Spolek lékařů v Plzni


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 502
Kategorie: Zprávy

Pracovní schůze v  září 2008 se konají (pokud není uvedeno jinak) ve středu v 18 hodin v přednáškovém sále Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň – Lochotín

3. ZÁŘÍ 2008

Večer Oddělení geriatrie

Předsedá: prim. MUDr. S. Kos, CSc.

 1. Soukupová K.: Vizitka Geriatrického oddělení FN Plzeň (10 min)
 2. Šťastná V., Soukupová K., Kučerová H.: Zamyšlení nad významem anamnézy – kazuistika (10 min)
 3. Soukupová K, Šťastná V., Kučerová H.: Méně častá krvácivá komplikace při podávání enoxaparinu – kazuistika (10 min)
 4. Kučerová H.: Farmakoterapie ve stáří (10 min)
 5. Šťastná V., Soukupová K., Kučerová H.: Naše zkušenosti se subkutánní rehydratací (10 min)

10. ZÁŘÍ 2008

Večer Psychiatrické léčebny Dobřany

Předsedá: doc. MUDr. E. Kasal, CSc.

 1. Malá K.: ADHD (syndromy spojené s poruchou pozornosti): kontinuita z dětství do dospělosti (25 min)
 2. Navrátilová H., Průša I.: Kazuistika z oddělení č. 27 – schizotipní porucha (25 min)
 3. Franková V.: Kazuistiky z gerontopsychiatrické praxe (20 min)

17. ZÁŘÍ 2008

Večer Anesteziologicko-resuscitační kliniky

Předsedá: doc. MUDr. V. Fessl, CSc.

 1. Šestáková B., Židková A., Kasal E., Chytra I., Svoboda K.: Intenzivní péče a co dál? (10 min)
 2. Kříž V., Havel P.: Vysokofrekvenční tryskový ventilátor TWINSTREAM – první zkušenosti v anesteziologické praxi (10 min)
 3. Sviták R., Bosman R., Beneš J., Kasal E. Extrémní hypoxická laktatémie u nemocných po náhlé zástavě krevního oběhu – prognóza, možnosti a limity přežití (10 min)
 4. Lejčko J., Machart S.: Radiofrekvenční intervence v léčbě chronické bolesti (10 min)
 5. Beneš J., Altmann P., Chytra I., Kasal E., Sviták R., Hluchý M.: Peroperační optimalizace hemodynamiky – teorie vs. praxe (10 min)

24. ZÁŘÍ 2008

Večer Kliniky TRN

(Parkhotel Plzeň – registrace od 14 hod., zahájení od 15 hod., v případě zájmu se registrujte na www.hillaryconsulting.com)

Předsedá: prim. MUDr. S. Kos, CSc.

Večer se koná na počest 40. výročí založení Kliniky TRN a u příležitosti významného životního jubilea prim. MUDr. Jany Vyskočilové.

 1. Šonka K. (Praha): Spánková apnoe včera, dnes a určitě zítra (20 min)
 2. Moráň M. (Brno): Konzervativní léčba ventilačních poruch ve spánku (20 min)
 3. Smolík P. (Hradec Králové): Sen a snění (20 min)
 4. Dohnal P. (České Budějovice): Problematika spánku u generace 50 plus (20 min)
 5. Pešek M., Minárik M., Benešová L. (Plzeň): Genetická a epigenetická vyšetření v plicní onkologii (15 min)
 6. Havel D., Plicková K., Růžičková O., Pužman P., Cygánková J. (Plzeň): Neinvazivní ventilační podpora na JIP Plicní kliniky (15 min)
 7. Bittenglová R. (Plzeň): Péče o pacienty s intersticiálními plicními procesy na klinice TRN v Plzni (15 min)
 8. Teřl M., Růžičková O., Malkusová I., Panzner P, Hrabě V. (Plzeň): Korelace zánětlivých změn v horních vs dolních dýchacích cestách u pacientů s těžkým astmatem (15 min)
 9. Brůha F., Pešek M. (Plzeň): Intervenční bronchoskopie na klinice TRN (15 min)
 10. Dubová V. (Plzeň): Nová problematika ve ftizeologii (15 min)
 11. Meissner V., Pešek M., Teřl M. (Plzeň): VRI (Vibration Registration Imaging) – poslech pohledem (15 min)
 12. Štauberová M. (Plzeň): 14 let spánkové medicíny v Plzni (15 min)

doc. MUDr. V. Fessl, CSc.

předseda SL v Plzni

doc. MUDr. J. Motáň, CSc.

vědecký sekretář SL v Plzni

Sekretariát: I. interní klinika FN, Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň – Lochotín, tel.: 377 103 501


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se