Slavnostní předání cen za nejlepší knižní publikace za rok 2010


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 698
Kategorie: Zprávy

Dne 2. listopadu 2011 byly v historických prostorách Valdštejnského paláce již popáté předávány Ceny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) za nejlepší knižní publikace za rok 2010. Záštitu nad slavnostním setkáním již tradičně převzal Milan Štěch, předseda Senátu ČR.

Za rok 2010 byly předány ceny za tři publikace: Interna kolektivu autorů pod vedením prof. MUDr. Richarda Češky, CSc., Hepatologie autorského kolektivu včele s prof. MUDr. Jiřím Ehrmannem, CSc. a prof. MUDr. Petrem Hůlkem, CSc., a publikace Nová protinádorová léčiva a léčebné strategie v onkologii prof. MUDr. Pavla Klenera, DrSc. a MUDr. Pavla Klenera, Ph.D.

Ocenění lékařům předávali členové předsednictva ČLS JEP – předseda prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., místopředseda prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c. a vědecký sekretář prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA.

Z rukou předsedy ČLS JEP prof. MUDr. Jaroslava Blahoše, DrSc. převzal za publikaci Interna cenu prof. MUDr. Richard Češka, CSc. (vlevo).
Z rukou předsedy ČLS JEP prof. MUDr. Jaroslava Blahoše, DrSc. převzal za publikaci Interna cenu prof. MUDr. Richard Češka, CSc. (vlevo).

jp_36910_f_2
jp_36910_f_2

jp_36910_f_3
jp_36910_f_3

Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. (zprava) a jeho syn MUDr. Pavel Klener, Ph.D., získali ocenění ČLS JEP za publikaci Nová protinádorová léčiva a léčebné strategie v onkologii.
Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. (zprava) a jeho syn MUDr. Pavel Klener, Ph.D., získali ocenění ČLS JEP za publikaci Nová protinádorová léčiva a léčebné strategie v onkologii.

jp_36910_f_5
jp_36910_f_5

Profesorům MUDr. Petru Hůlkovi, CSc. (zleva) a MUDr. Jiřímu Ehrmannovi, CSc. předával ocenění místopředseda ČLS JEP prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c.
Profesorům MUDr. Petru Hůlkovi, CSc. (zleva) a MUDr. Jiřímu Ehrmannovi, CSc. předával ocenění místopředseda ČLS JEP prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c.

Prof. J. Blahoš mimo jiné při předávání ceny řekl: „Češkova „Interna“ uzavírá řadu monografií, jejichž jednotící podstatou je holistické pojetí interny, aktualizace vědeckých poznatků a jejich syntéza potřebná k okrokům v iagnóze, léčbě i prevenci. V Češkově „Interně“ je kladen důraz i na lékařskou etiku, na humánní poslání medicíny a na deontologické a komunikační zásady vztahů mezi zdravotníkem a pacientem, což tvoří integrální část praktické medicíny. Podstata patologických dějů je pojímána z lediska genetického, tam, kde je prokázáno, i z lediska životního stylu a environmentálních vlivů a vztahů mezi vnitřním a zevním prostředím v laude Bernardově pojetí. Dostatečný prostor je věnován chorobám, jež jsou středem zájmu medicíny 21. století, tedy chronickým chorobám, metabolickým, kardiovaskulárním, onkologickým, imunopatiím, muskuloskeletálním i psychosomatické problematice a chorobám stárnoucí populace. Dílo je cenné i přiměřenou informací o nových technických možnostech, které mají lékaři pomoci, nikoli však zastoupit ho. Styk s acientem musí zůstat osobní, přímý, nikoli neosobní prostřednictvím počítače. Lékař musí zůstat doktorem, nikoli inženýrem medicíny s itulem Ing. Med. Obsah díla svědčí o tom, že stimulem k eho sepsání bylo poskytnout lékařům i studentům přiměřenou, rozumnou, pedagogicky vhodnou míru informací v použitelné formě“ ... 

Text a foto Helena Glezgová


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Článek Kniha
Článek LYMPHO 2011
Článek Rejstřík

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se