Současné výsledky léčby atrézie jícnu


Esophageal Atresia – Outcome in Recent Era

Background.
The aim of the study was to analyze mortality, incidence of complications and influence of variousprognostic factors on the outcome of patients with esophageal atresia.A retrospective analysis of the records of 109 consecutive cases of esophageal atresia and/or tracheoesophagealfistula operated in 1992–2001 was undertaken. Primary anastomosis was achieved in 68 (62,4 %) patients, in 7(6,4%) procedures aimed at esophageal substitution in future were performed and in 34 (31,2%) delayed anastomosiswas primarily planned.Methods and Results. Major associated anomalies were found in 55 (50,4 %), cardiac anomalies in 19 (17,4 %),and more than one associates anomaly in 16 (14,7 %) patients.Themost frequent surgical complication was anastomotic leak in 11,9%, septic complications were themost frequentand occurred in 66 (60,5 %) patients. Gastroesophageal refluxwa s diagnosed in 30,3 % and treated surgically in14,7 % of infants. The overall mortality was 20,2% (22 patients). The most frequent cause of death was sepsis and/orpneumonia. Long gap esophageal atresia was not found to be a significant factor in mortality. Factors significantlyincreasing mortality were birth weight below 2000g (OR 3,94), cardiac anomalies (OR 3,95), and mechanicalventilation before the operation (OR 2,97).Conclusions. Analysis of the outcome suggests that improved strategy in treating infants with multiple anomaliesand more frequent attempts at primary anastomosis even in children in sub optimal general condition at diagnosiscould decrease mortality.

Key words:
esophageal atresia, congenital anomalies, gastroesophageal reflux, mortality.


Autoři: J. Šnajdauf;  J. Kalousová;  J. Stýblová;  R. Fryč;  K. Pýcha;  O. Petrů;  D. Pachmannová;  M. Rygl;  L. Tomášek 1
Působiště autorů: Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FNM, Praha 1Státní ústav radiační ochrany, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 614-617
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
V letech 1992–2001 bylo na pracovišti autorů primárně operováno 109 pacientů s atrézií jícnu a/nebotracheoezofageální píštělí. Primární anastomóza byla provedena u 68 (62,4 %) novorozenců, u 7 (6,4 %) bylaprovedena náhrada jícnu žaludkem transponovaným do hrudníku. U 34 (31,2 %) pacientů byla plánována odloženáanastomóza.Metody a výsledky. Celková mortalita je 20,2 % (22 dětí). Nejčastější příčinou úmrtí (55,5 %) byly sepse a/nebopneumonie. Faktory, které nejvýrazněji zvyšují riziko úmrtí v našem souboru, jsou porodní hmotnost pod 2000 g,srdeční anomálie a vícečetné anomálie. Ve skupině s velkou vzdáleností pahýlů je úmrtnost téměř dvojnásobná(29,4 %) oproti skupině s normální vzdáleností pahýlů (16 %). Závažné přidružené anomálie mělo 55 (50,4 %)novorozenců, z toho 19 (17,4 %) srdeční vady, 16 (14,7 %) více než jednu přidruženou anomálii. Z chirurgickýchkomplikací byla nejčastější dehiscence anastomózy u 13 (11,9%), celkově byly nejčastější septické komplikace u 66(60,5 %) dětí. Gastroezofageální refluxse projevil u 30,3 %pacientů, fundoplikace byla indikována u 16 (14,7 %).Incidence striktur byla 15,6 %.Závěry. Z analýzy výsledků vyplývá, že možná cesta ke snížení mortality zahrnuje strategie zaměřené na zlepšeníléčby přidružených anomálií a prevenci septických komplikací. V úvahu přichází též častější snaha o provedeníprimární anastomózy i u dětí s méně příznivou prognózou. Takové řešení by mohlo zkrátit dobu invazivní léčby,snížit riziko opakovaných aspirací, a tím i infekčních komplikací.

Klíčová slova:
atrézie jícnu, vrozené vývojové vady, gastroezofageální reflux, mortalita.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se