11. konference Odborné společnosti vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 695
Kategorie: Sjezdy

Hradec Králové, 18. až 19. října 2011

Ve dnech 18. až 19. října 2011se v Hradci Králové na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany uskutečnila již 11. konference Odborné společnosti vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů (SVLFVL) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Hlavními tématy konference byly pokroky v diagnostice a léčbě v činnosti vojenských praktických lékařů a v nemocničních zařízeních, aktuální problémy organizace, řízení a velení vojenské zdravotnické služby, vědecká činnost a výzkum ve vojenském zdravotnictví, nejnovější zkušenosti ze zahraničních misí a zajímavé kazuistiky.

Odeznělo celkem 23 ústních sdělení, vystaveno bylo 13 posterů. Pozornost všech účastníků upoutala sdělení týkající se tvorby a rozvoje soudobé koncepce zdravotnické služby Armády ČR (AČR), zejména v podmínkách ekonomických restrikcí veřejných rozpočtů a reformy AČR. Navazující blok týkající se vzdělávání základního i specializačního v jednotlivých odbornostech ukázal na současné problémy i legislativní opatření, která by měla situaci zlepšit. Mimořádně zajímavé byly sekce, v nichž referovali účastníci probíhajících zahraničních misí. Mezinárodní spolupráce v Afghánistánu – v současné době s francouzskými vojenskými zdravotníky – se dobře osvědčila a pokračuje. Naši lékaři, sestry i ostatní personál se dobře zapracovali a stali se integrální součástí mezinárodního týmu. Získané zkušenosti především v problematice chirurgické léčby střelných a střepinových poranění, jednotlivých nebo sdružených při polytraumatech, jsou mimořádně cenné. Přednášky analyzující systém přípravy do misí i psychologické aspekty ve vztahu k tzv. burn-out syndromu vhodně doplnily tuto problematiku. Série dalších sdělení, zejména z oblasti klinických oborů (chirurgie, interna), dokumentovala realizaci výzkumu v klinické praxi se zaměřením pro aplikaci do podmínek vojenské medicíny v polních podmínkách (např. vývoj zevních fixátorů pro léčbu zlomenin pánve apod.). Mladí lékaři prezentovali rozbory zajímavých kazuistik ze své praxe. V plakátových sděleních byly prezentovány výsledky vědecko-výzkumné práce především z oblasti vojenské toxikologie, ale i letecké a hyperbarické medicíny, metabolismu a výživy a dalších disciplín. V rámci konference byl vytvořen dostatečný prostor pro bohaté a živé diskuze, které byly žádoucím vyvrcholením odborně velmi zdařilé konference.

jp_36907_p_1
Obr. 1. jp_36907_p_1

Příští konference se uskuteční v říjnu 2012 opět v Hradci Králové. 

doc. MUDr. Leo Klein, CSc.

předseda OS VLFVL ČLS JEP

Chirurgická klinika LF UK a FN,

Katedra válečné chirurgie FVZ UO

Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

e-mail: klein@fnhk.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Článek Kniha
Článek LYMPHO 2011
Článek Rejstřík

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se