Psychosomatické přístupy v dermatovenerologii


Psychosomatic Approach in Dermatovenerology

Psychosomatic approach is a component of psychodermatology, which accentuates a holistic principle and psychosocial unity of man. Research data concerning the neurogenic modulation of skin inflammations, together with the prevalence of psychosocial influences in dermatological patients, motivate an increased interest of dermatovenereologists in psychodermatology and in the interdisciplinary cooperation with clinical psychologists, psychiatrists and other pertinent specialists. The Section of the Psychodermatology of the Czech Dermatovenereological Society was established in September 3rd 2004, in order to improve dermatovenereological care and the quality of life in dermatological patients. 

Key words:
psychodermatology, psychosomatic approach in dermatovenereology, foundation of the Section of Psychodermatology of the Czech Dermatovenereological Society, interdisciplinary cooperation.


Autoři: R. Pánková
Působiště autorů: Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 112-115
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Psychosomatická dermatovenerologie je součástí psychodermatologie – psychocutaneous medicine, která zahrnuje celostní přístup k člověku ve zdraví i v nemoci a biopsychosociální jednotu člověka. Dělení nemocí na psychosomatické a somatické nahrazuje biopsychosociálním modelem onemocnění. Vědecké poznatky o neurogenní modulaci kožního zánětu a častý výskyt psychosociálních vlivů i poruch chování u kožních pacientů, vyvolávají zvýšený zájem dermatovenerologů o psychosomatický přístup a mezioborovou spolupráci. Cílem Psychodermatologické sekce Dermatovenerologické společnosti ČLS JEP, která byla ustavena v září 2004, je zlepšení léčebné péče v dermatovenerologii a zvýšení kvality života kožních pacientů. 

Klíčová slova:
psychodermatologie, psychosomatický přístup k dermatovenerologickým pacientům, ustavení Psychodermatologické sekce ČDS ČLS JEP, mezioborová spolupráce.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MAPA ROUŠEK Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.