Frekvenční pohled na vyšetření odchylek genomu


Frequentational View on the Genome Changes Testing

Laboratories dealing with human genome, both inherited and acquired changes, dispose with similar methods and technology. The spectrum of genetic tests is relatively broad and the number of mutations or variants tested differs substantially. Also the number of examinations carried out in individual laboratories varies. Data presented in the tables come from the year 2004 and indicate the number of examinations requested and number of positive results. Many laboratories mentioned in the registry CZDDNAL (http://www.uhkt.cz/lab_a_vysetreni/nr_lab_dna_diag/dna_lab_db) perform the same tests but there is also a great number of tests carried out by only one laboratory. Reasons of the request, cost-effectiveness and clinical utility of genetic testing is being discussed. 

Key words:
laboratory medicine, molecular genetic laboratories, frequency of testing.


Autoři: R. Brdička 1;  M. Beránek 2;  M. Čimburová 3;  J. Dvořáčková 4;  D. Dvořáková 5;  J. Hájková 6;  C. Haškovec 1;  V. Kebrdlová 7;  M. Karas 8;  A. Kratochvílová 9;  F. Lošan 10;  M. Macek Jr. 11;  F. Musil 12;  M. Putzová 13;  Š. Rožmanová 14;  P. Riedlová 15;  M. Safrová 16;  O. Scheinost 17;  P. Štolba 18;  J. Trka 19;  T. Vaněček 20;  R. Vrtěl 21
Působiště autorů: Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 1;  Genetika Plzeň s. r. o., Plzeň 10;  Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FNM, Praha 11;  BioLab, s. r. o., Klatovy 12;  GENNET, s. r. o., Praha 13;  Hemato-onkologická klinika, Olomouc 14;  Onkologické centrum J. G. Mendela, Nový Jičín 15;  ÚLG FN, Plzeň 16;  Oddělení lékařské genetiky, České Budějovice 17;  Transfuzní oddělení, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem 18;  Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FNM, Praha 19;  Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF UK a FN, Hradec Králové 2;  Šiklův patologicko anatomický ústav FN, Plzeň 20;  Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny, Olomouc 21;  CBO, Oddělení buněčné a molekulární biologie 3. LF UK, Praha 3;  CGB Laboratoř s. r. o., Ostrava 4;  Centrum molekulární biologie a genové terapie IHOK FN, Brno 5;  Centrální hematologická laboratoř VFN, Praha 6;  Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK, Praha 7;  Hemato-onkologické oddělení FN, Plzeň 8;  OLG PDM, Brno 9
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 98-103
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Laboratoře zabývající se analýzou lidského genomu, ať dědičnými či nedědičnými poruchami, používají obdobné metodické a technologické přístupy. Genetické odchylky však identifikují v různém rozsahu – vyhledávají běžně se vyskytující mutace, populačně vzácnější mutace, mutace s rodinným výskytem nebo identifikují dosud neznámé genetické změny. Kromě spektra mutací se DNA laboratoře vzájemně liší také v ročním počtu vyšetřených vzorků. Při porovnávání je rovněž třeba brát v úvahu, že klinické požadavky mohou zabírat velice široké indikační pole nebo mohou být naopak velmi specifické. Údaje uvedené v tabulkách jsou z roku 2004 a ukazují „záchytnost“ tj. počet pozitivních nálezů ve srovnání s počtem vzorků zaslaných k vyšetření. Vedle skupiny diagnóz, které vyšetřuje velký počet laboratoří, a které patří metodicky k nejjednodušším, existuje i velký počet vyšetření, která jsou prováděna jen jednou laboratoří uvedenou v databázi CZDDNAL http://www.uhkt.cz/lab_a_vysetreni/nr_lab_dna_diag/dna_lab_db. Údaje o počtu vyšetření jsou hodnocena z různých hledisek, na prvním místě z hlediska nabídky pokrývající v různé míře požadavky zákazníků, pracovní a finanční náročnosti a v neposlední řadě pak účelností takových vyšetření. 

Klíčová slova:
laboratorní medicína, molekulárně genetické laboratoře, frekvence vyšetření.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×