Prof. MUDr. Vladimír Pacovský DrSc. – 80. let


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 497

Koncem června proběhla v posluchárně a v Charvátově sále III. interní kliniky 1. LF UK a VFN oslava významného životního jubilea prof. MUDr. Vladimíra Pacovského, DrSc. Za účasti mnoha hostů byly připomenuty zásluhy pana profesora o III. interní kliniku, 1. lékařskou fakultu, Všeobecnou fakultní nemocnici a o Karlovu univerzitu, také o českou internu, gerontologii a ošetřovatelství. Z rukou děkana fakulty prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., ředitele nemocnice MUDr. Jana Břízy, CSc., MBA a z rukou prorektora prof. MUDr. Jana Škrhy, DrSc. obdržel pan profesor Pacovský významná ocenění své práce.

jp_430_f_1
jp_430_f_1

Prof. Pacovský se narodil se 22. července 1928 v Praze, maturoval v roce 1947 v Ústí nad Labem na reálném gymnáziu. Promoval 15. prosince 1952 na lékařské fakultě UK v Praze a nastoupil na III. interní kliniku VFN, kde pracuje dosud.

Kandidátskou práci na téma „Štítná žláza a ledviny“ obhájil ve 30 letech v roce 1958 (vyšla pak jako monografie v Thomayerově sbírce). Byla to jedna z prvních obhajob kandidatury na FVL UK.

Docentem se stal 1. července 1963 po obhájení habilitační práce „Metabolické tubulární syndromy“. V roce 1966 vyšla i anglicky.

K 1. lednu 1969 byl jmenován profesorem vnitřního lékařství. Dále se stal členem korespondentem a akademikem ČSAV a předsedou kolegia lékařských věd ČSAV v letech 1987–1989.

Od 1. října 1970 do 1. října 1990 přednostou III. interní kliniky 1. LF UK a VFN. Od roku 1985 byl děkanem FVL UK a ve funkci byl akademickým senátem potvrzen až do 30. září 1990 – tedy do konce řádného funkčního období. Od 1. září 1980 byl 5 let prorektorem Karlovy Univerzity.

Byl dlouho předsedou Internistické společnosti ČLS JEP, je autorem moderní učebnice vnitřního lékařství. Významně se zasloužil o vznik gerontologie a geriatrie jako samostatného oboru u nás a podobně se rovněž zasloužil o realizaci vysokoškolského studia ošetřovatelství u nás a o vznik tzv. univerzit 3. věku. Do důchodu odešel pan profesor 31. března 2003. Na klinice je však každý týden. Účastní se velkých vizit. Nevydrží nic nedělat a letos s primářem III. interní kliniky Petrem Suchardou vydali například další hezkou knížku o terminologii medicíny. Publikoval stovky článků a kolem 20 monografií. Má mnoho ocenění univerzitních, akademických i státních, českých i zahraničních.

Pan profesor má mnoho žáků – patří k nim celá současná III. interní klinika a mimo kliniku například prof. K. Horký, prof. F. Kőlbel, doc. J. Neuwirth, doc. J. Musilová, prof. M. Aschermann, doc. J. Hrba, doc. M. Staňková, prof. H. Haškovcová, či doc. J. Šimek. Všichni jsme jeho žáky i v oblasti řízení. Pan profesor je velký manažer a možná se jeho manažerské schopnosti dodnes trochu promítají do toho, jak je vedena III. interní klinika, 1. lékařská fakulta a možná v něčem i Karlova univerzita.

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se