Cholesterol, násilí a sebevražednost – příběh plný omylů


Cholesterol, Violence and Suicidality – History of Errors

Background.
Studies examining the associations between psychiatric disorders, violence, suicidality and lowering cholesterol levels bring contradictive results. A biological mechanism for this relation is offered by the Engelberg’s theory. The aim of our study is to review all biological studies, trying to test this hypothesis. 

Methods and Results.
The Engelberg’s theory was cited in 207 articles indexed in the Web of Science – 31.7 2005. Five other articles, not citing the theory but closely related to this topic were also included into the review. Only 20 biological studies examining the hypothesis were found, and only 7 of them supported it. Further we demonstrate that because of selection bias, association studies cannot be used to test this hypothesis. Interestingly from 43 associative studies published in psychiatric journals, 77 % findings supported the Engelberg theory while studies demonstrating the opposite results are published mostly in journals targeted to internal medicine- from 11 papers 82 % publicatitions did not supported the theory. 

Conclusions.
Though the evidenced based knowledge is wildly accessible, outdated hypothesis is used to explain controversial results. 

Key words:
cholesterol, serotonin, depression, suicidality, violence.


Autoři: J. Vevera
Působiště autorů: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 118-122
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Práce se zabývá vztahem mezi psychickým poruchami, násilím, sebevražedností a snižováním koncentrací cholesterolu přinášejí protikladné výsledky. Biologické vysvětlení tohoto vztahu se pokusila přinést Engelbergova hypotéza. Cílem naší práce je podat přehled biologických prací, které se pokoušely experimentálně tuto hypotézu testovat. 

Metody a výsledky.
V databázi Web of Knowledge jsme vyhledali všechny práce které do 31. července 2005 citovaly Engelbergovu hypotézu (N =207). Dále jsme do přehledu zařadili 5 prací, které hypotézu necitují, ale bezprostředně s ní souvisí. Nalezli jsme pouze 20 prací, které se dají použít k jejímu testování a z nich pouze 7 prací hypotézu podporuje. Dále ukazujeme, že dosud publikované asociační studie nemohou vzhledem k preselekci pacientů odhalit, zda vztah mezi cholesterolem, suicidalitou a depresivitou není pouze artefaktem. Je pozoruhodné, že ze 43 epidemiologických asociačních studií publikovaných v psychiatrických časopisech 77 % nálezů podporovalo Engelbergovu teorii, zatímco opačné nálezy jsou publikovány v časopisech, zaměřených na interní medicínu – z 11 prací 82 % publikací nepodporovalo tuto teorii. 

Závěry.
Navzdory dostupným poznatkům založených na důkazech slouží i nadále překonané teorie k interpretaci kontroverzních nálezů. 

Klíčová slova:
cholesterol, serotonin, deprese, suicidalita, násilí.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se