Výsledky léčby maligních stenóz dýchacích cestv dlouhodobém sledování


Management of Malignant Stenoses of the Airways. A Prospective Study on130 Patients with Long-term Follow up

Background.
The malignant stenoses complicate the course of the disease in about 50% of patients with lung tumors.Management of them can influence the quality of life of the afflicted. There is no general agreement about optimalmethods of their therapy, of selection of the best methods and also there is only few data about survival of thesepatients.Methods and Results. 130 patientswith tumors stenoses of the airways were prospectively followed in the 1998-2003period, 93 of themsuffered from lung cancer. Besides other treatment of the tumor they underwent also interventionalbronchoscopy (Nd YAG laser, electrocautery i.e.). The airways were opened completely in 62% of the set of patients.The interventional bronchoscopy was complicated in 9% of patients, 32 patients lived at the 31st December of 2003,98 of them had died. One year survival was 23,1%, median survival of the whole set of patients was 7 months. Thepatients with lung cancer had significantly worse survival than patients with other types of lung tumors, 6 monthsversus 10 months. There were no significant survival differences of the whole set according to the achieved gradeof recanalisation, or according the inclusion of the brachytherapy to the set of interventional methods. The patientswith inserted stent had significantly worse prognosis than the those without stenting. To homogenize the study group,the subset of patients with epidermoid lung cancer in the stage IIIB were selected (n = 51). Significantly longersurvival of patients with complete recanalisation, insignificant longer survival in patients who underwent alsobrachytherapy and significantly shorter survival in patients with stenting were proved in this subgroup of patients.Conclusions. The interventional bronchoscopy has a low rate of complications and in most cases it has a palliativeeffect. The survival of patients is more influenced by the extension and the type of the tumor, their general status,polymorbidity, age etc. than by effect or selection of interventional bronchoscopical methods.

Key words:
interventional bronchoscopy, malignant stenosis of the airways, lung cancer, survival.


Autoři: M. Marel;  Z. Pekárek 1;  Z. Skácel 1;  I. Špásová 1;  M. Víchová 1;  E. Švandová 2
Působiště autorů: 1. klinika TRN 1. LF UK a VFN, Praha 1Pneumologická klinika 2. LF UK a FNM, Praha 2Státní zdravotní ústav, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 598-603
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Nádorové stenózy velkých dýchacích cest komplikují průběh nemoci u cca 50 % nemocných s plicníminádory. Jejich léčba může významně ovlivnit kvalitu života. Mezi domácími ani zahraničními autory není shody vevýběru optimálních metod ani v hodnocení dlouhodobých výsledků léčby.Metody a výsledky. Autoři prospektivně sledovali 130 nemocných s nádorovými stenózami velkých dýchacích cest,z nichž 93 mělo plicní karcinom. Během 6 let podstoupili vedle jiné léčby nádorového onemocnění i výkonyintervenční bronchologie (Nd YAG laser, elektrokauter aj.). U 62 % souboru se podařilo dýchací cesty kompletněrekanalizovat. Intervenční bronchologické výkony byly komplikovány u 9 % nemocných. K datu 31. prosince 2003žilo 32 nemocných, 98 zemřelo. Jeden rok přežilo 23,1 % nemocných, medián přežití celého souboru byl 7 měsíců.Významně horší přežití měli nemocní s plicním karcinomem než s jinými nádory (6 měsíců versus 10 měsíců),významně se nelišilo přežití nemocných celého souboru s úplnou či částečnou rekanalizací, stejně tak nebylyvýznamné rozdíly v přežití nemocných, jimž byla poskytnuta vedle jiných metod intervenční bronchologie i brachyterapie.Významně horší přežití měli nemocní s implantovaným stentem jak v celé skupině nemocných, tak i v podskupiněnemocných s plicním karcinomem. Ve vybraném podsouboru nemocných s epidermoidním karcinomem vestadiu IIIB (n=51) bylo významně delší přežití u osob s úplnou rekanalizací, nevýznamně delší u nemocnýchs brachyterapií a významně kratší u nemocných se zavedeným stentem.Závěry. Na základě výše uvedených výsledků autoři soudí, že intervenční metody jsou zatíženy nízkým počtemkomplikací a mají především paliativní efekt. Délka přežití více závisí na dalších faktorech, jako je rozsah a typnádorového onemocnění, celkový stav, polymorbidita, věk aj.

Klíčová slova:
intervenční bronchologie, maligní stenózy, plicní karcinom, přežití.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se