XXXV. angiologické dny 2010 s mezinárodní účastí


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 254-255
Kategorie: Sjezdy

Praha, 25. až 27. února 2010

Kongres České angiologické společnosti ČLS JEP byl pro letošní rok uspořádán v Praze ve dnech 25. až 27. února pod záštitou rektora Univerzity Karlovy prof. Václava Hampla, děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy prof. Tomáše Zimy a prezidenta České lékařské komory MUDr. Milana Kubka. Místem setkání mnoha vynikajících domácích i zahraničních odborníků spolu s více než čtyřmi sty posluchači z České i Slovenské republiky se staly luxusní prostory hotelu Diplomat Praha. Na kongresu byly předneseny nejnovější poznatky nejen z oboru angiologie a současně byla předána čestná členství České angiologické společnosti a řada významných ocenění za rok 2009.


Kongres probíhal paralelně ve třech sálech. Odborný program byl rozčleněn na jednotlivé sekce, které byly zpestřeny množstvím minisympózií k vybraným tématům. V rámci programu probíhalo i mnoho samostatných bloků spřátelených odborných společností (Česká společnost pro aterosklerózu, Česká lymfologická společnost), workshopů a bloků pracovních skupin jako např. intervenční angiologie, duplexní sonografie a ambulantních angiologů. Zahájení kongresu MUDr. Karlem Roztočilem, předsedou České angiologické společnosti, navodilo velmi slavnostní atmosféru, v jejímž duchu se neslo následné předání čestných členství České angiologické společnosti a ocenění za rok 2009.

Odborná část prvního dne byla zaměřena na problematiku intervenční angiologie, žádoucích a nežádoucích účinků hypolipidemik, tepenným onemocněním, zveřejnění výsledků studie POST-MONICA, tromboembolické nemoci a prevenci spolu s terapií žilní trombózy. Druhý den programu byl věnován otázkám endovenózní léčby chronických žilních onemocnění, akrosyndromů, mikrocirkulace, terminálních stadií chronické žilní insuficience, lymfedému, aortálního onemocnění a tuhosti tepen. Poslední den kongresu byl prostorem pro téma chronické žilní insuficience a pokračování v problematice tromboembolické nemoci a tepenných onemocnění. Při příležitosti kongresu byla uspořádána plenární schůze České angiologické společnosti, během které byly projednány důležité otázky týkající se činnosti a především možností dalšího rozvoje společnosti. Současně byl poprvé představen nový webový portál České angiologické společnosti www.angiology.cz, který je oproti původnímu obohacen o mnoho nových funkcí. Jeho hlavním cílem je usnadnění vzájemné komunikace mezi členy, urychlení předávání aktuálních informací a jejich zpřístupnění elektronickou formou. Dále kongres zaštítil schůzi výboru národních delegátů Středoevropského vaskulárního fóra (CEVF). Jako zpestření programu byla všem zájemcům z řad přednášejících a posluchačů umožněna prohlídka nové budovy Technické knihovny.

Důležitou částí kongresu bylo udělení čestných členství v Angiologické společnosti paní profesorce Renatě Cífkové, paní doktorce Ireně Muchové a Medaile Societas Angiologica Bohemica panu doktoru Jiřímu Spáčilovi, kteří se svojí dlouholetou činností zasloužili o mimořádný rozvoj oboru. Všichni ocenění přednesli svá poděkování plni hrdosti a dojetí. Dále následovalo udělení cen za nejlepší práce s angiologickou tematikou publikované v uplynulém roce. Nejdříve byly předány ceny sponzorované společností KRKA. První z nich byla Prusíkova cena v kategorii monografií, kterou získal MUDr. Milan Cholt za knihu „Sonografie velkých krčních cév“. Kniha je určena lékařům, kteří začínají s ultrazvukovou diagnostikou karotických a vertebrálních tepen nebo v ní sbírají první zkušenosti. Bohatá obrazová dokumentace, sestávající z 360 názorných obrázků, je celá uvedena na přiloženém CD, což jí dodává na praktičnosti. Prusíkovu cenu v kategorii časopisy obdržel MUDr. Radek Holaj a kol. za článek „Increased carotid intima-media thickness in patients with pheochromocytoma in comparison to essential hypertension“. Práce porovnává šířku intimy a médie arteria carotis communis a karotické bifurkace u souborů pacientů s primární hypertenzí, feochromocytomem a kontrolní skupiny pacientů bez vysokého krevního tlaku. Výsledky jednoznačně ukazují nejvyšší naměřené hodnoty u skupiny pacientů s feochromocytomem, které jsou pravděpodobně způsobeny škodlivým vlivem katecholaminů na růst cévní stěny. Reinišova cena byla udělena MUDr. Milanu Špačkovi za práci „Diagnostics of „non-acute“ vascular prosthesis infection using F-FDG PET/CT: our experience with 96 prostheses“. Výsledkem práce je potvrzení vysokého přínosu využití PET/CT pro včasné odhalení obtížně diagnostikovatelných infekcí cévních protéz. Další v pořadí byla cena společnosti Servier za práci s problematikou žilních onemocnění, kterou obdržela doc. MUDr. Debora Karetová a prof. MUDr. Jan Bultas za knihu „Farmakoterapie tromboembolických stavů“. Při zakončení kongresu byli vyhlášeni vítězové soutěže o nejlepší příspěvek autorů do 35 let. Autor nejlepšího sdělení obdržel příspěvek 10 000 Kč, cíleně určený na pokrytí nákladů spojených s účastí na vědeckém setkání, nákup odborné literatury, nebo jiný výdaj souvisící s vědeckovýzkumnou činností. Vítězem v kategorii lékař se stal MUDr. Miroslav Špacek za práci „Metodika vyhodnocení FDG-PET/CT obrazu a její využití pro diagnostiku a pooperační sledování nemocných s mykotickou infekcí aorty“, v kategorii sester zvítězila Zuzana Ferčáková se svou prací „Hybridní řešení aneurysmatu abdominální aorty – z hlediska sestry“. Obě ocenění byla v tak silné konkurenci jistě příjemným oceněním dosavadního snažení obou autorů a zároveň povzbuzením pro další vědeckou odbornou činnost všech účastníků kongresu.


Pozvání na kongres přijalo mnoho významných zahraničních odborníků, díky nimž mohlo být uspořádáno společné Italsko-česko-slovenské sympózium věnované problematice akrosyndromů, význačné především pro možnost srovnání jednotlivých postupů v diagnostice a terapii na mezinárodní úrovni. Vzájemná diskuze přednášejících P. L. Antignaniho, D. Kmecové, J. Zemana a A. Broulíkové s posluchači byla velmi podnětná, stejně tak tomu bylo po přednesení poznatků doktorů E. Minara, G. H. Schernthanera a T. Gremmela v rámci sympózia Angiologického oddělení Lékařské fakulty ve Vídni, které sklidilo velký úspěch. Kongres umožnil vzájemnou diskuzi mnoha odborníků, navázání nových kontaktů a stal se tak impulzem pro další možný rozvoj v oblasti medicíny, za což patří České angiologické společnosti právem velký dík.

Michaela Mašková

studentka VI. ročníku VL LF MU Brno


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Článek Kniha

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×