Výroční schůze Britské lékařské asociace (BMA) Edinburgh, 5.–9. července 2008


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 495-496
Kategorie: Sjezdy

Výroční sjezdy Britské lékařské asociace (BMA) jsou každoroční významná setkání delegátů ze všech hrabství Velké Británie a zahraničních hostů. Letošní sjezd se konal v Edinburghu. Sjezdu se účastnilo zhruba 400 delegátů. Ze zahraničních účastníků byli pozváni zástupci lékařských společností Austrálie, Kanady, Číny, České republiky, Dánska, Finska, SRN, Ghany, Indie, Malajsie, Malty, Nového Zélandu, Norska, Srí Lanky, USA. Dále byl přítomen předseda Commonwealth Medical Association a zástupce výboru evropských lékařů.

Sjezd měl vysokou odbornou i společenskou úroveň. Zahájil ho předseda výboru BMA, dr. Hamish Meldrum, který ve 20minutovém projevu přednesl hlavní aktuální problémy britského zdravotnictví. Za hlavní úkoly vytýčil nestranickost BMA, podporu práce praktických lékařů, omezení komercializace medicíny, napojení BMA na univerzity a podporu výzkumu. Kritizoval skepticismus, cynismus a někdy nevhodný vztah mezi samotnými lékaři i mezi zdravotníky a pacienty, zejména staršími. Národní zdravotní služba pracuje dobře a opět zdůraznil nezbytnost omezení komerčních tendencí. Ve veřejném zdravotnictví jsou prioritami omezování kouření a jeho propagace a alkohol, zejména u mladých, a obezita. BMA musí odpovídat moderním vědeckým i etickým trendům. BMA chce spolupracovat se zahraničními společnostmi.

Z odborného hlediska byly diskutovány i některé problémy, kterými se zabývá i ČLS JEP, a to zejména postgraduálním a kontinuálním vzděláváním, odbornými i etickými problémy starších pacientů, veřejným zdravotnictvím, klimatem, životním stylem. V diskuzi jsem upozornil na naše aktivity zejména, pokud jde o kouření.

Program sjezdu, agenda a návrhy byly shrnuty do publikace, jež je k dispozici v sekretariátu ČLS JEP.

Významnou součástí sjezdu bylo uvedení do funkce nového prezidenta BMA. Stal se jím profesor Sir Kenneth Calman, který, jako každý předchozí prezident, zastupuje královskou rodinu. Medaili dr. Calmanovi předala dosavadní prezidentka BMA, prof. Parveen Kumarová, která za svoji práci pro BMA byla odměněna Zlatou medailí BMA. Prof. Calman je chirurg, onkolog, bývalý děkan Postgraduate Medicine v Glasgow. V současnosti je členem správní rady Nadace Nuffield pro bioetiku a prezidentem Ústavu pro etiku. Ve své inaugurační přednášce promítal různé humorné scény z medicíny všech oborů. Čerpal ze své knihy o humoru v medicíně.

Na závěr sjezdu byli slavnostně představeni zahraniční delegáti, kteří jednotlivě blahopřáli novému prezidentovi.

prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.

ČLS JEP

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

e-mail: czma@cls.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak proměnil léčbu srdečního selhání nástup gliflozinů
nový kurz
Autoři: MUDr. Kristýna Kyšperská, MUDr. Jan Beneš

INZULINOTERAPIE V ROCE 2022
Autoři:

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se