Asociace variant polymorfismů v genu pro endotelin-1 (EDN1) s terapií u pacientů s kožními T lymfomy


Association of Polymorphic Variants in Endothelin-1 (EDN1) Genes with the Therapy of Patients with Cutaneous T-cell Lymphomas

Background.
The cutaneous T-cell lymphomas (CTCL) are diseases characterised by cutaneous infiltrates of malignant, clonally expanded T-cells. Because individual genetic determination of angiogenetic and antioxidant properties of blood vessels could take part in responsibility to phototherapy in CTCL patients, the association of two frequent polymorphisms in endothelin-1 gene with phototherapy was tested. 

Methods and Results.
77 patients with CTCL, diagnosed and treated at the First Dermatological Clinic of St. Ann’s Faculty Hospital Brno (46 men and 31 women, median age 62, range 28-82 years) were included in the study. Diagnosis of CTCL according to the clinical picture was verified histologically. The genotype distributions and allelic frequencies between CTCL with phototherapy and those without phototherapy were compared. The 4A4A variant of -3A/-4A EDN1 is more frequent in patients treated with phototherapy (8/30 vs. 1/38, OR=10.13; P=0.01). The GA and AA genotypes of G8002A EDN1 polymorphism are more frequent in CTCL patients treated with phototherapy compared to those without it (15/23 vs. 7/32, OR=2.98; P=0.03). 

Conclusions.
Some polymorphic variants in EDN1 genes, a homozygote -4A-4A in -3A /-4A EDN1 and genotypes GA and GG in G8002A EDN1) seem to carry an advantage for phototherapy effectiveness in patients with CTCL. 

Key words:
endothelin-1, genetic polymorphism, therapy, phototherapy, steroids, cutaneous T-cell lymphoma.


Autoři: V. Vašků;  J. Bienertová-Vašků 1;  M. Pávková-Goldbergová 1;  V. Semrádová;  A. Vašků 1
Působiště autorů: I. dermatovenerologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno ;  Ústav patologické fyziologie LF MU, Brno 1
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 144-147
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Kožní T lymfomy jsou onemocněními charakterizovanými přítomností kožních infiltrátů s maligními, klonálně expandujícími T lymfocyty. Protože individuální genetická determinovanost angiogenních a antioxidačních vlastností cév se může u pacientů s kožními T lymfomy podílet na odpovědi kůže na fototerapii, testovali jsme asociaci dvou populačně četných polymorfismů v genu pro endotelin-1 s touto léčbou. 

Metody a výsledky.
Do studie jsme zařadili 77 pacientů s kožními T lymfomy, diagnostikovanými a léčenými na 1. dermatologické klinice LF MU ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně (46 mužů a 31 žen, medián věku 62 (28–82) let. Diagnóza stanovená podle klinického obrazu byla potvrzena histologicky. Srovnali jsme distribuce genotypů a frekvence alel polymorfismů -3A/-4A v G8002A v genu pro endotelin-1, stanovené polymerázovou řetězovou reakcí a restrikční analýzou mezi pacienty s fototerapií a bez ní. Genotyp 4A4A polymorfismu -3A/-4A v genu pro endotelin-1 se vyskytoval častěji u pacientů s fototerapií (8/30 vs. 1/38, OR=10,13, P=0,01). Genotypy GA a AA polymorfismu G8002A byly častější u pacientů s kožními T lymfomy léčenými fototerapií ve srovnání s pacienty bez fototerapie (15/23 vs. 7/32, OR=2.98; P=0,03). 

Závěry.
Některé genotypy polymorfismů v genu pro endotelin-1 jsou výhodné z hlediska efektivity fototerapie u pacientů s kožními T lymfomy. 

Klíčová slova:
endotelin-1, genetický polymorfismus, terapie, fototerapie, steroidy, kožní T lymfomy.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci – od výzkumu do klinické praxe
nový kurz
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se