10. Kaprasův den – klinická genetika


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 255
Kategorie: Sjezdy

Praha, 24. března 2010

Jubilejní 10. Kaprasův den se konal 24. března 2010 v Lékařském domě v Praze a byl věnován problematice klinické genetiky. Jde o již desátou akci Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP (SLG) símto názvem. Vždy se jedná o vysoce odbornou záležitost s krásnými a zajímavými prezentacemi.

S potěšením můžeme konstatovat, že stále častěji jsou předkládány i výsledky mladých nadějných pracovníků v oboru Lékařská genetika. V letošním roce bylo prezentováno z oboru celkem 22 přednášek, dvě z těchto sdělení získala Cenu SLG ČLS JEP za nejlepší publikaci v roce 2008 a jedno bylo oceněno Nadací Libora Kozáka za nejlepší publikaci autorů do 40 let. Účast na této akci byla jako každoročně vysoká, 167 posluchačů není malé množství na hlavní sál Lékařského domu.

Součástí Kaprasova dne bylo během shromáždění v rámci konference historické sloučení dvou genetických společností, a to Společnosti lékařské genetiky a Společnost pro prevenci dědičných poruch (SPPDP), která se tentokrát také podílela na organizaci 10. Kaprasova dne.

S velkým potěšením přítomni přijali udělení Čestné medaile ČLS JEP prof. MUDr. Petru Goetzovi, CSc. za jeho dlouholetou práci v SLG a udělení čestného členství SLG prof. ing. Kyře Michalové, DrSc. a prof. MUDr. Radimu Brdičkovi, DrSc.

Organizátorem celé náročné akce byl prim. MUDr. Vladimír Gregor, který se svého úkolu zhostil nadmíru dobře. Vždyť dát dohromady odborný program a zorganizovat shromáždění dvou genetických společností je přímo nadlidský výkon.


Prof. MUDr. Petr Goetz, CSc.

Od roku 1970 je členem výboru Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP. Nejprve ve výboru působil jako člen výboru a teprve po „sametové revoluci“ jako vědecký sekretář a po dvě funkční období byl předsedou této odborné společnosti. Zasloužil se o její zviditelnění na české i mezinárodní scéně odborných společností, a to nejen genetických.

Pracuje dlouhá léta v Motole, v Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK v Praze, kde byl nejdříve vědeckým pracovníkem, pak primářem a pak jeho přednostou. Významná je i jeho pedagogická činnost na 2. LF UK, kde především v lékařské genetice zavedl zcela nová pojetí výuky tohoto oboru. Vede Katedru lékařské genetiky IPVZ. Jeho publikační činnost je velmi rozsáhlá, čítá více než 250 původních vědeckých prací; přeložil několik genetických učebnic z angličtiny.

Je členem ESHG (Evropská společnost lidské genetiky) a dalších genetických společností.

RNDr. Alexandra Oltová

vědecký sekretář SLG


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Článek Kniha

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×