XXXV. angiologické dny 2010 s mezinárodní účastí


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 254-255
Kategorie: Sjezdy

Praha, 25. až 27. února 2010

Kongres České angiologické společnosti ČLS JEP byl pro letošní rok uspořádán v Praze ve dnech 25. až 27. února pod záštitou rektora Univerzity Karlovy prof. Václava Hampla, děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy prof. Tomáše Zimy a prezidenta České lékařské komory MUDr. Milana Kubka. Místem setkání mnoha vynikajících domácích i zahraničních odborníků spolu s více než čtyřmi sty posluchači z České i Slovenské republiky se staly luxusní prostory hotelu Diplomat Praha. Na kongresu byly předneseny nejnovější poznatky nejen z oboru angiologie a současně byla předána čestná členství České angiologické společnosti a řada významných ocenění za rok 2009.


Kongres probíhal paralelně ve třech sálech. Odborný program byl rozčleněn na jednotlivé sekce, které byly zpestřeny množstvím minisympózií k vybraným tématům. V rámci programu probíhalo i mnoho samostatných bloků spřátelených odborných společností (Česká společnost pro aterosklerózu, Česká lymfologická společnost), workshopů a bloků pracovních skupin jako např. intervenční angiologie, duplexní sonografie a ambulantních angiologů. Zahájení kongresu MUDr. Karlem Roztočilem, předsedou České angiologické společnosti, navodilo velmi slavnostní atmosféru, v jejímž duchu se neslo následné předání čestných členství České angiologické společnosti a ocenění za rok 2009.

Odborná část prvního dne byla zaměřena na problematiku intervenční angiologie, žádoucích a nežádoucích účinků hypolipidemik, tepenným onemocněním, zveřejnění výsledků studie POST-MONICA, tromboembolické nemoci a prevenci spolu s terapií žilní trombózy. Druhý den programu byl věnován otázkám endovenózní léčby chronických žilních onemocnění, akrosyndromů, mikrocirkulace, terminálních stadií chronické žilní insuficience, lymfedému, aortálního onemocnění a tuhosti tepen. Poslední den kongresu byl prostorem pro téma chronické žilní insuficience a pokračování v problematice tromboembolické nemoci a tepenných onemocnění. Při příležitosti kongresu byla uspořádána plenární schůze České angiologické společnosti, během které byly projednány důležité otázky týkající se činnosti a především možností dalšího rozvoje společnosti. Současně byl poprvé představen nový webový portál České angiologické společnosti www.angiology.cz, který je oproti původnímu obohacen o mnoho nových funkcí. Jeho hlavním cílem je usnadnění vzájemné komunikace mezi členy, urychlení předávání aktuálních informací a jejich zpřístupnění elektronickou formou. Dále kongres zaštítil schůzi výboru národních delegátů Středoevropského vaskulárního fóra (CEVF). Jako zpestření programu byla všem zájemcům z řad přednášejících a posluchačů umožněna prohlídka nové budovy Technické knihovny.

Důležitou částí kongresu bylo udělení čestných členství v Angiologické společnosti paní profesorce Renatě Cífkové, paní doktorce Ireně Muchové a Medaile Societas Angiologica Bohemica panu doktoru Jiřímu Spáčilovi, kteří se svojí dlouholetou činností zasloužili o mimořádný rozvoj oboru. Všichni ocenění přednesli svá poděkování plni hrdosti a dojetí. Dále následovalo udělení cen za nejlepší práce s angiologickou tematikou publikované v uplynulém roce. Nejdříve byly předány ceny sponzorované společností KRKA. První z nich byla Prusíkova cena v kategorii monografií, kterou získal MUDr. Milan Cholt za knihu „Sonografie velkých krčních cév“. Kniha je určena lékařům, kteří začínají s ultrazvukovou diagnostikou karotických a vertebrálních tepen nebo v ní sbírají první zkušenosti. Bohatá obrazová dokumentace, sestávající z 360 názorných obrázků, je celá uvedena na přiloženém CD, což jí dodává na praktičnosti. Prusíkovu cenu v kategorii časopisy obdržel MUDr. Radek Holaj a kol. za článek „Increased carotid intima-media thickness in patients with pheochromocytoma in comparison to essential hypertension“. Práce porovnává šířku intimy a médie arteria carotis communis a karotické bifurkace u souborů pacientů s primární hypertenzí, feochromocytomem a kontrolní skupiny pacientů bez vysokého krevního tlaku. Výsledky jednoznačně ukazují nejvyšší naměřené hodnoty u skupiny pacientů s feochromocytomem, které jsou pravděpodobně způsobeny škodlivým vlivem katecholaminů na růst cévní stěny. Reinišova cena byla udělena MUDr. Milanu Špačkovi za práci „Diagnostics of „non-acute“ vascular prosthesis infection using F-FDG PET/CT: our experience with 96 prostheses“. Výsledkem práce je potvrzení vysokého přínosu využití PET/CT pro včasné odhalení obtížně diagnostikovatelných infekcí cévních protéz. Další v pořadí byla cena společnosti Servier za práci s problematikou žilních onemocnění, kterou obdržela doc. MUDr. Debora Karetová a prof. MUDr. Jan Bultas za knihu „Farmakoterapie tromboembolických stavů“. Při zakončení kongresu byli vyhlášeni vítězové soutěže o nejlepší příspěvek autorů do 35 let. Autor nejlepšího sdělení obdržel příspěvek 10 000 Kč, cíleně určený na pokrytí nákladů spojených s účastí na vědeckém setkání, nákup odborné literatury, nebo jiný výdaj souvisící s vědeckovýzkumnou činností. Vítězem v kategorii lékař se stal MUDr. Miroslav Špacek za práci „Metodika vyhodnocení FDG-PET/CT obrazu a její využití pro diagnostiku a pooperační sledování nemocných s mykotickou infekcí aorty“, v kategorii sester zvítězila Zuzana Ferčáková se svou prací „Hybridní řešení aneurysmatu abdominální aorty – z hlediska sestry“. Obě ocenění byla v tak silné konkurenci jistě příjemným oceněním dosavadního snažení obou autorů a zároveň povzbuzením pro další vědeckou odbornou činnost všech účastníků kongresu.


Pozvání na kongres přijalo mnoho významných zahraničních odborníků, díky nimž mohlo být uspořádáno společné Italsko-česko-slovenské sympózium věnované problematice akrosyndromů, význačné především pro možnost srovnání jednotlivých postupů v diagnostice a terapii na mezinárodní úrovni. Vzájemná diskuze přednášejících P. L. Antignaniho, D. Kmecové, J. Zemana a A. Broulíkové s posluchači byla velmi podnětná, stejně tak tomu bylo po přednesení poznatků doktorů E. Minara, G. H. Schernthanera a T. Gremmela v rámci sympózia Angiologického oddělení Lékařské fakulty ve Vídni, které sklidilo velký úspěch. Kongres umožnil vzájemnou diskuzi mnoha odborníků, navázání nových kontaktů a stal se tak impulzem pro další možný rozvoj v oblasti medicíny, za což patří České angiologické společnosti právem velký dík.

Michaela Mašková

studentka VI. ročníku VL LF MU Brno


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Článek Kniha

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se