Příspěvek k farmakogenetice chronického srdečního selhání – betablokátory


Pharmacogenetics of Chronic Heart Failure – Beta Blockers

Background.
Activation of the renin-angiotensin (RAS) cascade and sympathetic nervous systems adversely affect heart failure progression. ACE deletion allele (ACE D) of insertion /deletion polymorphism in the gene coding for angiotensin-I converting enzyme is associated with increased renin-angiotensin activation. The aim of the study was to test pharmacogenetic associations of I/D ACE genotype with beta blockers therapy in patients with chronic heart failure. 

Methods and Results.
A total of 241 patients were included in the study, 63% with betablocker therapy and 37% without it. Using polymerase chain reaction (PCR) method, I/D genotype was detected in 2% agarose electrophoretic gel in UV light. Patients with chronic heart failure and with the II genotype of polymorphism I/D ACE were younger, with more frequent administration of betablockers and diuretics, with less regular administration of aspirin and with lower glycemia and plasma TNFα level. A significant difference in genotype distribution and allele frequency between patients with recommended dose and patients without betablockers therapy was proved, when a decrease of the D allele in patients with betablockers had been observed. Contemporary evaluating of AC inhibitor and betablocker therapy, a decrease of ID+DD genotypes in patients with lower than 50% recommended dose compared with the others was found. 

Conclusions.
In this study, we proved statistically significant interactions between genotypes in I/D ACE polymorphism, betablocker administration, its dosing and pharmacogenetic interaction with ACE inhibitors in patients with chronic heart failure. 

Key words:
I/D ACE polymorphism, therapy with beta blockers, AC inhibitors, pharmacogenetics


Autoři: A. Vašků;  L. Špinarová 1;  M. Pávková-Goldbergová;  J. Špinar 2;  M. Souček 3;  J. Vítovec 1
Působiště autorů: Ústav patologické fyziologie LF MU, Brno ;  I. interní kardioangiologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno 1;  Interní kardiologická klinika LF MU a FN, Brno 2;  II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno 3
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 148-152
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Aktivace sympatického nervového systému a systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAS) zhoršuje progresi chronického srdečního selhání. Se zvýšenou aktivací tohoto systému byla asociována deleční alela D inzerčně delečního polymorfizmu v genu pro angiotenzin I konvertující enzym (I/D ACE). Cílem této práce bylo testovat farmakogenetické asociace genotypu I/DACE s terapií betablokátory u pacientů s chronickým srdečním selháním. 

Metody a výsledky.
Do studie jsme zařadili celkem 241 s chronickým srdečním selháním, z nichž 63 % dostávalo betablokátor, 37 % pacientů beta blokátory nedostávalo. Pomocí metody polymerázové řetězové reakce jsme detekovali genotyp polymorfizmu I/D ACE na 2 % agaróze v UV světle. Pacienti s chronickým srdečním selháním a genotypem II v polymorfizmu I/D ACE byli mladší, dostávali častěji betablokátory a diuretika, méně často aspirin, měli nižší glykémii a hladinu TNFα v krvi. Prokázali jsme signifikantní rozdíl v distribuci genotypů i frekvenci alel polymorfizmu I/D ACE mezi pacienty s doporučenou dávkou betablokátorů a pacienty bez terapie betablokátory. Pokud jsme hodnotili současně terapii inhibitory ACE a betablokátory, zaznamenali jsme pokles genotypů ID+DD u pacientů s nižším než 50% dávkováním pro obě skupiny léků současně oproti všem ostatním 

Závěry.
U pacientů s chronickým srdečním selháním jsme prokázali interakci mezi genotypem I/D ACE a podáváním a dávkováním betablokátorů a jeho farmakologickou interakci s inhibitory ACE. 

Klíčová slova:
I/D ACE-polymorfismus-terapie-betablokátory-inhibitory ACE-farmakogenetika.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se