V. konference kardiologických sester s mezinárodní účastí
Ostrava, 20. až 21. října 2011


Autoři: Ludmila Klemsová
Působiště autorů: Kardiovaskulární oddělení FN Ostrava
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 41
Kategorie: Sjezdy

Ve dnech 20. až 21. října 2011 připravilo Kardiovaskulární oddělení FN Ostrava již V. konferenci kardiologických sester s mezinárodní účastí.

Akce se uskutečnila ve spolupráci s Pracovní skupinou ošetřovatelství v kardiologii ČKS a profesní organizací ČAS.

Náplň odborného kongresu byla vytvořena pro ambulantní i lůžkovou sféru tak, aby byly zastoupeny různé obory kardiologie.

Na konferenci se aktivně zúčastnili hosté ze Slovenska z Národného ústavu srdcových chorob v Bratislavě. V čele s Mgr. M. Mikátovou (předsedkyně Pracovní skupiny zdravotních sester pracujících v kardiologii Slovenské kardiologické společnosti – SKS) vytvořili blok odborných sdělení. M. Mikátová informovala přítomné o aktivitách a postavení sester v SKS. Následná diskuze se zabývala rozdílným postavením nelékařů v rámci SKS a České kardiologické společnosti (ČKS). Podstatný rozdíl je v tom, že ČKS registruje nelékaře (sestry) jako členy mimořádné, tzn., že nemají stejná práva jako lékaři. Naproti tomu SKS uznává registrované nelékaře se stejnými právy a povinnostmi jako lékaře!

Do dalšího bloku přispěli lékaři Kardiovaskulárního oddělení. MUDr. M. Homza ve svém sdělení zabýval vznikem a perspektivou Kardiovaskulárního oddělení. Jeho sdělení mapovalo, dvouletou transformaci a vyčleňování kardiologie z interní kliniky. Vyzdvihl velký přínos nelékařů (sester, sanitářů) v tomto složitém období na rozvoji kardiologie. Zdůraznil také význam ošetřovatelství jako samostatného oboru, který si získal respekt i ze strany lékařů!

MUDr. P. Blaško – vedoucí lékař invazivní kardiologie – na podnět vrchní sestry Kardiovaskulárního oddělení hovořil o postavení sester na angiosále. Ve sdělení uplatnil též zkušenosti získané v zahraniční. Zabýval se profesionální úlohou sestry v praxi, upozornil na každodenní činnosti sester se zřetelem na dodržování kvality na všech úrovních ošetřovatelské péče. Z jeho pohledu je práce sestry na katetrizačním sále náročná, nepostradatelná a bohužel nedostatečně ohodnocená. Zřejmě to platí i pro jiné kardiologické odbornosti. ,,Spolupráci lékařů a sester v týmu je třeba založit na partnerské spolupráci profesionálů!“ řekl MUDr. Blaško. Tato významná teze, představuje výzvu a motivaci pro nás nelékaře. Je pozitivní, že lékaři považují profesi sestry za velmi důležitou. Jsou asistentkami lékaře ve všech oblastech odborné péče. Lékaři léčí, sestry ošetřují a obě profese se mají vzájemně s úctou a respektem doplňovat, a tak přispívat k úspěšné léčbě ku spokojenosti nemocného. Toto bylo společným motem obou lékařských sdělení.

Na letošním programu se podílela kooperující pracoviště: Oddělení dětské a prenatální kardiologie FN Ostrava reprezentované primářem MUDr .T. Gruszkou, M. Kostolanskou, MUDr. J. Pavlíčkem, dále Vítkovická nemocnice a.s., Městská nemocnice Ostrava a LF Ostrava – Ústav urgentní medicíny a forenzních oborů.

Velmi zajímavý blok opět vytvořili záchranáři USZS MSK v zastoupení Mgr. R. Holek, B. Jančata, MUDr. P. Černohorský.

Z pražského IKEM přispěla do programu I. Trávničková, sdělením „První pomoc u pacientů s mechanickou srdeční podporou Thoratec Heartmate II“, MUDr. M. Dobiáš z KARIM VFN v Praze prezentoval sdělení „Refrakterní angina pectoris“.

Z Private HIGH-TECH Hospital (Irsko) byla pozvána M. Kanclířová, která přednesla poznatky z vlastní zkušenosti na téma – „Profese zdravotní sestry za hranicemi České republiky“.

Přednáška H. Tiefenbachové pod názvem „Život s přístrojem – pacient on line“ vyvolala zasloužený ohlas mezi zúčastněnými, protože organizátorům odborného programu se podařilo oslovit a pozvat na kongres pacienta – nositele ICD (implantabilního kardio-defibrilátoru), který on-line odpovídal na dotazy z auditoria.

Letošní odborný program byl účastníky označen za přínosný a zdařilý, což potvrdila i bohatá diskuze ke sdělením.

Významným tématem letošního kongresu byla i reforma zdravotnictví a její dopad na kardiologii.

V rámci kongresu byly vyhlášeny nejlepší sestry Kardiovaskulárního oddělení FN Ostrava. Tímto bylo vysloveno poděkování za podporu při dvouleté transformaci oddělení. Dle předem stanovených kritérií, kterými byly pracovní nasazení, dodržování firemní kultury a odborné kvality, byly nominovány P. Försterová, L. Pšenicová, J. Kotová, S. Goliszová, L. Brychtová a M. Olšová. Poděkování za nerutinní přístup k práci přijaly z rukou vrchní sestry Kardiovaskulárního oddělení Mgr. L. Klemsové a primáře MUDr. M. Homzy.

Mgr. Ludmila Klemsová

vrchní sestra Kardiovaskulárního oddělení FN Ostrava

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba

e-mail: lidusek@seznam.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Článek Kniha

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se