Kniha


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 234
Kategorie: Knihy

Martin Haluzík, Štěpán Svačina

INKRETINOVÁ LÉČBA DIABETU

Praha: Mladá fronta a.s. 2010, 1. vydání, 135 s., formát 206 × 145 mm, vázaná, barevná, cena neuvedena. ISBN 078-80-204-2247-7.

Po několik desetiletí 20. století byly k dispozici pro léčbu diabetes mellitus v praxi jen tři druhy inzulínu a později několik druhů perorálních antidiabetik. Dlouho se zdálo, že tato farmakoterapeutická výbava je dostačující. Tento názor se však ukázal jako mylný. Nové (ale i staré) patofyziologické poznatky o cestách stimulace pankreatické sekrece inzulínu vedly k syntéze gliptinů a jejich zavedení do léčby diabetu. Tento nový postup je založen na téměř 100 let starém pozorování (o dvě desetiletí předcházejícím objev inzulínu) o účinku endogenních látek později nazvaných jako inkretiny. Ty jsou definovány jako hormony uvolňované do krevního oběhu ze střeva jako reakce na stimulaci střevní sliznice potravou. Tento vliv inkretinů na sekreci inzulínu se označuje jako inkretinový efekt.

Referovaná kniha má pouze dva autory, profesory III. interní kliniky, kliniky endokrinologie a metabolismu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Oba se problematice diabetu (a obezity) věnují dlouhodobě.

Útlá kniha, malého formátu má 135 stran. Vlastní text je rozdělen do osmi samostatných kapitol. První se věnuje Etiopatogenezi diabetu 2. typu (16 s.), druhá Definici a historii inkretinů, účinky v organismu (16 s.), třetí Významu inkretinů při metabolických účincích bariatrické léčby obezity (12 s.). Čtvrtá kapitola se zabývá Inhibitory dipeptyl-peptidázy 4 (gliptiny) v léčbě diabetu 2. typu (18 s.), pátá GLP-1 agonistům v léčbě diabetu 2. typu (22 s.) a šestá GLP-1 agonistům diabetu 1. typu (5 s.) a sedmá GLP-1 agonistům v léčbě obezity (10 s.). Závěrečná kapitola se věnuje Perspektivami využití inkretinů (10 s.).

Tyto kapitoly je možné schematicky rozdělit do dvou skupin. Do první skupiny patří kapitoly shrnující patofyziologické poznatky o tvorbě a účinku inkretinů, do druhé skupiny pak kapitoly uvádějící poznatky praktické aplikace léků, které buď již jsou, nebo budou v blízké době k dispozici pro léčení nemocných s diabetem. Text je psán dobrou češtinou, je věcný, srozumitelný a je doplněn 21 barevnými obrázky a 7 přehlednými tabulkami.

Literatura je uváděna za každou kapitolou, je bohatá a aktuální; většinou z let 2005–2009 (některé z uváděných pramenů mají vročení 2010). To svědčí nejen pro vysokou aktuálnost tohoto tématu, ale i pro dokonalou rešerš příslušné literatury. Bohužel nemohu pochválit redakční zpracování zvláště pak konstrukci rejstříku.

Co napsat závěrem? Kniha se zabývá vysoce aktuálním a moderním tématem, jehož význam ukážou budoucí roky. Po informační stránce je kniha bohatá, na relativně malém rozsahu bylo představeno velké téma.

Komu knihu doporučit? Především všem diabetologům, protože nejen oni, ale především jejich pacienti mohou z nových poznatků profitovat. Prospěch z ní budou mít i nespecializovaní internisté.

prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se