Nové obzory v léčbě hemofilie – rekombinantní a transgenní koncentráty, genová léčba a modifikované koagulační faktory


New Approaches to Haemophilia Treatment – Recombinant and Transgenic Concentrates, Gene Therapy and Engineered Coagulation Factors

Plasma-derived concentrates of coagulation factors VIII and IX allow for effective treatment of haemophilia A and B. Current problems associated with this therapy include induction of inhibitory antibody directed towards coagulation factor (inhibitor), requirement of frequent intravenous application since childhood, very high price precluding utilisation of the treatment in developing countries and very low risk of transmission of known human infections. Cloning of factors VIII and IX allowed for application of recombinant technologies to address these problems. Small and large animal models have become available to test effectiveness and safety of novel treatments. The third generation recombinant concentrates of factors VIII and IX have recently been approved, which overcome the risk of transmission of a human infection. However, the problem of the inhibitory antibody response remains. Recombinant activated factor VIIa has become effective, safe but expensive alternative for treatment of patients with the inhibitor. High price of recombinant concentrates precludes their use in developing countries. Transgenic animals may in future allow for production of cheaper concentrates. Concluded clinical trials with therapeutic gene transfer in haemophilia A and B have shown that the approach is relatively safe, but not yet effective. Ongoing studies in vitro and in vivo are trying to improve the effectiveness. Engineered molecules of factors VIII and IX already tested in vitro and in vivo, on animal models may in future improve both classical and gene theraples. 

Key words:
haemophilia treatment, haemophilia animal models, recombinant concentrates, gene therapy, transgenic animals, engineered coagulation factors.


Autoři: D. Habart
Působiště autorů: Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 104-111
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Koncentráty koagulačních faktorů vyrobené z plazmy dárců umožňují účinnou substituční léčbu nemocných s hemofilií A a B. Současné problémy této léčby zahrnují rozvoj inhibující protilátkové odpovědi u části nemocných (inhibitor), potřebu časté nitrožilní aplikace od dětského věku, velmi nízké riziko přenosu lidské infekce a vysokou cenou, která brání rozšíření léčby do chudších zemí. Klonování genů pro koagulační faktory VIII a IX umožnilo využít rekombinantní technologie k řešení uvedených problémů. Dostupnost malých a velkých zvířecích modelů hemofilie umožňuje preklinické ověření účinnosti a bezpečnosti nově vyvíjených postupů. Třetí generace rekombinantních koncentrátů faktorů VIII a IX odstranila i minimální riziko přenosu lidské infekce. Problém protilátkové odpovědi inhibující podávaný faktor nadále trvá. Rekombinantní aktivovaný faktor VII se stal bezpečnou, účinnou, avšak nákladnou alternativou aktivovaných plazmatických koncentrátů pro léčbu hemofiliků s inhibitorem. Cena rekombinantních koncentrátů je vysoká a omezuje jejich použití na bohaté země. Klinické zkoušky genové léčby hemofilie A a B ukázaly relativní bezpečnost použitých přístupů, ale především obtížnost dosažení a udržení terapeuticky účinné hladiny u člověka. Probíhají další preklinické studie in vitro a in vivo. Vývoj transgenní technologie dává určitou naději na výrobu lacinějších koncentrátů. Vývoj vylepšených faktorů VIII a IX, které by mohly příznivě ovlivnit klasickou substituční i genovou léčbu, je v preklinickém stadiu. 

Klíčová slova:
léčba hemofilie, zvířeci modely hemofilie, rekombinantní koncentráty, genová léčba, transgenní technologie, modifikované koagulační faktory.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×