55. zjazd slovenských a českých reumatológov


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 692
Kategorie: Sjezdy

Piešťany, 29. září až 1. října 2011

Spoločné zjazdy slovenských a českých reumatológov majú svoju bohatú tradíciu, čo potvrdil aj tento 55. jubilejný ročník, a je úspechom našich spoločností, že v tejto tradícii pokračujeme s úmyslom udržať dobrú úroveň reumatológie ako základného odboru.

Pokrok v reumatológii je výrazný nielen v diagnostike, ale aj v liečbe. Biologická liečba priniesla pozitívny zvrat nielen pri zápalových reumatických ochoreniach, ale aj sa postupne presúva na oblasť metabolických chorôb, ako je dna, a systémových chorôb spojiva, ako je SLE.

Úlohou zjazdu bolo poukázať na ťažký priebeh reumatických chorôb, najmä reumatoidnej artritídy a systémových chorôb spojiva. Preto sme sa spolu s Českou reumatologickou spoločnosťou zamerali na niektoré aktuálne problémy systémových chorôb spojiva, biologickej liečby, význam biomarkerov pri hodnotení aktivity a prognózy zápalových reumatických chorôb, diagnostiku, prirodzený priebeh a liečbu monoartritíd, otázku včasnej diagnostiky psoriatickej artritídy a jej liečby, infekčných a reaktívnych artritíd a v neposlednom rade aktuálnych problémov liečby SLE. Dôležitou súčasťou reumatológie sú aj metabolické artropatie a artropatie pri endokrinných chorobách, preto sme považovali za potrebné aj týmto chorobám venovať v rámci zjazdu zvýšenú pozornosť.

V rámci spoločného zjazdu bola aj prezentácia pediatrickej reumatológie a tiež prednášky zdravotníckych pracovníkov a zástupcov sociálnych líg.

Okrem bohatých prednáškových aktivít prezidenti a vedeckí sekretári oboch spoločností ocenili dve posterové zdelenia, z ktorých sa jedno týkalo expresie HSP70 genov lokalizovaných MHC, ktoré sú asociované s myozitídou, a druhé posterové zdelenie prezentovalo zvláštnosti artropatie u pacientov s Downovým syndrómom.

Počet registrovaných účastníkov bol vyše 380 zo Slovenska a z Českej republiky.

V úvode zjazdu odovzdali prezident zjazdu a vedecký sekretár zjazdu striebornú medailu Slovenskej lekárskej spoločnosti riaditeľovi Revmatologického ústavu v Prahe prof. MUDr. Karlovi Pavelkovi, DrSc. a prezidentovi Českej revmatologickej spoločnosti prof. MUDr. Jiřímu Vencovskému, DrSc. Zároveň boli ocenení zlatou medailou Slovenskej lekárskej spoločnosti nestori slovenskej reumatológie doc. MUDr. Tibor Urbánek, CSc. a emeritný primár MUDr. Viliam Švec, CSc. Za dlhoročnú prácu vedeckého sekretára Slovenskej reumatologickej spoločnosti a k životnému jubileu bol zlatou medailou Slovenskej lekárskej spoločnosti ocenený doc. MUDr. Jozef Lukáč, PhD.

Vedenie výborov oboch spoločností sa rozhodlo usporiadať budúci – už 56. zjazd českých a slovenských reumatológov 19. až 22. září 2012 v Olomouci.

prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP

riaditeľ ústavu a predseda SReS

Národný ústav reumatických chorob

Nábrežie I. Krasku 4, 921 12 Piešťany, SR

e-mail: rovensky@nurch.sk 


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunodeficience
nový kurz
Autoři:

Aktuální trendy v léčbě roztroušené sklerózy
Autoři: MUDr. Eva Němá, Ph.D.

Mukopolysacharidóza typ II – Hunterův syndrom
Autoři:

Přenašečky hemofilie – nepřehlížíte je náhodou?
Autoři:

Valproát v léčbě bipolární afektivní poruchy
Autoři: MUDr. Pavel Doubek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se