Deset ročníků konference Tabák a zdraví v Lékařském domě, jedenáctý před námi


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 247
Kategorie: Sjezdy

V roce 2000 vznikla při ČLS JEP Pracovní skupina pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku. Ve stejném roce začala pořádat každoroční celodenní konference ve velkém sále Lékařského domu, nazvané Tabák a zdraví.

Organizátoři se pokoušejí vyhnout notoricky známým souvislostem a soustředit se na ty méně známé. Témata v listopadu 2009 byla Kouření a kardiovaskulární onemocnění (prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., 1. LF UK a VFN), Kouření a kost (prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc., 1. LF UK a VFN), Poruchy příjmu potravy a závislosti (PhDr. František David Krch, PhD., 1. LF UK a VFN), Léčba závislosti na tabáku v lázních, příklad Priessnitzových léčebných lázní a. s., Jeseník (MUDr. Jan Kubánek, Priessnitzovy léčebné lázně a. s., Jeseník), Prevence zvyšování hmotnosti jako součást intervence při odvykání kouření (MUDr. Alexandra Kmeťová, VFN) či Postoje WHO k závislosti na tabáku (Mgr. Barbora Neubauerová, M.A., Kancelář WHO v České rebublice). O zkušenosti z USA se podělili prim. MUDr. Petr Popov z 1. LF UK a VFN, který pobýval více než rok v Institute for Drug and Alcohol Studies, Virginia Commonwealth University a MUDr. Lenka Štěpánková z 1. LF UK a VFN, která navštívila Mayo Clinic Nicotine Dependence Center, podle jehož vzoru funguje Centrum pro závislé na tabáku při III. interní klinice 1. LF UK a VFN a také je budována síť center po České republice. Samozřejmě se mluvilo i o současných doporučeních a možnostech léčby závislosti na tabáku v České republice. Ohlas měla vystoupení sester – jednak prezentace připravovaných doporučení léčby závislosti na tabáku pro sestry (Kateřina Malá, ÚVN) i kazuistky z centra při III. interní klinice 1. LF UK a VFN (Vladislava Felbrová, Stanislava Kulovaná).

Jedenáctá konference Tabák a zdraví se bude konat ve velkém sále Lékařského domu v pátek 5. listopadu 2010 od 9 do 16 hodin a spolupořadatelem bude tradičně spolu s výše jmenovanou pracovní skupinou ČLS JEP také 1. lékařská fakulta UK, VFN a Společnost pro léčbu závislosti na tabáku. Novinkou bude kazuistický blok. Těšíme se na české ekonomické souvislosti léčby závislosti na tabáku, vliv kouření v ústní dutině a stomatologii, ve foniatrii, neurobiologii či na obecná pravidla tvorby doporučení léčby a jejich celosvětový archiv vedený při Euromisi.

Klasikou bude i na letošní konferenci současný stav léčby nejčastější diagnózy v České republice (F 17), kterou trpí přes 2 miliony našich občanů. Vyzdvihneme činnost lékařů a sester v centrech pro závislé na tabáku po celé republice, kteří tuto špatně hodnocenou práci dělají většinou s vědomím jejího velkého významu i přes to, že jim to v současnosti přináší víc starostí než zisku. Ocenění patří i přednostům klinik, kde centra působí a pro něž je tato činnost dnes v podstatě prací navíc – v naprosté většině jsou to kliniky pneumologické, ale i interní či kardiologické. Aktuální seznam více než 30 center je na webu Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku www.slzt.cz. Sestry už budou prezentovat publikovaná doporučení České asociace sester. Těšíme se zkrátka na lékaře i sestry, které problém zajímá.

MUDr. Eva Králíková, CSc.

Ústav hygieny a epidemiologie a 1. LF UK a VFNCentrum pro závislé na tabáku

a III. interní klinika 1. LF UK a VFN

Studničkova 7, 128 00 Praha 2

fax: +420 224 919 322, e-mail: eva.kralikova@lf1.cuni.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Článek Kniha

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×