XX. konference endoskopické sekce České gynekologicko-porodnické společnosti
Poděbrady, 6. až 7. října 2011


Autoři: David Kužel
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 38
Kategorie: Sjezdy

Jubilejní XX. konference endoskopické sekce České gynekologicko-porodnické společnosti (ČGPS) ČLS JEP, se konala po dobrých zkušenostech z minulého roku opět v „Kongresovém a kulturním centru Lázeňská kolonáda“ v Poděbradech, a to 6. až 7. října 2011.

Konference byla organizačně zajištěna firmou Congress Prague, s.r.o. a podporována generálním partnerem, firmou Olympus Czech Group, s.r.o. Hlavním partnerem byla potom firma Johnson & Johnson, s.r.o. Konference byla podpořena mnohými dalšími partnery, mediálními partnery a vystavovateli.

Odborný program probíhal v sekcích lékařů a instrumentářek a porodních asistentek. Jako při všech předchozích konferencích byla velkým přínosem aktivní účast kolegů ze Slovenska, kteří se konference účastnili jak ve formě prezentací, tak jako předsedající v jednotlivých tématických blocích.

Ambulantní hysteroskopie doznala jistého rozšíření při její realizaci v ambulancích, a tak bylo možné zhodnotit dosavadní výsledky ve dvou přednáškách MUDr. P. Kováře, a to z pohledu odborného (Reálná i teoretická rizika office hysteroskopie – shrnutí výsledků za 2 roky praxe) a neméně podstatného pohledu ekonomického (Ekonomické aspekty ambulantně prováděné hysteroskopie). V přednáškovém bloku „Hysteroskopie“ byla též referována a diskutována dvě relativně nová témata, a to uplatnění hysteroskopie v řešení poporodních reziduí a při kontrole a eventuální následné repozici nesprávně uloženého nitroděložního tělíska. Zajímavá byla další sdělení v bloku intrauterinní diagnostiky a terapie týkající se dlouhodobých výsledků hysteroskopické ablace endometria (L. Hanousek a spol.), zkušeností s hysteroskopem „Masterresection“ (J. Cibulka a spol. a J. Bouda a spol.) a zhodnocení diagnosticko-terapeutické strategie hysteroskopické metroplastiky jako prevence těhotenských komplikací přednesené slovenskými kolegy (M. Hudec, E. Lányi, N. Matušková, B. Mifková).

V přednáškovém bloku týkající se „Robotiky v gynekologické chirurgii“ byla přednáškami zastoupena pracoviště FN Olomouc (prof. R. Pilka), ÚVN (prim. V. Folauf) a pracoviště v Ústí nad Labem (prim. I. Blšťák). Významné bylo sdělení doc. T. Bielika a spoluautorů o využití robotiky v gynekologické onkologické chirurgii (Robotické onkologické kauzálné a konkomitantné výkony). Vzhledem ke zvyšujícím se zkušenostem s robotickou gynekologickou operativou na těchto vybraných pracovištích jsme poprvé slyšeli srovnání gynekologické robotické chirurgie u nás a v zahraničí. Novinkou referovanou poprvé na konferenci gynekologické endoskopie byla potom přednáška MUDr. J. Vláčila a spoluautorů z FN Bulovka o jejich zkušenostech s operační technikou LESS, kdy více nástrojů je zaváděno do dutiny peritoneální jedním portem. Blok přednášek potom vhodně doplnila sdělení srovnávající výsledky laparoskopických a laparotomických myomektomií (R. Marek a spol.), srovnání operačních přístupů při řešení endometriózy rektovaginálního septa (M. Pešek a spol.), možností operačního řešení intersticiální gravidity (J. Hanáček a spol.). Významným přínosem bylo zhodnocení komplikací operačních výkonů z hlediska operačního přístupu (P. Chaloupka a spol.).

Tradičně velkému zájmu se těšil blok „Onkogynekologie“. V úvodní přednášce tohoto bloku se prof. D. Cibula, CSc. zabýval anatomií z pohledu onkologického gynekologického operatéra (Nová 3D klasifikace radikální hysterektomie). U operační terapie karcinomu čípku děložního zdůraznil význam „nerve sparing“ operační léčby pro pooperační morbiditu pacientky a klíčovou roli optimální resekce parametrií pro výsledky terapie. Přehled dalších přednášek ukazuje na ucelenost tohoto přednáškového bloku a různých úhlů pohledu na problematiku úlohy minimálně invazivní operativy v gynekologické onkologii. Naše první zkušenosti s totální laparoskopickou radikální hysterektomií v léčbě Ca cervicis uteri stadia FIGO IB1 (J. Klát a spol.), Laparoskopická vs. laparotomická lymfadenektomie u pacientek s časným karcinomem hrdla děložního z hlediska lymfedémů – 12 měsíců follow-up (M. Halaška jr. a spol.), Laparoskopická pánevní lymfadenektomie (B. Sehnal a spol.)

Problematice onkologické operativy se věnoval i pozvaný host, kterým byl Fabrice Narducci, který přednesl přednášku autorů Narducci Fabrice, Leblanc Eric z francouzského pracoviště Centre Oscar Lambret v Lille s názvem Nerve sparing surgery in gynecology. Přednáška byla s nadšením přijata a vyvolala bohatou diskuzi.

Prim. J. B. Eim přednesl přednášku Jak utéci urologům IV a ve sdělení Operační přístupy a výkony v gynekologii ve vztahu ke kvalitě života operatéra ze zamyslel nad fyzickým a psychický stresem endoskopického operatéra a jeho následky na kvalitu života.

Zajímavou inovací programu byla sdělení Reprodukční výsledky po laparoskopické transpozici ovarií v dětském věku (M. Charvát a spol.), Zhodnocení výsledků metody Bulkamid v léčbě inkontinence moči (Z. Adamík a spol.), Presakrální retroperitoneální hematom jako komplikace „nekomplikované“ TLH (J. Klát a spol.) a Vzácná komplikace LAVHY – kazuistika (D. Ondrová a spol.)

Doc. Z. Novotný v kontinuitě předchozích konferencí referoval o Registru laparoskopických komplikací v České republice a jeho inovaci do online podoby.

První den konference zakončil veselý společenský večer v Golf Clubu Poděbrady.

Druhý den konference byl věnován „live“ přenosům operací ze dvou pracovišť. Z endoskopických sálů Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze byla přenášena totální laparoskopická hysterektomie s pánevní a vysokou paraaortální lymfadenektomií (operovali doc. M. Mára a as. M. Fanta) a z ÚVN byla přenášena robotická myomektomie (operoval prim. V. Folauf). Úspěšný byl jak přenos, tak především úroveň provedení operací. Jejich průběh byl edukativní a zcela nekomplikovaný.

V odborném programu sekce instrumentářek a porodních asistentek bylo prezentováno sedm sdělení z oblasti hysteroskopie, ultrazvuku, urogynekologie, robotiky, onkologie a perioperační péče.

Kromě diskuze odborné byly diskutovány i současné problémy a perspektivy našeho zdravotnictví.

Konference se koná jedenkrát za rok, místo a datum konání konference v roce 2012 dosud nebylo určeno.

doc. MUDr. David Kužel, CSc.

předseda Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN

Apolinářská 18, 128 51 Praha 2

e-mail: kuzeld@centrum.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Článek Kniha

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více