s jinou celkovou chorobou či laboratorní odchylkou a opatření u pacientů – sportovců. Doporučení jsou doplněna řadou praktických tabulek a schémat a měla by vyjít během příštího roku tiskem.

V bloku Kazuistik vystoupili již podruhé vítězové soutěže kazuistik, tentokrát pro rok 2011. MUDr. Milica Kovačevičová z kožní kliniky FN Brno-Bohunice referovala tři kazuistiky: 77letého muže s demodikózou obličeje, který měl zároveň i několik onkologických chorob jiné než kožní povahy, následně pak případ 64leté pacientky s velmi zajímavou bifosfonáty provokovanou růžovkou a 52letou pacientkou s velmi vzácnou diagnózou lupus milliaris disseminatus faciei. MUDr. Petr Třeštík z kožní ambulance ve Svitavách vyhrál v soutěži již podruhé. Tentokrát mělo jeho sdělení název Svitavské obličeje a opět ukázal, že ve své praxi patří k vynikajícím diagnostikům. Uvedl krásně obrazově zdokumentované kazuistiky řady vzácných dermatologických obrazů. Oba přednášející byli odměněni. V závěru tohoto bloku prim. MUDr. David Stuchlík přenesl Odborný kvíz, ve kterém lékaři vybírali nejpravděpodobnější diagnózu pro danou anamnézu a klinický obraz u třech pacientů. Poslední hádanka pak byla zároveň i milou gratulací MUDr. Zuzaně Nevoralové k ukončení doktorského studia na téma akné a izotretinoin (foto).

V bloku Firemních sympózií byly předneseny dvě velmi zajímavé přednášky. Gynekolog MUDr. PhDr. Pavel Čepický hovořil na téma Možnosti využití hormonální antikoncepce v dermatologii. Toto téma je pro dermatology velmi zajímavé a pan docent uvedl řadu praktických doporučení pro praxi. Závěrečnou přednáškou konference bylo sdělení prim. MUDr. Aleny Machovcové, MBA, Dávkování izotretinoinu v praxi. Paní primářka uvedla řadu možných schémat léčby izotretinoinem s odkazy na nejnovější světovou literaturu.

Pátá konference Pracovní skupiny pro akné je za námi. Poprvé byla volena témata i z jiných oborů než z dermatologie, se kterými se ale dermatolog může setkat a měl by si s nimi poradit. Konference se opět setkala s velkým zájmem lékařů. Těšíme se, že stejně úspěšná bude i 6. konference Akné a obličejové dermatózy, která se bude konat dne 2. listopadu 2012 v Brně.

MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D.

místopředsedkyně Pracovní skupiny pro akné

Nemocnice Jihlava

Vrchlického 59, 586 33 Jihlava

e-mail: znevoralova@atlas.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Článek Kniha

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se