V. edukačně-odborná konference pracovní skupiny ošetřovatelství v kardiologii České kardiologické společnosti o.s.
Praha, 5. listopadu 2011


Autoři: Jiří Leso
Působiště autorů: Kardiologická ordinace Městské nemocnice, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 43
Kategorie: Sjezdy

Již tradičně se 5. listopadu 2011 konala V. konference pracovní skupiny ošetřovatelství v kardiologii v Eiseltově přednáškovém sále II. interní kliniky kardiologie angiologie 1. LF UK a VFN po odbornou záštitou České kardiologické společnosti a České asociace sester.

Program byl rozdělen do dvou bloků. Prvý blok byl věnován chronickému srdečnímu selhání (CHSS) v dospělém a dětském věku. V úvodní přednášce seznámila přítomné MUDr. M. Hegarová (Kardiologie IKEM) s problematikou CHSS. Od patofyziologie krevního oběhu, kde upozornila na klíčové momenty a příčiny, které vedou k projevům CHSS, postupně přistoupila k vysvětlení specifických pojmů a přístupu k diagnostice a léčbě nemocných. Zabývala se konzervativní léčbou a použitím mechanických podpor krevního oběhu při pokročilém CHSS. Seznámila přítomné s problematikou transplantace srdce – výběrem kandidátů, s pooperační a další péčí o transplantované nemocné. Podíl erudované kardiologické sestry na péči o nemocné je nepostradatelný a významný. V další části dokumentovaly sestry svou činnost z téhož oddělení ve sděleních. P. Trefilová se zabývala úkoly sestry v ambulantní péči o nemocném s CHSS. P. Schneiderová upozornila na specifiku péče o nemocné po transplantaci srdce, která vyžaduje týmovou spolupráci. J. Štěpánková hovořila o mechanické podpoře srdce. Na co si dávat pozor při kontaktu s tímto nemocným a jeho přístrojem v případě zhoršení jeho zdravotního stavu, co zkontrolovat, koho kontaktovat atd. V současnosti je na území Prahy cca 18 takto ošetřených nemocných.

MUDr. V. Tomek z Dětského Kardiocentra FN Motol přednesl problematiku srdečního selhání v dětském věku. Upozornil na odlišnosti fetálního oběhu a příklady léčebných postupů v různých situacích, které vyžadují velmi citlivý přístup, tak aby nedošlo k poškození plodu nebo matky. Přednáška byla bohatě dokumentována včetně nákresů a echokardiografických záznamů.

Mgr. D. Křivská navázala kazuistikou o srdečním selhání u kojence s kritickou arytmií a postup jejího řešení. U všech sdělení se rozvinula diskuze. Kromě jiného z ní vyplynulo, že bude potřebné rozšířit síť kardiologických ordinací, které budou pečovat o nemocné s CHSS a k tomu bude nezbytné vyškolit sestry pro tuto problematiku, jak je tomu například ve Švédsku a jiných zemích EU.

Ve druhém bloku konference předseda pracovní skupiny T. Hess (Liberec) vyhodnotil aktivity v roce 2011 a přednesl plán činnosti akcí na rok 2012. Z nich nejvýznamnější je Sjezd ČKS v Brně a XI. jarní konference pořádaná Radou ošetřovatelství v kardiologii Evropské kardiologické společnosti (ESC) v Kodani. S. Goliszová (Ostrava) přednesla originální sdělení zaměření na prevenci kardiovaskulárních chorob prokládané videosekvencemi. Na toto sdělení navazovala přednáška o diagnostice, intervenční léčbě v katlabu, následné rehabilitaci a edukaci nemocných s akutním koronárním syndromem v režii triumvirátu L. Klemsové, Z. Hrabovské a Z. Zvolánkové (Ostrava). Další dvě sdělení z Olomouce byla zaměřena na kardiopulmonální resuscitaci (KPR) – Novinky roku 2011 a Chyby a omyly v resuscitaci. Zde autoři upozornili kromě jiného na mylné informace v oficiálních materiálech – např. autolékarničkách, pokynech Červeného kříže apod. a potřebu nácviku KPR ve zdravotnických zařízeních! J. Callerová (Územní středisko záchranné služby středočeského kraje, Beroun) se věnovala novinkám v přednemocniční teraupetické hypotermii. O zkušenostech jak řešit arytmogenní bouři hovořila J. Mrňáková (Liberec) a Z. Hrabovská (Ostrava) se zabývala polohovým testem, metodikou provedení, hodnocením, řešením příhod a edukací nemocných v předcházení poruch vědomí. V závěru konference přednesl MUDr. J. Leso zajímavosti ze sekce kardiologických sester na kongresu ESC v Paříži. Zabýval se též výsledky průzkumu o postgraduálním vzdělávání sester v zemích Evropské unie, na kterém se podílela také naše čtyři školící pracoviště. Konference byla účastníky hodnocena za velmi přínosnou. Další se bude konat v roce 2012.

MUDr. Jiří Leso

Kardiologická ordinace Městské nemocnice

K Moravině 6, 190 00 Praha 9

e-mail: leso.kardio@mnnp.cz 


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Článek Kniha

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více