V. edukačně-odborná konference pracovní skupiny ošetřovatelství v kardiologii České kardiologické společnosti o.s.
Praha, 5. listopadu 2011


Autoři: Jiří Leso
Působiště autorů: Kardiologická ordinace Městské nemocnice, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 43
Kategorie: Sjezdy

Již tradičně se 5. listopadu 2011 konala V. konference pracovní skupiny ošetřovatelství v kardiologii v Eiseltově přednáškovém sále II. interní kliniky kardiologie angiologie 1. LF UK a VFN po odbornou záštitou České kardiologické společnosti a České asociace sester.

Program byl rozdělen do dvou bloků. Prvý blok byl věnován chronickému srdečnímu selhání (CHSS) v dospělém a dětském věku. V úvodní přednášce seznámila přítomné MUDr. M. Hegarová (Kardiologie IKEM) s problematikou CHSS. Od patofyziologie krevního oběhu, kde upozornila na klíčové momenty a příčiny, které vedou k projevům CHSS, postupně přistoupila k vysvětlení specifických pojmů a přístupu k diagnostice a léčbě nemocných. Zabývala se konzervativní léčbou a použitím mechanických podpor krevního oběhu při pokročilém CHSS. Seznámila přítomné s problematikou transplantace srdce – výběrem kandidátů, s pooperační a další péčí o transplantované nemocné. Podíl erudované kardiologické sestry na péči o nemocné je nepostradatelný a významný. V další části dokumentovaly sestry svou činnost z téhož oddělení ve sděleních. P. Trefilová se zabývala úkoly sestry v ambulantní péči o nemocném s CHSS. P. Schneiderová upozornila na specifiku péče o nemocné po transplantaci srdce, která vyžaduje týmovou spolupráci. J. Štěpánková hovořila o mechanické podpoře srdce. Na co si dávat pozor při kontaktu s tímto nemocným a jeho přístrojem v případě zhoršení jeho zdravotního stavu, co zkontrolovat, koho kontaktovat atd. V současnosti je na území Prahy cca 18 takto ošetřených nemocných.

MUDr. V. Tomek z Dětského Kardiocentra FN Motol přednesl problematiku srdečního selhání v dětském věku. Upozornil na odlišnosti fetálního oběhu a příklady léčebných postupů v různých situacích, které vyžadují velmi citlivý přístup, tak aby nedošlo k poškození plodu nebo matky. Přednáška byla bohatě dokumentována včetně nákresů a echokardiografických záznamů.

Mgr. D. Křivská navázala kazuistikou o srdečním selhání u kojence s kritickou arytmií a postup jejího řešení. U všech sdělení se rozvinula diskuze. Kromě jiného z ní vyplynulo, že bude potřebné rozšířit síť kardiologických ordinací, které budou pečovat o nemocné s CHSS a k tomu bude nezbytné vyškolit sestry pro tuto problematiku, jak je tomu například ve Švédsku a jiných zemích EU.

Ve druhém bloku konference předseda pracovní skupiny T. Hess (Liberec) vyhodnotil aktivity v roce 2011 a přednesl plán činnosti akcí na rok 2012. Z nich nejvýznamnější je Sjezd ČKS v Brně a XI. jarní konference pořádaná Radou ošetřovatelství v kardiologii Evropské kardiologické společnosti (ESC) v Kodani. S. Goliszová (Ostrava) přednesla originální sdělení zaměření na prevenci kardiovaskulárních chorob prokládané videosekvencemi. Na toto sdělení navazovala přednáška o diagnostice, intervenční léčbě v katlabu, následné rehabilitaci a edukaci nemocných s akutním koronárním syndromem v režii triumvirátu L. Klemsové, Z. Hrabovské a Z. Zvolánkové (Ostrava). Další dvě sdělení z Olomouce byla zaměřena na kardiopulmonální resuscitaci (KPR) – Novinky roku 2011 a Chyby a omyly v resuscitaci. Zde autoři upozornili kromě jiného na mylné informace v oficiálních materiálech – např. autolékarničkách, pokynech Červeného kříže apod. a potřebu nácviku KPR ve zdravotnických zařízeních! J. Callerová (Územní středisko záchranné služby středočeského kraje, Beroun) se věnovala novinkám v přednemocniční teraupetické hypotermii. O zkušenostech jak řešit arytmogenní bouři hovořila J. Mrňáková (Liberec) a Z. Hrabovská (Ostrava) se zabývala polohovým testem, metodikou provedení, hodnocením, řešením příhod a edukací nemocných v předcházení poruch vědomí. V závěru konference přednesl MUDr. J. Leso zajímavosti ze sekce kardiologických sester na kongresu ESC v Paříži. Zabýval se též výsledky průzkumu o postgraduálním vzdělávání sester v zemích Evropské unie, na kterém se podílela také naše čtyři školící pracoviště. Konference byla účastníky hodnocena za velmi přínosnou. Další se bude konat v roce 2012.

MUDr. Jiří Leso

Kardiologická ordinace Městské nemocnice

K Moravině 6, 190 00 Praha 9

e-mail: leso.kardio@mnnp.cz 


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Článek Kniha

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se