Vysoké zdanění tabáku = nižší náklady na zdravotní péči a přitom vyšší příjem státu – pochopíme to také v České republice? Projekt Evropské unie TobTaxy


Autoři: Alexandra Kmeťová;  Eva Králíková
Působiště autorů: Centrum pro závislé na tabáku 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN a Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 665-666
Kategorie: Speciální sdělení

Toto téma bývá pro lékaře poněkud odtažité, ale pro ovlivnění morbidity a mortality v zemi klíčové. K tomu, abychom to pochopili, slouží TobTaxy – dvouletý projekt Evropské unie (2011–2012 „Making Tobacco TAXation Trendy – popularizace zdanění tabáku). Cílem je zvýšit orientaci zástupců vybraných profesí v 31 zúčastněných 31 evropských zemích v problematice zdanění tabáku. Projekt vedou přední světoví odborníci, za všechny jmenujme dr. Luka Joossense (BE), prof. Joy Townsend (UK), prof. Hanu Ross (USA). Projekt je určen pro účastníky nejen z oblasti veřejného zdravotnictví, ale i ekonomie, z nevládních organizací, politiky a další. Celkově je v plánu uskutečnit pět seminářů, vždy pro vybrané země daného regionu. V České republice je plánovaný seminář na květen 2012 s účastí Polska, Německa, Rakouska, Slovinska, Maďarska a Slovenska. Naprosto nový přístup spočívá v praktickém pojetí teoretických znalostí, které zahrnuje nácvik setkání se zákonodárci, sestavení akčního plánu k implementaci nové legislativy a příprava dlouhodobé strategie. Účastníci by měli být schopni reagovat na protiargumenty kvalifikovanou diskuzí s ministerstvy financí a s ostatními zákonodárci o daňových otázkách na národní úrovni. Projekt pomůže mimo jiné identifikovat specialisty z různých oblastí, kteří by byli ochotni společně pracovat na akčním plánu změny zdanění tabáku i po skončení tohoto tréninku, a tím usnadnit rozvoj advokacie plánů na vnitrostátní úrovni. Konečným výsledkem v dlouhodobém horizontu je změna fiskálních postojů s ohledem na veřejné zdraví.

Na prvním setkání k projektu začátkem června 2011 v Paříži shrnula prof. Townsendová základní fakta týkající se zdanění tabáku, jejich účel, vztah mezi cenou a spotřebou, různé daňové systémy. Byl rozebrán vztah mezi sazbou daně z tabáku a příjmem státu z tohoto zdroje, způsob odhadu podílu na ceně, měření citlivosti spotřeby na ceny a dostupnosti a problémy sociálních nerovnosti. Seznámili jsme se s dopadem ceny tabákových výrobků na prevalenci jejich užívání a související úmrtnost a nemocnost. Udržování nízkých cen tabákových výrobků způsobuje především manipulace tabákového průmyslu. Cena a zdanění tabáku jsou známými nejúčinnějšími nástroji k ovlivnění spotřeby tabáku – 10% zvýšení ceny sníží spotřebu tabáku o 4–8 %. Cena je přitom rozhodujícím faktorem pro adolescenty a pro lidi s nízkým příjmem. Argumenty zákonodárců, že by poklesl příjem státu z daní, nejsou pravdivé, právě naopak. Dosavadní data potvrzují zvýšení zisků státního příjmu (obr. 1). Jinak řečeno, za méně prodaných cigaret s vyšší daní vybere stát více peněz.

Obr. 1. Pokles spotřeby cigaret při zvýšení ceny tabáku vede ke zvýšení reálného příjmu z daní za tabákové výrobky Consumption = spotřeba, Real tobacco tax revenue = reálný příjem z daní za tabákové výrobky, Real tax per pack = reálná daň z balíčku cigaret
Pokles spotřeby cigaret při zvýšení ceny tabáku vede ke zvýšení reálného příjmu z daní za tabákové výrobky Consumption = spotřeba, Real tobacco tax revenue = reálný příjem z daní za tabákové výrobky, Real tax per pack = reálná daň z balíčku cigaret

V Evropské unii tvoří daň z cigaret spotřební daň a daň z přidané hodnoty (DPH). Spotřební daň má pevnou část (v roce 2010 1,07 Kč na jednu cigaretu) a valorickou (28 % z této částky). Tato částka je pak zvýšena o DPH. A aby se prodejci nesnažili snižovat svoji marži, a tím uměle snižovat cenu cigaret, byla zavedena i minimální daň. Od 1. ledna 2012 je plánováno zdražení na 1,12 Kč/cigareta, což v České republice sice povede ke zvýšení ceny cigaret, ale přesto budou stále jedny z nejnižších v Evropské unii (obr. 2).

Obr. 2. Cena krabičky cigaret (20 kusů) – leden 2011
Cena krabičky cigaret (20 kusů) – leden 2011

Projekt se také věnuje zdanění tabáku na veřejné zdraví, na nemocnost a úmrtnost v různých zemích Evropy. Dalším velkým tématem (Luk Joossens) je nelegální obchod. Existují různé druhy ilegálního obchodu s tabákem – od pašování, přes příhraniční obchod, napodobeniny originálů pocházející zejména z Číny atd. Byly objasněny příčiny a také a důsledky nedovoleného obchodu s tabákem, jakou formou jsou prováděny, jejich účinky na snížení vládních příjmů a doporučeny způsoby jak tomuto obchodu čelit.

Můžeme shrnout, že zvýšením tabákových daní by stát získal vyšší příjem navzdory nižší spotřebě. Relativní cenová dostupnost cigaret v porovnání s rokem 1991 vzrostla – za průměrnou mzdu si kuřák v roce 2010 koupil dvojnásobný počet krabiček (tab. 1). Od roku 2004 nedošlo k žádné změně cenové dostupnosti cigaret, tzn., že cena cigaret v poměru k průměrnému příjmu nestoupla.

Tab. 1. Cenová dostupnost cigaret
Cenová dostupnost cigaret
Zdroj: Ministerstvo financí ČR

TobTaxy se také věnuje sestavení strategie pro jednotlivé země. Plán zahrnuje zmapování současné situace, nedostatky a také silné stránky organizací, které navrhují změnu legislativy, přínosy změny daně/legislativy a kontroly ilegálního obchodu s tabákem, bariéry legislativních změn a také identifikaci těch, kdo z těchto změn budou profitovat.

Indikátor Healthy life years (HLY – indikátor zdravých let života) vznikl v rámci iniciativy Evropské unie. Kromě tří subjektivních hodnocení zdraví (do jaké míry se cítíte zdráv, trpíte chronickou nemocí, máte nějaké omezení v aktivitě) obsahuje dalších 85 objektivních zdravotních údajů z dostupných databází. Unikátní je v tom, že nám umožňuje vyčíslit cenovou efektivitu legislativních změn vedoucí k omezení/odstranění zdravotního rizika vyčíslením získaných zdravých roků života.

Navzdory vyčerpávajícímu programu byl seminář extrémně přínosný a poskytuje nanejvýš konstruktivní řešení pro aktuální situaci. 

ADRESA PRO KORESPONDENCI:

MUDr. Alexandra Kmeťová

Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN a Centrum pro závislé na tabáku

Karlovo náměstí 32, 121 08 Praha 2

e- mail: alexandra.kmetova@lf1.cuni.cz


Zdroje

je k dispozici u autorky.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Článek Rejstřík
Článek Kniha
Článek LYMPHO 2011

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
nový kurz
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Svět praktické medicíny 1/2024 (znalostní test z časopisu)

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se