Tuberkulóza v České republice v roce 2003


Tuberculosis in the Czech Republic in 2003

Background.
1162 new cases of tuberculosis were diagnosed in the Czech Republic in 2003; pulmonary tuberculosisrepresented 942 cases and in 660 cases the diagnosis of tuberculosis was bacteriologically confirmed.Methods and Results. 355 cases were smear positive tuberculosis. The increase of certain TB cases (70 %) in 2003compared to 2002 is not statistically significant (p=0,031). The notification rate (incidence) in 2003 was 11,4/100000 all cases of tuberculosis, 9,2/100 000 pulmonary tuberculosis and 6,5/100 000 certain cases of tuberculosis.Conclusions. Compared to 2002 a decline of all forms of tuberculosis was observed, this decline however was notstatistically significant. The increase in bacteriologically confirmed tuberculosis and smear positive tuberculosis wasalso not statistically significant.

Key words:
tuberculosis, epidemiology, notification, annual risk of infection.


Autoři: J. Homolka;  F. Krejbich;  V. Mazánková 1
Působiště autorů: I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí, 1. LF UK a VFN, Praha 1Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 594-597
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
V roce 2003 bylo v České republice zjištěno 1162 nových případů tuberkulózy, z nichž bylo 942 případůplicní tuberkulózy a z nich u 660 nemocných byl prokázán původce onemocnění.Metody a výsledky. Celkem 355 nemocných bylo mikroskopicky pozitivních. I když podíl definitivních plicníchtuberkulóz (70 %) je vyšší než v předchozích letech, je v trendu posledních 5 let na hranici statistické významnosti(p=0,031). V relativních počtech vztažených na 100 000 obyvatel bylo zjištěno 11,4 všech případů tuberkulózy, 9,2případů plicní tuberkulózy a 6,5 definitivních případů tuberkulózy plic.Závěry. V porovnání s rokem 2002 jsme zaznamenali pokles u tuberkulózy všech forem a lokalizací a tuberkulózyplic celkem, tento pokles však není statisticky významný. V počtu bakteriologicky ověřených a mikroskopickypozitivních TB onemocnění došlo ke statisticky nevýznamnému nárůstu počtu TB onemocnění. V posledních pětiletech poprvé pozorujeme stagnaci počtu hlášených TB onemocnění.

Klíčová slova:
tuberkulóza, epidemiologie, notifikace, roční riziko infekce.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se