Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 501-502
Kategorie: Zprávy

Cílem oboru urgentní medicína a medicína katastrof (UM a MK) je připravit lékaře pro práci na zdravotnických záchranných službách a urgentních příjmech nemocnic. Nedílnou součástí výuky je příprava frekventantů na likvidaci událostí s větším počtem postižených.

Obor UM a MK si mezi ostatními, dlouhodobě etablovanými obory, své rovnoprávné postavení teprve buduje, a to nejen v České republice, ale v celé Evropě. V České republice byl obor UM a MK ustanoven v roce 1998.

Za Výbor společnosti UM a MK ČLS JEP

MUDr. Milana Pokorná, vědecký sekretář

EuSEM – European Society for Emergency Medicine

Programové prohlášení „Evropské společnosti urgentní medicíny“ o urgentní medicíně v Evropě

CO JE URGETNÍ MEDICÍNA?

Urgentní medicína je lékařská specializace, založená na znalostech a dovednostech nezbytných pro prevenci, diagnostiku a zvládnutí urgentních a emergentních příznaků nemocí a úrazů, které postihují pacienty všech věkových skupin a v celém spektru nediferencovaných somatických a duševních poruch. Je specializací, ve které je čas kritickou veličinou. Praxe urgentní medicíny zahrnuje přednemocniční a nemocniční třídění, resuscitaci, vstupní vyšetření a zvládnutí nediferencovaných urgentních a emergentních stavů až do propuštění nebo do předání do další péče jiného lékaře nebo zdravotníka. Zahrnuje též vývoj systémů přednemocničních a nemocničních záchranných služeb.

CO JE EVROPSKÁ SPOLEČNOST URGENTNÍ MEDICÍNY (EuSEM)?

Evropská společnost urgentní medicíny (EuSEM) zahrnuje Federaci, která je v současné době tvořena 22 evropskými národními společnostmi urgentní medicíny a reprezentuje více než 12 000 lékařů urgentní medicíny v Evropě.

JAKÝ JE SOUČASNÝ STAV URGENTNÍ MEDICÍNY V EVROPĚ?

Urgentní medicína je v současné době uznaná jako samostatná lékařská specializace v devíti členských zemích Evropské unie (podle EU direktivy 2005/36/EC) a v některých dalších zemích EU existuje jako nástavbová specializace. Evropská společnost urgentní medicíny zastává názor, že poskytování vysoce kvalitní péče v urgentních stavech vyžaduje lékaře se specializovaným výcvikem v urgentní medicíně, neboť toto je nejefektivnější cesta (jak z klinického, tak z ekonomického pohledu), jak poskytnout vysoce kvalitní péči v kritických počátečních stadiích urgentní léčby. Proto by všechny evropské země měly usilovat o ustanovení urgentní medicíny základní lékařskou specializací.

JAKÉ JSOU PRINCIPY POLITIKY EuSEM?

Evropská společnost urgentní medicíny se snaží zajistit:

  • nejvyšší kvalitu urgentní péče pro všechny pacienty
  • poskytování této péče specialisty s výcvikem v urgentní medicíně
  • srovnatelný standard klinické péče na urgentních příjmech v celé Evropě

K dosažení těchto cílů považuje EuSEM za potřebné následující kroky:

  • evropský společnývzdělávací program, založený na kompetencích: péče o pacienty, medicínské znalosti, komunikační, interpersonální dovednosti a dovednosti, týkající se spolupráce, profesionalita, etické a legislativní otázky, organizační, plánovací a manažerské dovednosti, akademické aktivity – výuka a výzkum.
  • vzdělávací a výcvikové programy k zajištění tohoto společného vzdělávacího programu
  • systém hodnocení a přezkoušení k ověření, zda předepsané kompetence byly dosaženy
  • standardy klinické péče a rozsáhlý program, hodnotící, zda je těchto standardů dosahováno
  • výzkumné projekty, které by přispěly k rozvoji mezinárodních vědeckých důkazů v oboru
  • zahrnutí urgentní medicíny jako klíčové součásti pregraduální lékařské výuky

JAKÝ VÝCVIK BY MĚL BÝT VYŽADOVÁN PRO PRAKTIKOVÁNÍ URGENTNÍ MEDICÍNY V EVROPĚ?

EU direktiva pro lékaře vyžaduje specializační výcvik v urgentní medicíně v minimální délce pěti let. EuSEM již publikoval evropský společný specializační vzdělávací program a v současnosti spolupracuje s Multidisciplinárním výborem lékařských specializací Evropské unie (UEMS). Výbor posuzuje revizi společného vzdělávacího programu a posuzuje principy zahrnuté v zahájení a organizaci výcvikových programů podle srovnatelných standardů na určených odděleních v celé Evropě.

SOUHRN POLITIKY EuSEM

Hlavním cílem EuSEM je zajistit co nejvyšší kvalitu urgentní péče pro pacienty. Tato péče by měla být poskytována lékaři s výcvikem v urgentní medicíně. Urgentní medicína by se měla ve všech evropských zemích stát základní lékařskou specializací, aby všichni pacienti měli přístup ke kvalitní péči v urgentních stavech.

Návrh textu Dr. David Williams, minulý prezident EuSEM

Schváleno zástupci Evropské federace národních společností 16. září 2007 na kongresu MEMC IV Sorrent, Itálie

Překlad: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D.

Připravované akce

XV. Dostálovy dny – 10 let oboru Urgentní medicína

8.–9. 10. 2008, Hradec nad Moravicí

Dostálovy dny patří již tradičně k nejvýznamnějšímu setkání oboru UK a MK v roce. Oblibu si tato akce získala zejména tím, že se zde pravidelně setkávají lékaři zdravotnických záchranných služeb a urgentních příjmů s odborníky specializovaných pracovišť.

Bližší informace: www:urgmed.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se